Spotkania formacyjne

STUDENCKA ?GRUPA FORMACYJNA?

Na cotygodniowych spotkaniach rozpoczynających się zwykle Adoracją Najświętszego Sakramentu i modlitwą wstawienniczą w intencjach powierzanych przez rodziny, podejmowane są m. in. tematy z zakresu duchowości, aktualne sprawy i problemy Kościoła i świata, jak też interesujące uczestników spotkań zagadnienia.

Jest też czas na wzajemne dzielenie się swoimi poszukiwaniami i doświadczeniami oraz na wspólne znajdowanie odpowiedzi w Słowie Bożym.

Na spotkania zapraszamy wszystkich, którzy pragną uczyć się żywej i konsekwentnej wiary, którzy pragną na co dzień budować wspólnotę akademicką przez zwyczajną życzliwość i radość.

Miejscem formacji są nie tylko cotygodniowe spotkania, ale także wspólne wyjścia np. na dobry film, wyjazdy, imieninowo-urodzinowe świętowanie.

*************************

?MiOpraktycy?

Inspiracją dla powstania i rozległej aktywności tej studenckiej grupy stała się książka Karola Wojtyły?Miłość i Odpowiedzialność? oraz wykłady z Personalistycznych Podstaw Miłości Małżeńskiej. I choć udział w tych wykładach i lektura książki należy do studenckich obowiązków, to jednak niektórzy postanowili nie poprzestać na uzyskaniu wpisu do indeksu zaliczenia przedmiotu i tak się zaczęło?

?MiOpraktycy? tworząi prowadzą warsztaty, w których na spotkaniach z młodymi ludźmi w szkołach, na uczelniach i w innych miejscach:

 • dzielą się wiedzą i umiejętnościami o sztuce tworzenia i pięknie relacji,
 • pokazują alternatywną do obecnie promowanych wizję szczęścia i miłości,
 • pomagają odkryć prawdę o tym, kim jest człowiek i co nim kieruje,
 • pragną dzielić się tym, co sami otrzymali, czym żyją i co sprawia im radość, a tym ?czymś? jest prawda o miłości, o drugim człowieku.

Przekazywane treści i własne świadectwo są ?wzmacniane? ćwiczeniami, filmami, dyskusjami i innymi metodami, dzięki którym uczestnicy mogą nie tylko słuchać, ale też zrozumieć i doświadczyć przekazywanych treści.

*************************

Centrum Formowania Kobiecości ?CZARNA PERŁA?

Stało się ono odpowiedzią na współczesne społeczne tendencje i powstało z decyzji studentek o tym, że chcą uczyć siebie i innych tego, jak powinna zachowywać się prawdziwa kobieta i zajmować się z sprawami związanymi z szeroko pojmowaną kobiecością.

W założeniach programowych szczególny nacisk położony jest na podstawowe umiejętności, jakie powinna zdobyć młoda dziewczyna, aby w dorosłym życiu kształtowała środowisko rodzinne i mogła być źródłem przekazywania wartości i kopalnią wiedzy na temat zwyczajów czy dobrego wychowania. Zatem wśród podejmowanych na spotkaniach tematów są m.in.:

 •  Dobre wychowanie
 • Dobre maniery
 • Dobra kuchnia ? smaczne gotowanie
 • Sztuka, filmy, refleksje na ich temat
 • Kobiety wszechczasów
 • Umiejętność poprawnego wysławiania się
 • Autoprezentacja
 • Wychowanie i opieka nad dziećmi

Chodzi po prostu o to, by dziewczyny kończąc studia i wracając do swoich środowisk lokalnych, chciały i potrafiły przekazywać wartości istotne dla funkcjonowania kobiety w rodzinie i społeczeństwie. Aby stały się animatorkami życia kulturalnego, społecznego i duchowego w swoim otoczeniu, w swoich miastach.

*************************

 Centrum Formacyjno - Szkoleniowe ?LIDER?

Tworzą je studenci. Podstawową działalnością Centrum jest kreowanie liderów, którzy w przyszłości w swoim środowisku lokalnym i miejscu pracy będą promowali wartości prorodzinne.

Ale to w czasie trwania studiów podejmują działalność zmierzającą do wszechstronnego rozwoju osobowości poprzez udział w różnego rodzaju kursach, szkoleniach, warsztatach, projektach, spotkaniach edukacyjno - kulturowych i grach zespołowych. Każdy Lider stara się aby jego pasja służyła innym.

We współpracy z fachowcami danej dziedziny są organizatorami projektów w takich dziedzinach jak: kultura, społeczeństwo, przedsiębiorczość, duchowość, sport.

Jednym z założeń CFS ?Lider? jest również aktywizowanie i inspirowanie lokalnego środowiska: uniwersyteckiego, miasta i gminy. Ale oczywiście główną siedzibą formacyjno - szkoleniową jest nasz Wydział.

To właśnie oni od kilku lat biorą czynny udział we współtworzeniu i prowadzeniu wyjazdów integracyjnych dla studentów, które są wspaniałą przygodą i szkołą odważnego podejmowania studenckich i życiowych wyzwań.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach