Zapraszają do wzięcia udziału w: V Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej

Szanowni Państwo,

Wydział Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie

Katolicki Uniwersytet Eichstätt- Ingolstadt

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości w Warszawie

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi w Józefowie

Zakład Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Katedra Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Penitencjarystyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

Zakład Psychologii Dewiacji Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego

Zakład Metodologii Badań i Analiz Socjologicznych w Instytucie Nauk Socjologicznych Wydziału Społeczno-Ekonomicznego

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zarząd Główny Stowarzyszenia Penitencjarnego ‘’Patronat”

Fundacja na Rzecz Rozwoju Probacji „PROBARE”.

 

Zapraszają  do wzięcia

udziału w:

 

V Jubileuszowej  Międzynarodowej Konferencji Naukowej

,,Społeczna działalność na rzecz więźniów i ich rodzin’’

 

Problematyka wsparcia osób opuszczających Zakłady Karne oraz ich rodzin jest stałym przedmiotem zainteresowań badaczy zajmujących się resocjalizacją i wielu służb społecznych zaangażowanych w kierunku pomocy tym osobom.

Zapraszamy do udziału w Konferencji:kryminologów, pedagogów resocjalizacyjnych, psychologów, socjologów, kuratorów, pracowników socjalnych, oraz przedstawicieli innych dyscyplin zainteresowanych problematyką Konferencji.

W naszej dyskusji będziemy odwoływać się zarówno do teorii, aktualnych wyników badań naukowych, jak również do praktyki.

Zamierzeniem Konferencji jest wypracowanie obszaru wspólnych działań teoretycznych i empirycznych, które znajdą zastosowanie w praktyce. Jesteśmy głęboko przekonani że tylko połączenie wspólnych doświadczeń może przynieść pozytywne efekty pracy w tak trudnym środowisku.

 

Informacje:

 

Konferencja Bezpłatna

 

Konferencja certyfikowana

 

Konferencja  odbędzie się formule hybrydowej. Oznacza to, że część uczestników:

  • weźmie czynny udział osobiście w siedzibie UKSW (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Aula Schumana w bud. 21, ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa. Spotkanie odbędzie się w pełnym reżimie sanitarnym.
  • weźmie bierny udział jako Obserwator (transmisja obrad Konferencji za pomocą kanału Uczelni na YouTube) – bez możliwości wystąpienia.

Termin Konferencji : 20 lutego 2023 r.

 

Miejsce : Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3, budynek 21, Aula Schumana 01-938 Warszawa

 

Formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/19BTRCWj7SzTcVcvj3-0VvkFc5OBUKF3xhJXpcRb0prU/viewform?edit_requested=true

 

Zgłoszenie uczestnictwa czynnego do: 20 stycznia  2023 roku.

Zgłoszenie uczestnictwa biernego do:  30 stycznia  2023 roku.

 

Główni organizatorzy konferencji :

 

dr hab. Anna Fidelus prof. ucz.
mgr Michał Stańczuk

 

Współorganizatorzy konferencji:

 

dr hab. Irena Pospiszyl prof. ucz.

dr hab. Jan Niewęgłowski prof. ucz.

dr hab. Janusz Surzykiewicz prof. ucz.

dr Marek Kulesza

dr Konrad Wierzbicki

dr Marcin Zarzecki

 

 

 

 

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach