Wydział

Wydział Studiów nad Rodziną UKSW jest jednostką naukową, która od 1975 roku (wcześniej jako Instytut Studiów nad Rodziną) prowadzi interdyscyplinarną działalność badawczą i dydaktyczną w zakresie problematyki rodzinnej kontynuując pracę naukową prowadzoną od 1975 roku w Instytucie Studiów nad Rodziną Wydziału Teologicznego. Dnia 24 czerwca 2010 r. Senat Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na podstawie dekretu Kongregacji Wychowania Katolickiego z dnia 29 kwietnia 2010 r. przekształcił z dniem 1 września 2010 r. dotychczasowy Instytut Studiów nad Rodziną w samodzielny Wydział.

Faculty of Family Studies at Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw is an academic-didactic unit that since 1975 (previously as Institute of Family Studies founded by archbishop professor Kazimierz Majdański) has been carrying out interdisciplinary research and didactic activities in the field of marriage and family, which is a pioneer idea in this area.

Copyright © 2023 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach