Polska Komisja Akredytacyjna

Przyznanie pozytywnej oceny programowej dla kierunku nauki o rodzinie przez PKA
Z satysfakcją informujemy, że Polska Komisja Akredytacyjna przyznała pozytywną ocenę po odbytej w 2015 roku wizytacji programowej na naszym Wydziale. Akredytacja została przyznana na 5 lat. W związku z w tym wyrażamy wdzięczność wszystkim Pracownikom, Studentom i Przedstawicielom Pracodawców, którzy przyczynili się do uzyskania pozytywnej oceny programowej.