JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA

Zewnętrzne akty prawne

 


Wewnętrzne akty prawne UKSW

Ogólne

Senat UKSW

Rektor UKSW - zarządzenia

Rektor UKSW - decyzje

 


Wewnętrzne akty prawne WSR

Rada WSR

  • Uchwała RW WSR nr 5/2017 z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wniosku o utworzenie na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW studiów podyplomowych Ochrona danych osobowych w sektorze zdrowia

Dziekan WSR


Krajowe Ramy Kwalifikacji (KRK)


Przydatne linki

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach