Praca dyplomowa

Procedura dyplomowania

Fragment z załącznika do Uchwały Nr 60/2019 Senatu UKSW z dnia 25 kwietnia 2019 r. - Regulaminu studiów w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - części IX i X dotyczące procedury dyplomowania - PDF.
 
ZARZĄDZENIE Nr 43/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 czerwca 2020r. w sprawie prowadzenia albumu studenta, księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych - PDF 
 
ZARZĄDZENIE Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora UKSW w sprawie prowadzenia albumu studenta, księgi dyplomów i archiwizacji prac dyplomowych - PDF
 

Instrukcja archiwizacji prac dyplomowych w Archiwum Prac Dyplomowych

 
 
 
 
 
 
 

Należność za wydanie dyplomu :

*Studenci studiów I go i II go stopnia, którzy rozpoczęli lub wznowili studia przed 01.10.2019 (do roku akademickiego 2019/2020) obowiązują opłaty zgodnie z zawartą umową, tj. 60 zł za wydanie dyplomu i suplementu. W ramach kompletu student otrzymuje oryginał i dwa odpisy dyplomu oraz suplementu.

 Na wniosek w/w studenta opłata za wydanie odpisu dyplomu w j. obcym wraz z suplementem (część A i B) wynosi 40 zł

*Studenci studiów I go i II go stopnia, którzy rozpoczęli lub wznowili studia po 01.10.2019 (od roku akademickiego 2019/2020) nie wnoszą opłaty za wydanie dyplomu. W ramach kompletu student otrzymuje oryginał i dwa odpisy dyplomu oraz suplementu.

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach