Program studiów

 Program studiów 2017/2018


Studia stacjonarne:
studia I stopnia - licencjackie
studia II stopnia - magisterskie

Studia niestacjonarne:
studia I stopnia - licencjackie
studia II stopnia - magisterskie

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie:
-  studia podyplomowe - program

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie
- kurs - program

Studia podyplomowe Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

- studia podyplomowe - program