Kalendarz akademicki

Harmonogram roku akademickiego

 

2021/2022

SEMESTR ZIMOWY

Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku st. stac.
I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

28 -30 września 2021

– WNHS, WPK, WMP
– WPiA, WFCh, WNP
– WBNS, WSE, WSR, WNH, WMCM

28 września 2021
29 września 2021
30 września 2021

Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych*,
niestacjonarnych i w Szkole Doktorskiej

1 października 2021

Uroczysta inauguracja roku akademickiego

11 października 2021
(wolny od zajęć dyd.)

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na studiach stacjonarnych

2 listopada 2021
(wtorek)

Opłatek uniwersytecki

15 grudnia 2021

zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu czwartkowego

22 grudnia 2021
(środa -> czwartek)

Przerwa świąteczna

23 grudnia 2021
– 2 stycznia 2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych
na studiach stacjonarnych

7 stycznia 2022 (piątek)

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

31 stycznia 2022

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

1 lutego 2022

Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych

2 – 12 lutego 2022

Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych

14 – 18 lutego 2022

 

* Pierwszy dzień zajęć na studiach na kierunku inżynieria środowiska II stopnia III sem. 15 listopada 2021 r. ze względu na trzymiesięczną praktykę zawodową w okresie 05.08 – 10.11.2021 r.

 

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych

od 18 lutego 2022

Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych

21 lutego 2022

Sesja poprawkowa semestru zimowego

od 28 lutego
do 10 marca 2022

zajęcia dyd. na studiach stac.
odbywają się wg. planu piątkowego

13 kwietnia 2022
(środa -> piątek)

Przerwa świąteczna**

14 – 19 kwietnia 2022

dodatkowy dzień wolny od zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych

2 maja 2022
(poniedziałek)

Święto UKSW

27 maja 2022
(wolny na st. stac.)

Promocje doktorskie i habilitacyjne

28 maja 2022

Msza Święta z okazji Święta UKSW

29 maja 2022

Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim

14 czerwca 2022

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego

15 czerwca 2022

Sesja egzaminacyjna na studiach stac.

17 – 30 czerwca 2022

Sesja egzaminacyjna na studiach niestac.

wg planów, nie dłużej niż do 3 lipca 2022 r

Sesja poprawkowa semestru letniego

5 – 21 września 2022

 

** 14-15.04.2022 r. dla studentów kierunku lekarskiego są dniami zajęć dydaktycznych dla zajęć organizowanych przez Warszawski Uniwersytet Medyczny

 
 

 

KALENDARZ WYDZIAŁOWY

Terminy składania prac dyplomowych do dziekanatu:

do 30 maja 2022 r.

Terminy obron podawane są w AKTUALNOŚCIACH.

 

 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Studiów nad Rodziną
w roku akademickim 2021/2022

Semestr zimowy:

studia I stopnia (licencjackie)

Semestr zimowy:

I zjazd: 22, 23, 24.10. 2021 r. – Inauguracja roku akademickiego 23.10.2021 r.

II zjazd: 5, 6, 7.11. 2021 r. 

III zjazd: 26, 27, 28.11. 2021 r. 

IV zjazd: 17, 18, 19.12. 2021 r. (zajęcia + opłatek wydziałowy).

V zjazd: 14, 15, 16. 01. 2022 r.

VI zjazd: 28, 29, 30. 01. 2022 r. (zajęcia + sesja).

studia II stopnia (magisterskie)

Semestr zimowy:

I zjazd: 22, 23, 24.10. 2021 r. – Inauguracja roku akademickiego 23.10.2021 r.

II zjazd: 5, 6, 7.11. 2021 r. 

III zjazd: 26, 27, 28.11. 2021 r.

IV zjazd: 10, 11, 12 grudnia 2021 r.

V zjazd: 17, 18, 19.12. 2021 r. (zajęcia + opłatek wydziałowy).

VI zjazd: 14, 15, 16. 01. 2022 r.

VII zjazd: 28, 29, 30. 01. 2022 r. (zajęcia + sesja).

 

Semestr letni:

VII zjazd: 18, 19, 20. 02. 2022 r.

VIII zjazd: 11, 12, 13. 03. 2022 r. 

IX zjazd: 8, 9, 10. 04. 2022 r. 

X zjazd: 6, 7, 8. 05. 2022 r. 

XI zjazd: 20, 21, 22. 05.2022 r.          

XII zjazd: 10, 11, 12. 06. 2022 r. (zajęcia + sesja)

 

Terminy zjazdów studiów podyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną:

 

Terminy zjazdów studiów podyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną dla osób duchownych
 

 

Copyright © 2022 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach