Kalendarz akademicki

Harmonogram roku akademickiego

2020/2021

SEMESTR ZIMOWY
Dni Organizacyjne dla studentów 1 roku studiów stacjonarnych I stopnia, II stopnia i jednolitych  magisterskich:

28-30 września 2020

- WNHS, WPK, WMP 28 września 2020
- WPiA, WFCh, WSE 29 września 2020
- WBNS, WNP, WSR, WNH, WMCM 30 września 2020
Pierwszy dzień na studiach niestacjonarnych 2 października 2020
Pierwszy dzień na studiach stacjonarnych 1 października 2020

Pierwszy dzień I trymestru*

1 października 2020

pierwszy dzień 1 roku studiów stacjonarnych:
I stopnia nauk o rodzinie; II stopnia kulturoznawstwa i nauk o rodzinie oraz jedn.stud.mgr. teologii

15 października 2020
pierwszy dzień 1 roku studiów niestacjonarnych:
I stopnia nauk o rodzinie; II stopnia kulturoznawstwa i nauk o rodzinie oraz jedn.stud.mgr. teologii

16 października 2020
pierwszy dzień zajęć w Szkole Doktorskiej 19 października 2020
Uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 12 października 2020 (wolny od zajęć dyd.)

Ostatni dzień zajęć I trymestru

9 grudnia 2020

Sesja egzaminacyjna I trymestru

10-22 grudnia 2020

Opłatek uniwersytecki 

17 grudnia 2020

Przerwa świąteczna 23 grudnia 2020 - 6 stycznia 2021

Pierwszy dzień II trymestru

7 stycznia 2021

Sesja poprawkowa I trymestru

18-27 stycznia 2021

Ostatni dzień zajęć w semestrze zimowym
na studiach stacjonarnych

1 lutego 2021

Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 2 lutego 2021
Sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych 2 - 12 lutego 2021
Przerwa semestralna dla studiów stacjonarnych 15 - 19 lutego 2021

SEMESTR LETNI

Zajęcia na studiach niestacjonarnych od 12 lutego 2021
Pierwszy dzień zajęć na studiach stacjonarnych 22 lutego 2021
Sesja poprawkowa semestru zimowego 1 marca - 10 marca 2021

Ostatni dzień zajęć II trymestru

23 marca 2021

Sesja egzaminacyjna II trymestru

24 marca - 31 marca 2021

Pierwszy dzień zajęć III trymestru

7 kwietnia 2021

Sesja poprawkowa II trymestru

19-26 kwietnia 2021

Przerwa świąteczna 1-6 kwietnia 2021
Promocje doktorskie i habilitacyjne 20 maja 2021
Święto UKSW 28 maja 2021 (wolny od zajęć dyd.)
Ostatni dzień zajęć w semestrze letnim 15 czerwca 2021

Ostatni dzień zajęć III trymestru

16 czerwca 2021

Sesja egzaminacyjna 16-30 czerwca 2021
Egzamin centralny z języka obcego nowożytnego 18 czerwca 2021
Sesja poprawkowa semestru letniego 13-22 września 2021

* Dotyczy kierunków o profilu praktycznym, które zdecydowały się na organizację zajęć w trybie trzysemestralnym.

Ilekroć jest mowa o studiach stacjonarnych, należ przez to rozumieć uczestników zajęć na
studiach stacjonarnych, studiach doktoranckich stacjonarnych i w Szkole Doktorskiej.

1) 11.12.2020 r. (piatek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
środowego;
2) 17.12.2020 r. (czwartek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
środowego;
3) 09.06.2021 r. (środa) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg.
planu piątkowego;
4) 15.06.2021 r. (wtorek) zajęcia dydaktyczne na studiach stacjonarnych odbywają się wg. planu
czwartkowego.
 

KALENDARZ WYDZIAŁOWY

Terminy składania prac dyplomowych do dziekanatu:

do 30 maja 2021 r.

Terminy obron podawane są w AKTUALNOŚCIACH.

 

 

Terminy zjazdów studiów niestacjonarnych na Wydziale Studiów nad Rodziną:

I zjazd: 23, 24, 25.10. 2020 r. – Inauguracja roku akademickiego 24.10.2020 r.

II zjazd: 6, 7, 8.11. 2020 r. 

III zjazd: 20, 21, 22.11. 2020 r. 

IV zjazd: 11, 12, 13.12. 2020 r. (zajęcia + opłatek wydziałowy).

V zjazd: 15, 16, 17.01. 2021 r.

VI zjazd: 29, 30, 31.01. 2021 r. (zajęcia + sesja).

VII zjazd: 19, 20, 21.02. 2021r

VIII zjazd: 12, 13, 14.03. 2021 r. 

IX zjazd: 23, 24, 25.04. 2021 r. 

X zjazd: 7, 8, 9.05. 2021 r. 

XI zjazd: 28, 29, 30.05. 2021 r.          

XII zjazd: 18, 19, 20.06. 2021 r. (zajęcia + sesja)

 

Terminy zjazdów studiów podyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną:

I zjazd: 23, 24, 25.10. 2020 r. – Inauguracja roku akademickiego 24.10.2020 r.

II zjazd: 6, 7, 8.11. 2020 r. 

III zjazd: 20, 21, 22.11. 2020 r. 

IV zjazd: 11, 12,13.12. 2020 r. (zajęcia + opłatek wydziałowy).

V zjazd: 15, 16, 17.01. 2021 r.

VI zjazd: 29, 30, 31.01. 2021 r. (zajęcia + sesja).

VII zjazd: 19, 20, 21.02. 2021 r.

VIII zjazd: 12, 13, 14.03. 2021 r. 

IX zjazd: 23, 24, 25.04. 2021 r. 

X zjazd: 7, 8, 9.05. 2021 r. 

XI zjazd: 28, 29, 30.05. 2021 r. 

XII zjazd:18, 19, 20.06. 2021 r. (zajęcia + sesja)

 

Terminy zjazdów studiów podyplomowych na Wydziale Studiów nad Rodziną dla osób duchownych

I zjazd4-5.XI. 2020r.

II zjazd18-19.XI. 2020r.

III zjazd2-3.XII. 2020r.

IV zjazd20-21 .I. 2021r.

V zjazd24-25 .II. 2021r.

VI zjazd10-11.III. 2021r.

VII zjazd14-15 .IV. 2021r.

VIII zjazd5-6.V. 2021r.

IX zjazd19-20 .V. 2021r.

X zjazd16-17 .VI. 2021r.

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach