Kandydaci

Rekrutacja 2021/2022

Film promocyjny Wydziału: https://youtu.be/4cEpod4O81U

 

REKRUTACJA NA STUDIA NA ROK AKADEMICKI 2021/2022
PRZEZ SYSTEM IRK OD 8 CZERWCA 2021

IRK - Internetowa Rejestracja Kandydatów: http://www.irk.uksw.edu.pl/
Rekrutacja na podstawie potwierdzania efektów uczenia się zdobytych poza edukacją formalną zajmuje się Dział Kształcenia UKSW: http://ksztalcenie.uksw.edu.pl

System IRK dla potwierdzania efektów uczenia się: http://peus.irk.uksw.edu.pl

Dokumenty dot. rekrutacji na UKSW na rok akademicki 2021/2022 dostępne pod adresem: https://wsr.uksw.edu.pl/node/1182

 

 

 

REKRUTACJA:

Warunkiem przyjęcia na studia jest zarejestrowanie się w systemie IRK i złożenie w terminie do 22 lipca  2021 r. (1 termin) kompletu dokumentów: podania o przyjęcie na studia wydrukowane z systemu IRK (kwestionariusz zgłoszeniowy), jednego zdjęcia w wersji papierowej, jeśli nie zostało wgrane do systemu IRK, kserokopii dyplomu zdanej matury (studia I stopnia) lub dyplomu ukończenia studiów wyższych (w przypadku studiów II stopnia).

Dokumenty można składać osobiście w Dziekanacie WSR lub przesyłając pocztą na podany niżej adres.

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Wóycickiego 1/3 bud. 23, pok. 215
01-938 Warszawa
tel. 22/561-90-49,
wsr@uksw.edu.pl

 

Komunikat dla kandydatów zakwalifikowanych w I turze rekrutacji

Osoby zakwalifikowane prosimy o zgłaszanie się z kompletem dokumentów w terminach: 
20, 21, 22 lipca (wt., śr., czw.) w godzinach: 10:00-14:30

Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Studiów nad Rodziną, ul. WÓYCICKIEGO 1/3, bud. 23, p. 215.

Adres e-mail Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej: wsr@uksw.edu.pl

Obowiązkowe zasady bezpieczeństwa podczas składania dokumentów (w związku ze stanem epidemii) oraz mapy z lokalizacją miejsc przyjmowania dokumentów.

Informacje o wyniku rekrutacji oraz wymaganych dokumentach dostępne są na indywidualnych kontach kandydatów w systemie IRK UKSW - http://www.irk.uksw.edu.pl/.

Więcej informacji dostępnych w linku oraz na IRK UKSW.