Komisje Wydziałowe

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁOWE na kadencję 2016-2020

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ORGANIZACYJNYCH I FINANSOWYCH
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski - przewodniczący
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej J. Najda
ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik
dr Marek Kulesza
mgr Dorota Łapińska

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. DYDAKTYCZNYCH
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej J. Najda - przewodniczący
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski
dr Agnieszka Regulska
mgr Dorota Łapińska
1 przedstawiciel studentów
mgr Ewa Bargieł - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
mgr Małgorzata Walaszczyk - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba - przewodnicząca
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski
dr Agnieszka Regulska
1 przedstawiciel studentów
mgr Ewa Bargieł - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych
mgr Małgorzata Walaszczyk - przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. KADR NAUKOWYCH I ODZNACZEŃ
ks. prof. dr hab. Ireneusz Mroczkowski - przewodniczący
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik
dr Agnieszka Kamińska
ks. dr Cezary Naumowicz
Ks. dr Józef Młyński

KOMISJA DS. BADAŃ NAUKOWYCH ORAZ WSPÓŁPRACY KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda - przewodniczący
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko
prof. UKSW dr hab. Małgorzata Przybysz-Zaremba
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
dr Bożena Bassa
dr Marek Kulesza
ks. dr Dariusz Tułowiecki
mgr Maria Cerba - sekretarz - pracownik BBN

WYDZIAŁOWA KOMISJA DS. ZATWIERDZANIA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko - przewodniczący
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda
dr Bożena Bassa
ks. dr Dariusz Tułowiecki

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYDAWNICZA
ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda - przewodniczący
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Strękowski - wiceprzewodniczący
ks. prof. UKSW dr hab. Stanisław Biały
dr Bożena Bassa
dr Agnieszka Regulska

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach