Plan zajęć

Plany zajęć 2018/2019


Studia stacjonarne:

    - plan zajęć semestr zimowy
    - harmonogram egzaminów i zaliczeń w semestrze zimowym 2018-19
    - plan zajęć semestr letni
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych semestr zimowy
    - dyżury pracowników naukowo-dydaktycznych semestr letni
    - harmonogram egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2018-19
    - harmonogram egzaminów i zaliczeń w semestrze letnim 2017-18 - sesja poprawkowa

Opiekunowie: 
- I rok studia I i II stopnia - opiekun: mgr Piotr Czekalski
- II rok studia I i II stopnia - opiekun: ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
- III rok studia I stopnia - opiekun: ks. dr Józef Młyński

Wydziałowy Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk - dr Agnieszka Regulska

 • środa godz. 10.30-11.30 bud. 19, s. 1902 - semestr zimowy

 • wtorek godz. 13.00-14.00 bud. 15, s. 1503 - semestr letni

 • UWAGA! Dodatkowe terminy: 12.05.2018 oraz 02.06.2018 (sobota) godz. 11.00-13.00 - bud. 15, s. 1503.

Pełnomocnik Rektora ds. Osób z Niepełnosprawnością - dr Agnieszka Regulska przyjmuje interesantów
w kampusie przy ul. Wóycickiego 1/3, w budynku nr 15 (Wydział Nauk Pedagogicznych), w pokoju 1503 (parter)
w następujących dniach:

 • środy: 13.15-14.45 (studenci i doktoranci studiów stacjonarnych) - semestr zimowy,
 • soboty: 13.00-14.30 (studenci i doktoranci studiów niestacjonarnych),
 • wtorki: 10.00-11.30 (studenci i doktoranci studiów stacjonarnych) -semestr letni

UWAGA! Dyżury sobotnie odbywają się tylko w trakcie zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Nauk Pedagogicznych. Tel.: 22 569 97 14 (tylko w trakcie dyżurów), e-mail: a.regulska@uksw.edu.pl

Wydziałowy Koodynator ds. Programu Erasmus + - dr Justyna Stępkowska, e-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl

Studia niestacjonarne

 • plan zajęć studia I i II stopnia: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 25-26.V; 15-16.VI.2019.
 • Terminy zajęć na studiach I stopnia: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 25-26.V; 15-16.VI.2019.
 • Terminy zajęć na studiach II stopnia: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 25-26.V; 15-16.VI.2019.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób świeckich

 • plan zajęć: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 15-16.VI.2019.
 • Terminy zajęć: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 15-16.VI.2019.

Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia"

 • plan zajęć: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 15-16.VI.2019.
 • Terminy zajęć: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 15-16.VI.2019.

Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób duchownych:

 • plan zajęć: 18-19.X; 7-8.XI; 21-22.XI; 5-6.XII.2018; 13-14.II.2019; 27-28.II; 13-14.III; 24-25.IV; 15-16.V; 5-6.VI.2019.
 • Terminy zajęć: 18-19.X; 7-8.XI; 21-22.XI; 5-6.XII.2018; 13-14.II.2019; 27-28.II; 13-14.III; 24-25.IV; 15-16.V; 5-6.VI.2019.

W NIEDZIELE O GODZ. 11.30 ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ UCZESTNICTWA WE MSZY ŚW. W KOŚCIELE ŚW. JÓZEFA NA TERENIE KAMPUSU WÓYCICKIEGO.

Kurs mediacje pojednawcze w rodzinie

 • plan zajęć
 • Terminy zajęć:
Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach