Dr Bożena Bassa

Dr Bożena Bassa

e-mail: bbassa@uksw.edu.pl

Wykształcenie:
2013     - dyplom The Creighton Model Fertility Care System w Pope Paul VI Institute for the Study of Human Reproduction in affiliation with Creighton University, Omaha, Nebraska USA
2010     - dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wg Prof. J. Roetzera
2009     - dyplom doktora w zakresie teologii małżeństwa i rodziny. Rozprawa doktorska nt. „Promocja odpowiedzialnego rodzicielstwa budowaniem «nowej kultury ludzkiego życia» (EV 6) w świetle nauczania Jana Pawła II
2006    - dyplom Prowadzenia Grup Wsparcia w zakresie Poradnictwa Laktacyjnego
1998    - dyplom Nauczyciela Naturalnego Planowania Rodziny wg Metody Angielskiej
1987-1988 – rok doktorancki w ATK
1983-1985 – Diecezjalne Studium Życia Rodzinnego w Warszawie
1981-1986 – Akademia Teologii Katolickiej w Warszawie – Instytut Studiów nad Rodziną (studia dzienne). Praca magisterska nt. „Biblijne podstawy nierozerwalności małżeństwa w nauczaniu Jana Pawła II”
1978-1980 – Medyczne Studium Zawodowe w Chojnicach, uzyskanie tytułu pielęgniarki dyplomowanej

Tytuły i stopnie naukowe
1986 – magister w Instytucie Studiów nad Rodzina Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
2009 – doktor teologii małżeństwa i rodziny na Wydziale Teologicznym UKSW w Warszawie

Projekty badawcze
2010 - Medycyna w służbie ludzkiego życia.
2013 - NaProTECHNOLOGY – współczesną metodą diagnozowania i leczenia niepłodności małżeńskiej
- Opiekun stażu pracownika przedsiębiorstwa w Projekcie "Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych" realizowany przez Sysco Polska SP. z o.o. współfinansowany ze środków UW w ramach EFS (01.07.2013-30.11.2013).
- opiekun stażu: „Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych” realizowanego przez Sysco Polska SP.
2014 - Znaczenie właściwego sposobu odżywiania i trybu życia w profilaktyce zdrowia prokreacyjnego
– Opiekun stażu pt. "Ekologiczne metody diagnozowania płodności" pracownika przedsiębiorstwa w jednostce naukowej w ramach Projektu „VI edycja TEKLA PLUS – Stolica staży” nr UDA.POKL.08.02.01-14-021-12 (01.06.2014-30.09.2014).
2015 - Profilaktyka zdrowia w rodzinie wobec chorób cywilizacyjnych.
2016 - Zadania rodziców wobec zagrożeń edukacji seksualnej w poszczególnych okresach rozwojowych dzieci.

Publikacje
1. Przeciw godności człowieka, w: Człowiek osoba płeć, red. M. Wójcik, Łomianki 1998, s. 255-267.
2. Dziewictwo, w: Słowik małżeństwa i rodziny, red. bp E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 119-120.
3. Dziewictwo a małżeństwo, w: Słowik małżeństwa i rodziny, red. bp E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, s. 120-121.
4. Prawo do życia nienaruszalnym prawem człowieka, „Studia nad Rodziną” 2008, R. 13, nr 21-22, s. 84-90.
5. Stosunek katolików do prawa, które nie chroni w pełni życia poczętego, „Studia nad Rodziną” 2010, nr 1-2(25-26), s. 127-134.
6. Medycyna w służbie ludzkiego życia, w: Kościół Rodzina Życie, red. M. Ozorowski, A. Skreczko, Warszawa 2011, s. 133-144.
7. „Cywilizacja śmierci” i „kultura miłości” w ujęciu Jana Pawła II, „Studia nad Rodziną” 2011, nr 1-2(27-28), s. 17-29.
8. NaProTECHNOLOGY – nadzieją dla niepłodnych małżonków, „Studia Aloisiana” 2012, nr 3(1), s. 61-70.
9. Prawa reprodukcyjne i seksualne jako „nowe prawa” człowieka, „Studia nad Rodziną” 2012, nr 1-2(30-31), s. 363-377.
10. Dowartościowanie odpowiedzialnego rodzicielstwa, w: Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, red. R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń, Lublin 2013, s. 177-192.
11. Wychowanie do odpowiedzialnej miłości rodzicielskiej, w: Miłość jako sprawność moralna w wychowaniu, red. I. Jazukiewicz, E. Rojewska, Szczecin 2013, s. 117-135.
12. Rodzicielstwo między planowaniem a zawierzeniem, „Studia nad Rodziną” 2013, nr 1(32), s. 171-183.
13. Prokreacyjna funkcja rodziny w kontekście definicji zdrowia, „Studia nad Rodziną 2013, nr 2(33), s. 53-63
14. Zastosowanie NaProTECHNOLOGY w diagnostyce i leczeniu niepłodności małżeńskiej, w: Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 239-250.
15. Troska o zdrowie prokreacyjne wobec problemu niepłodności, w: Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne, red. N. Ficjhner, Z. Nęcki, Poznań 2015, s. 65-79.
16. Świętowanie narodzin dziecka w rodzinie, w: Rodzina: trud, praca, świętowanie, red. Z. Struzik, Warszawa 2015, s. 135-146.
17. Zastosowanie metod rozpoznawania płodności w realizacji odpowiedzialnego rodzicielstwa oraz w diagnostyce i leczeniu zaburzeń zdrowia prokreacyjnego, w: Wielowymiarowy obraz współczesnej rodziny, red. J. Bielski, Pułtusk 2015, s. 119-132.
18.Zaburzenia odżywiania a rodzicielstwo, w: Bezpieczeństwo zdrowotne – ujęcie interdyscyplinarne. Bezpieczeństwo żywności i w żywieniu – szanse i zagrożenia, red. H. Marek, A. Zduniak, Poznań 2015, s 115-125.
19. Organizacje promujące metody rozpoznawania płodności w służbie odpowiedzialnego rodzicielstwa w Polsce, w: Wybrane instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny, red. B. Bassa, J. Młyński, Kraków 2016, s. 113-134.
20. Odkryć piękno męskości i kobiecości, w: Szczęśliwe małżeństwo i rodzina, red. P. Mazanka, I. Grochowska, Warszawa 2016, s. 29-45.

Popularnonaukowe
20. NaProTECHNOLOGY w służbie ludzkiego życia, „Zeszyty Odnowy w Duchu Świętym” 2009, nr 6, s. 71-75.

Sprawozdania i recenzje
21. Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji nt. Aborcja-przyczyny-następstwa-terapia, Warszawa 20-22.06.2004, „Studia nad Rodziną” 2004, R. 8, nr 14, s. 211-219.
22. Recenzja: Płodność i planowanie rodziny, red. Z. Szymański, PAM, Szczecin 2004, 295s.; „Studia nad Rodziną” 2005, R. 9, nr 16, s. 184-188.
23. Sprawozdanie z Konferencji nt. 25 lat karmienia piersią i co dalej?, Warszawa 2.06.2006, „Studia nad Rodziną” 2006, R. 10, nr 18-19, s. 337-
24. Sprawozdanie z Konferencji naukowej NaProTECHNOLOGY – wyzwania etyczne i medyczne we współczesnej ginekologii, Warszawa 21-22 marca 2009, „Studia nad Rodziną” 2009, nr 23-24, s. 359- 363.
25. Sprawozdanie z Konferencji naukowej NaProTECHNOLOGY – nowa dziedzina poświęcona zdrowiu kobiety, Lublin 12-13 września 2009, „Studia nad Rodziną” 2009, nr 1-2(23-24), s. 364- 368.
26. Recenzja: Sylwia Kuźma-Markowska, Zdrowe matki, chciane dzieci. Ruch kontroli urodzeń w stanie Illionois (1923-1941), Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2009, 320s., „Studia nad Rodziną” 2012, nr 1-2(30-31), s. 511-518.
27. Sprawozdanie z IV międzynarodowej Konferencji naukowej pt. Wokół ludzkiej prokreacji – odkrycia i nowości. Rozpoznawanie płodności, diagnostyka i leczenie zaburzeń, Warszawa 26 października 2014, „Studia nad Rodziną” 2014 nr 2, s.
28. Sprawozdanie z Sympozjum naukowego nt. Niepomyślna diagnoza prenatalna dla dziecka lub matki – postępowanie, rokowanie, możliwości pomocy i wsparcia rodziny, Warszawski Uniwersytet Medyczny, 4.12.2016, „Studia nad Rodziną” 2017, nr 1, s. 121-124.
29. Sprawozdanie z X Międzynarodowego Sympozjum „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej” nt. Jak lekarze powinni sobie radzić w trudnych sytuacjach i kto może w tym pomóc?, Kraków 25.05.2017 („Studia nad Rodziną 2017, nr 2).
30. Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju u dzieci z chorobami genetycznymi, red. T. Kaczan, R. Śmigiel, Wydawnictwo Impuls, Kraków 2012, ss. 197.

Redakcja lub współredakcja
1. „Studia nad Rodziną” 1998-2011 (nr 4-29).
2. Posługa spowiedników w realizacji powołania małżeńskiego, Łomianki 1999, 176 s.
3. Słowik małżeństwa i rodziny, red. bp E. Ozorowski, Warszawa-Łomianki 1999, 513 s.
4. Działalność naukowo-dydaktyczna Instytutu Studiów nad Rodziną ATK 1975-1998, Łomianki 1999, 242 s.
5. Rodzina na przełomie wieków, Łomianki 2000, 182s.
6. abp K. Majdański, Ocalić prawdę o rodzinie, Łomianki 2000, 454 s.
7. ks. Krzysztof Wolski, Nazaret źródło świętości, Łomianki 2001, 192 s.
8. ks. Jerzy Bajda, Rodzina miejscem Boga i człowieka, Łomianki 2005, 399 s.
9. ks. Jerzy Bajda, Powołanie małżeństwa i rodziny, Łomianki 2010, 405 s.
10. Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, Warszawa 2014, 303 s.
11. Organizacje promujące metody rozpoznawania płodności w służbie odpowiedzialnego rodzicielstwa w Polsce, w: Wybrane instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny, Kraków 2016, 202 s.
12. Organizacje promujące metody rozpoznawania płodności w służbie odpowiedzialnego rodzicielstwa w Polsce, w: Wybrane instytucjonalne i pozainstytucjonalne formy wsparcia rodziny, Kraków 2016, 202 s.
13. Redakcja „Studia nad Rodziną” 2017, nr 2 – temat: wady letalne u dzieci.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach