Komisje Wydziałowe i Pełnomocnicy Dziekana

STAŁE KOMISJE WYDZIAŁOWE

na kadencję 2020-2024

 

PEŁNOMOCNICY DZIEKANA na kadencję 2020-2024

Pełnomocnik Dziekana ds. praktyk studenckich

Dr Katarzyna Stankiewicz

Pełnomocnik Dziekana ds. baz naukowych

Ks. dr Wojciech Kućko

Pełnomocnik Dziekana ds. Programu Erasmus +

Dr Justyna Stępkowska

Pełnomocnik Dziekana ds. strony internetowej

Mgr Katarzyna Kwiatkowska

Pełnomocnik Dziekana ds.  Facebook

Ks. dr Dariusz Tułowiecki

Pełnomocnik Dziekana ds. Projektu Uniwersytet 2.0

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski

 

Dziekan Wydział Studiów nad Rodziną

Ks. dr hab. Andrzej J. Najda prof. uczelni

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach