Projekt "Kompetencje na start"

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na podstawie umowy
nr UDA-POKL.04.01.01-14-114/14-00

Projekt pt. "Kompetencje na start" realizowany na Wydziale Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie w ramach Priorytetu IV "Szkolnictwo wyższe i nauka", Działanie 4.1 "Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy",

logotypy

Informacja dotyczącą warunków uczestnictwa w projekcie "Kompetencje na start"

Uprzejmie Państwa informujemy, iż do udziału w projekcie kwalifikują się wszyscy studenci ostatnich lat studiów na Wydziale Studiów nad Rodziną (stacjonarni i niestacjonarni) bez względu na aktywność zawodową (zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej, umowy o pracę, prowadzenie działalności gospodarczej, brak zatrudnienia, etc. ) oraz moment ukończenia studiów. Wszyscy studenci są uprawnieni do otrzymania wsparcia i uczestnictwa w projekcie do 30.09.2015 (także w przypadku wcześniejszego ukończenia studiów).


Szanowni Państwo,
w dniach 3-10.07.2015 r. odbędzie się w ramach projektu pn. "Kompetencje na start" 7-dniowa wizyta studyjna w Niemczech (Bawaria). Do udziału w wizycie zapraszamy wszystkich uczestników projektu. W ramach wizyty uczestnicy poznają partnerski Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt oraz różne formy wsparcia rodziny i systemów rodzinnych realizowane w Bawarii (Niemcy).
Wizyta finansowana jest ze środków projektu i dla uczestników jest bezpłatna. Organizator zapewnia również obsługę tłumaczeniową oraz opiekę merytoryczną w trakcie wyjazdu. Prosimy o zgłoszenia chętnych  przy wykorzystaniu załączonego formularza do dnia 24.06.2015 r.
Wszystkie osoby zakwalifikowane do wizyty poinformowane zostaną mailowo.
Serdecznie zapraszamy!

W załączniku formularz zgłoszeniowy.

Lista studentów zgłoszonych na wyjazd studyjny

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach