Współpraca międzynarodowa

Wydział Studiów nad Rodziną współpracuje w ramach programu Erasmus
z następującymi uczelniami zagranicznymi:

Nazwa Organizacji Kraj Miasto
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE Czechy Praga
KATHOLISCHE UNIVERSITAET EICHSTAETT-INGOLSTADT Niemcy Eichstaett
TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Słowacja Trnawa
UNIVERSIDADE CATÓLICA PORTUGUESA Portugalia Lizbona
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT LEUVEN Belgia Leuven
UNIVERZA V LJUBLJANI Słowenia Lubljana
THEOLOGISCHE HOCHSCHULE FULDA Niemcy Fulda
TECHNISCHE UNIVERSITÄT DORTMUND  Niemcy Dortmund

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach