Władze

WŁADZE WYDZIAŁU
od roku akademickiego 2020/2021

Kampus ul. Wóycickiego 1/3, bud 23
tel. 22 561 90 48 wew. 448

Dziekan: ks. prof. dr hab. Andrzej Najda

Prodziekan: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni

Kierownik kierunku Nauki o rodzinie: dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni

 

WŁADZE WYDZIAŁU
w latach 2016-2020

Dziekan: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Prodziekan: ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda

 

WŁADZE WYDZIAŁU
w latach 2010-2016

Dziekan: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Prodziekan: ks. dr Krzysztof Wolski