Członkowie

                           CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI
POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FAMILIOLOGICZNEGO

 1. ks. bp dr Stefanek Stanisław
 2. mgr Agnieszczak Tomasz
 3. dr Andrzejewska-Cioch Anna
 4. mgr Bal Małgorzata
 5. dr Bassa Bożena
 6. mgr Bazyluk Danuta
 7. dr hab. Bąk Tadeusz, prof. UKSW
 8. dr Bejma Urszula
 9. ks. dr hab. Biały Stanisław, prof. UKSW
 10. ks. dr Brzeziński Mirosław
 11. ks. dr Bukalski Sławomir
 12. mgr Chądzyński Karol
 13. dr Cherka Maksymilian
 14. mgr Chojnacka Elżbieta
 15. dr Cholewa Marcin
 16. dr Chuchra Maria
 17. dr hab. Duda Małgorzata, prof. UPJP2
 18. dr Dudek Mieczysław
 19. dr hab. Dudziak Urszula, prof. KUL
 20. mgr Dzieciątko Joanna
 21. dr inż. Dzieciątko Mariusz
 22. dr Gizicka Dorota
 23. ks. dr hab. Goleń Jacek
 24. dr Gorbaniuk Julia
 25. dr Grochowska Irena
 26. ks. mgr lic. Habiniak Mariusz
 27. dr Jankowska Maria
 28. ks. dr Jankowski Wiesław
 29. dr Jęczeń Jarosław
 30. Kapela Lutosława Teresa
 31. ks. dr Kądziołka Władysław
 32. dr Komorowska-Pudło Marta
 33. dr n. med. Kondracka Adrianna
 34. dr Koperek Adam
 35. ks. dr hab. Koperek Jerzy
 36. dr Kowalczyk Grażyna
 37. dr Kozak Marta
 38. ks. mgr lic. Koziej Bartłomiej
 39. ks. prof. dr hab. Kułaczkowski Jerzy
 40. mgr Kwas Mirosława
 41. dr Kwas Paweł
 42. ks. dr hab. Landwójtowicz Paweł
 43. dr Lelonek-Kuleta Bernadeta
 44. mgr lic. Lemieszek Magdalena
 45. mgr lic. Łapińska Dorota
 46. ks. prof. dr hab. Majkowski Władysław
 47. mgr Malik Mieczysław
 48. dr Mazan Andrzej
 49. mgr Mazan Teresa
 50. ks. prof. dr hab. Mierzwiński Bronisław
 51. ks. dr Młyński Józef
 52. ks. prof. dr hab. Mroczkowski Ireneusz
 53. Myszkowska Katarzyna
 54. ks. dr hab. Najda Andrzej, prof. UKSW
 55. ks. dr Naumowicz Cezary
 56. mgr Niedźwiedź – Skrzyniarz Agnieszka
 57. lek. med. Obertyńska-Romanowska Ewa
 58. ks. prof. dr hab. Offmański Andrzej
 59. dr hab. Osewska Elżbieta
 60. prof. dr hab. Ostrowska Krystyna
 61. ks. prof. dr hab. Ozorowski Mieczysław
 62. mgr Papis Wanda Elżbieta
 63. dr hab. Parysewicz Beata
 64. dr hab. Pawłowska Beata
 65. lek. med. Pietras Robert
 66. mgr Piros Renata
 67. dr Płońska Joanna
 68. dr Półtawska Wanda
 69. ks. dr hab. Pryba Andrzej
 70. ks. dr Pyźlak Grzegorz
 71. dr Regulska Agnieszka
 72. dr Ruszczyński Jacek
 73. dr hab. Ryś Maria, prof. UKSW
 74. ks. prof. dr hab. Skreczko Adam
 75. mgr Skurska Alina
 76. ks. prof. dr hab. Stala Józef
 77. ks. prof. dr hab. Stepulak Marian
 78. prof. dr hab. Stopikowska Małgorzata
 79. ks. dr hab. Strękowski Stanisław, prof. UKSW
 80. ks. dr hab. Struzik Zdzisław, prof. UKSW
 81. ks. dr Szewczyk Władysław
 82. ks. dr hab. Szot Leon, prof. UKSW
 83. ks. dr Szymczak Jarosław
 84. dr Szyszka Małgorzata
 85. ks. dr Świerczek Antoni
 86. dr Tataj – Puzyna Urszula
 87. ks. dr Tomkiewicz Antoni
 88. dr hab. Truszkowska Joanna
 89. ks. dr Tunkiewicz Michał
 90. prof. dr hab. inż. Urbaniak Andrzej
 91. dr Wąsowski Krzysztof
 92. ks. dr Wieczorek Włodzimierz
 93. mgr Wierzbicka Barbara
 94. prof. dr hab. Wojaczek Krystian
 95. ks. dr Wojtecki Dariusz
 96. ks. dr Wolski Krzysztof
 97. mgr Wołochowicz Piotr
 98. dr Wosicki Paweł
 99. mgr Wójcik Małgorzata
 100. mgr Zając Krystyna
 101. mgr Zajączkowska Marzena
 102. mgr Zdanowska Urszula
 103. dr Zielińska-Król Katarzyna
 104. dr inż. Zięba Antoni
 105. dr Żukowska-Gardzińska Dominika

ZMARLI CZŁONKOWIE POLSKIEGO STOWARZYSZENIA FAMILILOGICZNEGO:

ks. prof. dr hab. Bajda Jerzy
dr Cerańska-Goszczyńska Hanna
Halt Irena
Wołochowicz Maria Jolanta

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach