Katedry

STRUKTURA WYDZIAŁU


1. Katedra Historii Teologii Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Stanowiska:
Profesor zwyczajny:           ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Profesor nadzwyczajny:    ks. dr hab. Stanisław Strękowski, prof. UKSW
                                              ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW
Zajęcia zlec.:                       ks. dr Antoni Skowroński

 

2. Katedra Teologii Systematycznej Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW
Stanowiska:
Profesor nadzwyczajny:    ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW
Adiunkt:                                ks. dr Cezary Naumowicz (urlop)
    
Zajęcia zlec.:                       ks. dr hab. Marek Tatar, prof. UKSW
                                              ks. dr Marcin Roszkowski

     
3. Katedra Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
Stanowiska:
Profesor zwyczajny:           ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

 

4. Katedra Antropologii i Bioetyki
Kierownik: ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW
Stanowiska:
Profesor zwyczajny:           
Profesor nadzwyczajny:    
Zajęcia zlec.:                        dr hab. Marek Czachorowski, prof. KPSW
                                               ks. dr hab. Krzysztof Kietliński, prof. UKSW
                                               dr hab. Paweł Kaczorowski, prof. UKSW
                                        

5. Katedra Psychologii Małżeństwa i Rodziny
Kierownik: dr Anna Czyżkowska
Stanowiska:
Asystent: mgr Katarzyna Kwiatkowska
Adiunkt:                              
Zajęcia zlec:                       dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW
                                              ks. dr Jerzy Szymołon
                                              dr Martyna Żelazkowska
                                              mgr Joanna Figura


6. Katedra Pedagogiki Rodziny
Kierownik: dr Agnieszka Regulska
Stanowiska:
Profesor nadzwyczajny:    
Adiunkci:                               dr Marek Kulesza
                                              dr Katarzyna Stankiewicz

Zajęcia zlec.:                       ks. dr hab. Stanisław Chrobak, prof. UKSW
                                              mgr Małgorzata Walaszczyk


7. Katedra Wychowania Zdrowotnego i Odpowiedzialnego Rodzicielstwa
Kierownik: vacat
Stanowiska:
Adiunkci:                           dr Bożena Bassa
                                          
Asystent:                           dr Justyna Stępkowska
                                        

8. Katedra Socjologii Małżeństwa i Rodziny, Polityki Społecznej i Demografii
Kierownik: ks. dr Dariusz Tułowiecki 
Stanowiska:
Adiunkt:                              ks. dr Józef Młyński
                                                                  

9. Katedra Prawa Rodzinnego i Ekonomii
Kierownik: vacat
Stanowiska:
Profesor nadzwyczajny:  prof. dr. dr. Walter Schmidt                
Asystent:                           mgr Piotr Czekalski
Zajęcia zlec.:                    dr hab. Helena Pietrzak, prof. UKSW
                                            ks. dr Przemysław Drąg
                                            ks. dr Rafał Kamiński

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach