Opłaty za usługi edukacyjne

 

Zarządzenie Nr 50/2022
Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
z dnia 6 czerwca 2022 r.

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne oraz za wydanie dokumentów związanych z tokiem studiów i kształceniem doktorantów w roku akademickim 2022/2023

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach