Kalendarz akademicki

Kalendarz akademicki na rok 2018/2019

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych I stopnia: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 25-26.V; 15-16.VI.2019.

Terminy zajęć na studiach niestacjonarnych II stopnia: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 25-26.V; 15-16.VI.2019.

Terminy zajęć Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla świeckich: 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 15-16.VI.2019.

Terminy zajęć Podyplomowe Studium Nauk o Rodzinie dla osób duchownych: 18-19.X; 7-8.XI; 21-22.XI; 5-6.XII.2018; 13-14.II.2019; 27-28.II; 13-14.III; 24-25.IV; 15-16.V; 5-6.VI.2019.

Terminy zajęć Studia podyplomowe "Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia": 27-28.X; 17-18.XI; 1-2.XII.2018; 12-13.I.2019; 26-27.I; 16-17.II; 9-10.III; 13-14.IV; 11-12.V; 15-16.VI.2019.

 

Terminy Rad Wydziału: 25.IX; 23.X; 13.XI; 18.XII.2018; 22.I.2019; 19.II; 19.III; 9.IV; 21.V; 18.VI.

 

Terminy dyżurów w semestrze zimowym 2018/2019 pracowników naukowo - dydaktycznych >>

Terminy dyżurów w semestrze letnim 2018/2019 pracowników naukowo-dydaktycznych>>