NAUKA I ROZWÓJ

Wydział prowadzi działalność naukową, uwzględniającą najnowsze standardy i inspirację chrześcijańską. We współpracy z krajowymi i międzynarodowymi partnerami promuje te zakresy poszukiwań badawczych, które przyczyniają się do rozwoju teoretycznej wiedzy i umiejętności praktycznych. Poza tym proponuje różne formy partycypowania w aktywności naukowej, takie jak wykłady otwarte, konferencje, uczestnictwo w realizacji grantów badawczych.

Komisja Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie:
ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (Przewodniczący)
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko,
ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW,
dr Bożena Bassa,
dr Marek Kulesza,
ks. dr Dariusz Tułowiecki,
mgr Maria Cerba,
na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia 2018 r. podzieliła przyznane przez MNiSzW środki w wysokości 53 249,23 zł na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2018 na projekty badawcze pracowników.

Komisja Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie:
ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (Przewodniczący)
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (nieobecny w dniu posiedzenia Komisji),
ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW,
dr Bożena Bassa (nieobecna w dniu posiedzenia Komisji),
dr Marek Kulesza,
Ks. dr Dariusz Tułowiecki,
mgr Maria Cerba,
na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2017 r. podzieliła przyznane przez MNiSzW środki w wysokości 86 530,00 zł na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2017 na projekty badawcze pracowników.

Komisja Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie:
ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (Przewodniczący)
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko,
ks. dr hab. Stanisław Biały, prof. UKSW,
dr Małgorzata Przybysz-Zaremba, prof. UKSW (nieobecna w dniu posiedzenia Komisji),
dr Bożena Bassa,
dr Marek Kulesza,
dr Andrzej Mazan (nieobecny w dniu posiedzenia Komisji),
mgr Maria Cerba,
na posiedzeniu w dniu 18 marca 2016 r. podzieliła przyznane przez MNiSzW środki w wysokości 81 960,00 zł na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2016 na projekty badawcze pracowników.

Komisja Wydziału Studiów nad Rodziną w składzie:
ks. dr hab. Andrzej Najda, prof. UKSW (Przewodniczący; nieobecny w dniu posiedzenia Komisji)
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko (nieobecny w dniu posiedzenia Komisji),
dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW,
ks. dr hab. Stanisław Biały,
dr Bożena Bassa,
dr Marek Kulesza,
dr Andrzej Mazan,
mgr Maria Cerba,
na posiedzeniu w dniu 1 kwietnia 2015 r. podzieliła przyznane przez MNiSzW środki w wysokości 55 315,38 zł na utrzymanie potencjału badawczego jednostki naukowej w roku 2015 na projekty badawcze pracowników.

DECYZJA nr 1/2016 Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie podziału środków finansowych przekazanych do dyspozycji Wydziału Studiów nad Rodziną na dofinansowanie zadań związanych z realizacją strategii rozwoju uczelni

ZAŁĄCZNIK do decyzji

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach