Studia podyplomowe COACH RODZINNY

Wydział Studiów nad Rodziną ogłasza rozpoczęcie naboru na studia podyplomowe Coach Rodzinny od semestru zimowego 2020/2021.

Studia podyplomowe mają na celu umożliwienie osobom z wyższym wykształceniem kierunkowym (nauki o rodzinie, pedagogika, psychologia, praca socjalna), uzyskania dodatkowych kwalifikacji do pracy z rodzinami.

Coaching rodzinny jest interaktywnym zespołem oddziaływań, którego głównym celem jest wzmacnianie oraz wspieranie rodziny w jej rozwoju, w poszczególnych fazach życia rodzinnego i wydarzeniach (zamierzonych i niezamierzonych), poprzez samodzielne dokonywanie zmian, w oparciu o własne odkrycia, wnioski i zasoby systemu rodzinnego. Oczekiwanymi efektami kształcenia na studiach podyplomowych jest wiedza z zakresu coachingu, funkcjonowania i rozwoju rodziny, relacji rodzinnych (w tym małżeńskich, rodzicielskich) oraz możliwości wsparcia rodzin; umiejętności: diagnozy i oceny systemu rodzinnego, wsparcia rodziny, budowania relacji oraz komunikacji w rodzinie, stosowania technik i narzędzi coachingowych w pracy z rodziną.

Absolwenci studium uzyskają nie tylko umiejętności stosowania podstawowych narzędzi i technik coachingowych oraz samodzielnego prowadzenia sesji i procesu coachingowego, lecz nabędą również umiejętności rozpoznawania, diagnozowania oraz wszechstronnego wspierania systemu rodzinnego.

Program studiów obejmuje 240 godzin (3 semestry) wykładów, ćwiczeń, warsztatów, treningów indywidualnych i grupowych oraz superwizji.

Poniżej znajdą Państwo do pobrania  ramowy program studiów i link do zgłoszeń.

System IRK do rejestracji: https://podyplomowe.uksw.edu.pl/katalog.php?op=info&id=WSR-P-CR&kategoria=
Ramowy program studiów: POBIERZ
Więcej informacji: POBIERZ

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z Dziekanatem Wydziału Studiów nad Rodziną.

ul. Wóycickiego 1/3 (bud. 23, p. 215), 01-938 Warszawa

tel. 22/561-90-49

e-mail: wsr@uksw.edu.pl