Ks. dr Dariusz Tułowiecki

Ks. Dr Dariusz Tułowiecki

Wykształcenie:
1999 r. – magister teologii na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie.
2003 r. – licencjat teologiczny (studia podyplomowe z teologii praktycznej) na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
2001-2005 – studia magisterskie na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia;
2005-2009 – studia doktoranckie Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek socjologia;
2009 r. – doktor nauk społecznych w zakresie socjologii, Wydział Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II w Lublinie; temat pracy: Religijność młodzieży ponadgimnazjalnej w małym mieście (na przykładzie Ostrowi Mazowieckiej), promotor: hab. dr hab. Janusz Mariański, recenzenci: hab. dr hab. Józef Baniak UAM, dr hab. Witold Zdaniewicz, prof. UKSW w Warszawie i WSNS w Miński Mazowieckim.;

Praca dydaktyczna:
Od 2008 – zajęcia w Wyższym Seminarium Duchownym w Łomży (afiliacja Wydział Teologiczny UKSW Warszawa);
2010-2013 - adiunkt w Katedrze Socjologii Rozwoju Regionalnego, Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży (Wydział Ekonomiczno-Społeczny);
2012-2016 - adiunkt w Katedrze Polityki Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie (Wydział Nauk Społecznych);
Od 2016 – adiunkt w Katedrze Małżeństwa i Rodziny, Polityki Społecznej i Demografii, (Wydział Studiów nad Rodziną) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
Od 2008 członek - Sekcji Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej, od 2013 – sekretarz;
Od 2014 - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej (członkowstwo zwyczajne);
Od 15.04.2015 - Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Oddział Lubelski - przewodniczący Komisji Rewizyjnej;
Od 2015 - Polskie Towarzystwo Teologiczne, Sekcja Socjologiczno-Pastoralna;
Od 2016 - Polskie Towarzystwo Socjologiczne, Sekcja Socjologii Religii.

Udział w programach badawczych
- The Family. A Resource for Society – międzynarodowy projekt realizowany przez Papieską Radę ds. Rodziny / Konferencję Episkopatu Polski (czas realizacji: 2010-2011).
- Projekt Doskonalenie nauczycieli poprzez praktyki w przedsiębiorstwach – finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (na zlecenie Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży).

Publikacje:
Książki:
- Bez Boga, Kościoła i zasad? Studium socjologiczne nad religijnością młodzieży, Kraków 2012, ss. 512.

Redakcje monografii:
- Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów, red. Dariusz Tułowiecki, Kraków 2014, ss. 144.
- Mała ojczyzna. Zachowanie w pamięci dziedzictwa kulturowego ziemi piątnickiej, red. D. Tułowiecki, S. Dobecki, Piątnica-Łomża 2015, ss. 206.

Hasła encyklopedyczne:
- Spekulacja, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 658.
- Społeczeństwo masowe, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 694-695.
- Społeczna doktryna chrześcijańska, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 695-696.
- Społeczna doktryna katolicka, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 696-698.
- Społeczna myśl katolicka, w: Encyklopedia katolicka, t. 18, Lublin 2013, kol. 700-701.

Czasopisma naukowe:
- Postawy społeczno-religijne mieszkańców archidiecezji katowickiej i diecezji tarnowskiej. Studium porównawcze, "Studia Teologiczne. Białystok – Drohiczyn – Łomża" 2003, nr 21, s. 241-269.
- Kondycja społeczno-moralna współczesnej rodziny polskiej, "Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża" 2004, nr 22, s. 193-220.
- Autorytet czy relikt przeszłości? Opinie młodzieży na temat duchowieństwa, "Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża" 2007, nr 25, s. 209-236.
- Wybrane zagadnienia moralności małżeńsko-seksualnej w opiniach osiemnastolatków. Analiza socjologiczna, "Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża" 2010, nr 28, s. 453-464.
- Inicjacja czy pożegnanie z Kościołem? Opinie piątnickich gimnazjalistów na temat sakramentu bierzmowania – studium socjologiczne, "Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża" 2011, nr 29, s. 203-236.
- Aktywność seniorów jako sposób na przełamywanie wykluczenia społecznego w opisach prasy regionalnej, "Studia nad Rodziną" 2013, nr 33, s. 379-407.
- Wiara jako klucz do tożsamości kapłańskiej. Próba komentarza w świetle Dekretu o posłudze i życiu prezbiterów "Presbyterorum ordinis", "Studia Paradyskie" 2013, t. 23, 157-192 .
- Dialogue and the „culture of encounter” as the path to the peace in the modern world (in the light of Pope Francis course), „Українське релігієзнавство” 2015, nr 74/75, s. 90-119.
- Solidarność europejska a wojna na Ukrainie – kryzys, próba czy deficyt? Perspektywa polska i innych państw Europy Środkowowschodniej, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” 2015, nr 2 (48), s. 451-476.
- Ostrów Mazowiecka – małe miasto Północnego Mazowsza rozpięte pomiędzy światem globalnym a lokalnymi tradycjami, "Rocznik Ostrowski" 2015, nr 1, s. 7-31.
Rozdziały w pracach zbiorowych:
- Źródła wiedzy religijnej młodzieży, w: Wychowanie i szkoła pełne nadziei, red. J. Kotowski, Łomża 2009, s. 67-94.
- Dwadzieścia lat religii w szkole – nadzieje, trudności, wyzwania. Próba refleksji socjologicznej, w: Dwadzieścia lat katechezy w szkole, red. J. Kotowski, S. Dziekoński, Warszawa – Łomża 2010, s. 109-132.
- Kościół, parafia i duchowni w świadomości młodzieży ponadgimnazjalnej w małym mieście, w: Laikat i duchowieństwo w Kościele katolickim w Polsce. Problem dialogu i współistnienia, red. J. Baniak, Poznań 2011, s. 349-368.
- Atmosfera religijna współczesnej rodziny (w opiniach młodzieży z małego miasta na Mazowszu), w: Między kryzysem w rodzinie a kryzysem rodziny, red. J. Kupny, M. Łuczak, Katowice 2011, s. 27-48.
- Rodzinne uwarunkowania religijności młodzieży, w: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, red. A. Najda, Warszawa 2011, s. 171-190.
- Nauczanie Jana Pawła II – dziedzictwo czy balast? Próba szkicu socjologicznego, w: Geniusz bł. Jana Pawła II, red. P. Artemiuk, J. Kotowski, Łomża 2011, s. 99-152.
- Jakość relacji i moralność wewnątrzrodzinna w świetle deklaracji osiemnastolatków, w: Między wyborem a nakazem. Moralne dylematy małżeństw i rodzin w Polsce, red. J. Baniak, Kraków 2012, s. 211-228.
- Zmiany w moralności seksualnej młodzieży, w: Młodzi, seks, miłość i media, red. M. Brzeziński, R. Śliwowski, Łomża 2012, s. 155- 180.
- Biblia czy Facebook? Źródła wiedzy religijnej młodzieży gimnazjalnej, w: Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół "Verbum Domini", red. A. Struzik, A. Najda, Warszawa 2012, s. 81-117.
- Kościół, państwo i obywatelskość w opiniach młodzieży Północnego Mazowsza, w: Religia i Kościół w społeczeństwie demokratycznym i obywatelskim w Polsce. Miedzy losem a wyborem, red. J. Baniak, Poznań 2012, s. 103-130.
- Dekret o posłudze i życiu kapłanów "Presbyterorum ordinis", w: Sobór Watykański II, Złoty Jubileusz, red. M. Cholewa, M. Gilski, S. Drzyżdżyk, Kraków 2013, s. 191-220.
- Religijność w diecezji łomżyńskiej. Próba diagnozy socjologicznej, w: Zrozumieć wiarę, red. P. Artemiuk, Płock 2013, s. 33-87.
- Pomiędzy "wolnością od religii" a "renesansem religijności". Zmiany społeczne jako przestrzeń i uwarunkowania działalności ewangelizacyjnej Kościoła, w: Mała ojczyzna. Zachowanie w pamięci dziedzictwa kulturowego ziemi piątnickiej, red. D. Tułowiecki, S. Dobecki, Piątnica-Łomża 2015, s. 87-159.
- Emocje wokół małej ojczyzny jako kapitał na drodze ku przyszłości, czyli zamiast zakończenia, w: Mała ojczyzna. Zachowanie dziedzictwa kulturowego ziemi piątnickiej, red. D. Tułowiecki, S. Dobecki, Piątnica-Łomża 2015, Wydawca: Parafia rzymskokatolicka w Piątnicy, s. 193-197.
- The „culture of encounter” as a way to prevent and resolve conflicts in the modern world (in the light of the teaching of Pope Francis course), w: Религия и/или повседневность, red. С. И. Шатравский, М. В. Казмирук, Минск 2015, s. 403-410.
- Recepcja „Centesimus annus” w nauczaniu społecznym papieży Benedykta XVI i Franciszka, w: Polityka społeczna wobec „rzeczy nowych”. 25-lecie encykliki Centesimus annus św. jana Pawłą II, red. J. Mazur, Kraków 2016, s. 367-383.
- Ostrów Mazowiecka – małe miasto Północnego Mazowsza rozpięte pomiędzy światem globalnym a lokalnymi tradycjami, "Rocznik Ostrowski" 2015, nr 1, s. 7-31.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach