Rada Wydziału

RADA WYDZIAŁU

 

Ks. prof. dr hab. Andrzej Jacek Najda - Przewodniczący Rady Wydziału

dr hab. Agnieszka Regulska, prof. uczelni - Zastępca Przewodniczącego Rady Wydziału

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

Ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

Ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. uczelni

Ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. uczelni

 

Przedstawiciele młodszych pracowników naukowych

Dr Anna Czyżkowska

Dr Leszek Buller

Ks. dr Dariusz Tułowiecki

 

Przedstawiciel pracowników administracyjnych

mgr Małgorzata Kalinowska

 

Przedstawiciele studentów WSR

Julian Kujawski

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach