Rejestracja na przedmioty fakultatywne i ogólnouczelniane

Uwaga studenci studiów stajonarnych I stopnia rok 2 i 3 i II stopnia rok 1. Trwajaca rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane jest zarazem rejastracją  na przedmioty fakultatywne objęte programem studiów dla poszególnych roczników. Jest to jedna rejestracja, choć nazywa się rejestracja na przedmioty ogólnouczelniane
Rok 2 studia I stopnia wybiera przedmioty fakultatywne za minimum 6 ECTS i przedmioty ogónouczelniane za minimum 3 ECTS.
Rok 3 studia I stopnia wybiera przedmioty fakultatywne za minimum 5 ECTS z rejestracji przedmiotów ogólnouczelnianych z kodem: WSR-NR-D-TDTC, WSR-NR-D-PEP, WSR-NR-D-TPR
Rok 1 studia II stopnia wybiera przedmioty fakultatywne za minimum 8 ECTS i przedmioty ogónouczelniane za minimum 9 ECTS.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach