ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

ks. prof. dr hab. Adam Skreczko

e-mail: skreczko@bialystok.opoka.org.pl

Wykształcenie:
Szkoła Podstawowa: 1968 - 1972 w Zabrodziu
Szkoła Średnia:   1972 - 1976  23 Liceum Ogólnokształcące w Suchowoli
Studia:
1986 - 1982 Wyższe Archidiecezjalne Seminarium Duchowne w Białymstoku
1985-88 - Studia Padagogiki na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
1988 - 1992 Studia doktoranckie na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie
2003 - Habilitacja z teologii pastoralnej na WT UKSW
2012 -  tytuł profesora zw. nauk teologicznych  

Dyplomy, tytuły i stanowiska:
1976 - Świadectwo dojrzałości w Suchowoli (23 Liceum Ogólnokształcące)
1982 -  Magisterium z teologii na KUL –u w Lublinie: Działalność naukowo-dydaktyczna prof. Ignacego Świrskiego w latach 1926-1946
1992    - doktorat z teologii pastoralnej na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie: La famiglia polacca e l'emigrazione. Analisi antropologico-teologica
2003 - Habilitacja z teologii pastoralnej: Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne
2012 – tytuł profesora nauk teologicznych na podstawie dorobku i rozprawy: Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce
2003 - zatrudniony na całym etacie w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach (UKSW)
2004  - stanowisko profesora nadzwyczajnego UKSW w Warszawie; kierownik Katedry Teologii Pastoralnej Małżeństwa i Rodziny w ISNaR (UKSW),
2005 - stanowisko profesora nadzwyczajnego Uniwersytetu w Białymstoku
2012 - tytuł naukowy profesora nauk teologicznych
2003 – 2005 - kierownik Podyplomowego Studium Katechetyczno-Pedagogicznego Katedry Teologii Katolickiej w Białymstoku
2007 – 2013 - rektor Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku.
Redaktor naczelny Rocznika Teologii Katolickiej - pisma Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku (od 2001-2012).
Redaktor naczelny pisma naukowego: Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża  (od 2008)
Redaktor naczelny (i założyciel w 1993) miesięcznika Archidiecezji Białostockiej Czas Miłosierdzia (nakład 5 tys. egz.) w latach 1993-2001
Członek zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Pastoralistów
Członek Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego
Członek Stowarzyszenia Absolwentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Członek Rady naukowej Studia Seminaria Bialostocensis

Święcenia i praca duszpasterska:
1981 - Święcenia diakonatu w Białymstoku
13.06.1986 Święcenia kapłańskie w Korycinie (Arch. Białostocka)
1982 - 1985 -  wikariusz parafii Chrystusa Zbawiciela w Białymstoku
1992 - Członek Głównej Komisji Synodalnej I Synodu Archidiecezji Białostockiej
1993 – 2001 - Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Kurii Metropolitalnej Białostockiej
1997-2001 - Prezes Funduszu Obrony Życia w Archidiecezji Białostockiej
1998 - 2001 - Referent ds. wydawnictw w Archidiecezji Białostockiej
1999 - Członek Podlaskiej Szkoły dla Rodziców i Wychowawców
1999 - Członek Wojewódzkiej Komisji Kwalifikacyjnej do Spraw Stopni Specjalizacji Zawodowej Nauczycieli i Katechetów
1999-2001 - Członek Kolegium Konsultorów Archidiecezji Białostockiej
2000 - Członek Stowarzyszenia Ekspertów Oświaty MEN  
2001-2007 - Asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich - Oddział Podlaski  w Białymstoku
2004-2013 - Wikariusz biskupi ds. Stałej Formacji Kapłańskiej Archidiecezji Białostockiej
2005-2013 - Członek Rady ds. Personalnych w Archidiecezji Białostockiej
Godność Kapelana jego świątobliwości (podniesiony przez przez Benedykta XVI 17.08.2009)
Kanonik gremialny Kolegiackiej Kapituły w Krypnie.
Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbego w Białymstoku od 2014.
 
Praca naukowa:
1992-1993 -  katecheta w Liceum Katolickim w Białymstoku.
1992-1994 - wykłady zlecone z teologii małżeństwa i rodziny w Instytucie     Teologiczno-Pastoralnym w Białymstoku.
Od 14 IX 1992 - wykłady z psychologii (1993-1999),  pedagogiki, Teologii pastoralnej w Archidiecezjalnym Wyższym Seminarium Duchownym w Białymstoku. Seminarium magisterskie.
Od 1993 - wykłady zlecone z pedagogiki ogólnej, pedagogiki rodziny, teologii pastoralnej małżeństwa i rodziny (i inne)  w Instytucie     Studiów nad Rodziną przy Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie  (obecnie UKSW) Seminarium magisterskie.
Od 22 X 1993 – wykłady zlecone z pedagogiki i psychologii w Archidiecezjalnym     Kolegium Teologicznym w Białymstoku (PWT w Warszawie), seminarium magisterskie.
Od  1 X 1993 - wykłady zlecone w Studium Teologii i Wyższej Szkole     Katechetycznej w Wilnie (PWT w Warszawie), seminarium magisterskie.
Od 1993 - wykłady z pedagogiki, pedagogizacji rodziny i  poradnictwa rodzinnego w Archidiecezjalnym Studium Życia Rodzinnego w Białymstoku (prowadzenie prac dyplomowych).
1994-1996 – wykłady zlecone z  pedagogiki w Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Ełku (ATK), seminarium magisterskie.
1998-1999 – wykłady zlecone z teologii małżeństwa i rodziny w Seminarium     Duchownym Sankt Petersugu (Rosja)
2000-2002 – wykłady z teologii małżeństwa i rodziny oraz antropologii teologicznej na Podyplomowym Studium Pedagogiczno-Katechetycznym przy  Uniwersytecie w Białymstoku.
2003/2004 – wykłady zlecone z poradnictwa rodzinnego w Wyższej Szkole im. B. Jańskiego w Warszawie.
2003/2004 – wykłady z podstaw wychowania do życia w rodzinie w Podlaskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Mońkach.
2003/2004 – wykłady z etyki seksualnej oraz metodyki przedmiotu: Wychowanie do życia w rodzinie w Akademii Polonijnej w Częstochowie
2003/2006– wykłady z dydaktyki i teologii pastoralnej w Instytucie Teologicznym w Łomży (UKSW)
2005/2009 – wykłady z etyki i historii filozofii na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku
2005 - 2014 -  seminarium magisterskie na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Nagrody i odznaczenia
- 2000 i 2001 - nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową;
-  2006 - nagroda Rektora Uniwersytetu w Białymstoku za pracę naukową i działalność organizacyjną.
- 2006 - Srebrny Krzyż Zasługi za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pacy zawodowej (decyzja Prezydenta RP – 4.12.2006);
- 2010 - Medal Komisji Edukacji Narodowej, nadany przez Ministra Edukacji Narodowej RP (nr 118464) za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.
- 2010 – Nagroda Wiktora za zasługi dla Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku;
- 2012 – Wyróżnienie Prezydenta Miasta Białystok, statuetka:  Nauczyciel Mądry Sercem.
- 2012 – nagroda Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia naukowe (książka profesorska)
- 2013 – Medal zasłużony dla podlaskiego więziennictwa

A. Monografie
1. La famiglia polacca e l'emigrazione. Analisi antropologico-teologica, Roma 1992,
2. Troska Kościoła katolickiego w Polsce o małżeństwo i rodzinę w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966). Studium teologiczno-pastoralne, Białystok 2002, ss. 610.
3. Rodzina Bogiem silna, Białystok 2004, ss. 295.
4. Ocalić prawdę o małżeństwie i rodzinie¸ Białystok 2007, ss. 39.
5. Wychowanie domowe,  Białystok 2007, s. 163.
6. A. Skreczko, B. Grużewski,  Nauczanie religii i postawy katechetów Wileńszczyzny,  Warszawa-Białystok-Wilno 2008, ss. 104.
7. Wychowanie domowe,  Białystok 2011, wyd. II, ss. 323.
8. Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce,  Białystok 2011, ss. 540.
9. S. Skreczko, M. Rydzewski,  Formacja ludzka kandydatów do kapłaństwa,  Warszawa-Białystok 2014, ss. 126.

B. Prace redaktorskie
1. Rocznik Archidiecezji Białostockiej - 1993, Białystok 1993, ss. 64.
2. Rocznik Archidiecezji Białostockiej - 1994, Białystok 1994, ss. 62.
3. Rocznik Archidiecezji Białostockiej - 1995, Białystok 1995, ss. 68.
4. Rocznik Archidiecezji Białostockiej - 1996, Białystok 1996, ss. 80.
5. Spis kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej – 1998,
Białystok 1998, ss. 336.
6. Skrócony Informator Archidiecezji Białostockiej - 2001, Białystok 2001, ss. 88.
7. Spis kościołów i duchowieństwa Archidiecezji Białostockiej – 2008,
Białystok 2008, ss. 491.
8. M. Sopoćko,  Jezus Król Miłosierdzia. Artykuły z lat 1936-1975,  Warszawa 2005, ss. 253 (Zebrał i opracował).
9. A. Skreczko, D. Wojtecki (red.),  W służbie człowiekowi,  Białystok 2005, ss. 301.
10. E. Ozorowski, K. Konecki, B. Kostowska, M. Lemieszek, M. Ozorowski, A. Skreczko, A. Skurska, D. Szumilas, K. Wolski (red.),  Bibliografia małżeństwa i rodziny 1945-1989,  Warszawa 2005, ss. 636.
11. A. Skreczko (red.),  „Będziesz miłował”. Księga Jubileuszowa w 25 rocznicę sakry biskupiej Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego u progu 60. rocznicy świeceń kapłańskich,  Białystok 2006, ss. 558.
12. A. Skreczko (red.),  Ku nowej wyobraźni miłosierdzia. Materiały z II Kongresu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2007, ss. 255.
13. A. Skreczko, E. J. Kryńska,  Wychowanie – ale jakie?,  Białystok 2007, ss. 156.
14. A. Skreczko (red.), Drogami Miłosierdzia. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Beatyfikacja Księdza Michała Sopoćki,  Białystok 2009, ss. 256.
15. A. Skreczko, T. Kasabuła, A. Szot (red.),  Świadek i nauczyciel wiary ,  Białystok 2010, ss. 228.
16. A. Skreczko, J. Zabielski ,  Życie jako zobowiązujący dar,  Białystok 2011, ss. 285.
17. A. Skreczko, M. Ozorowski (red.), Kościół.Rodzina.Życie, Prace dedykowane Księdzu Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu w 70. Rocznicę urodzin,  Warszawa 2011, ss.  415.
18. A Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik (red.), Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, Warszawa 2014, ss. 303.

C. Oryginalne opublikowane prace twórcze
1. Emigracja polska lat osiemdziesiątych,  „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” (dalej StTBł) 11(1993), s.  259-270.
2. Czytelnictwo prasy katolickiej w Archidiecezji Białostockiej, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” (dalej WKAB) 3(1994) nr 1, s. 115-120.
3. Wychowanie do miłości, w: B. Harassek (red.), Pukam do drzwi Waszych domów i pragnę się z Wami spotkać. Rozważania temat «Listu do Rodzin» Ojca Świętego Jana Pawła II, Warszawa 1994, s. 171-186.
4. Maryja a fundamentalny wymiar kobiecości według „Mulieris dignitatem”, StTBł  12(1994), s. 407-410.
5. Działalność naukowo-dydaktyczna Ks. Ignacego Świrskiego w latach 1921-1946, StTBł  13(1995), s. 199-238.
6. Seminaryjna działalność wydawnicza, w: S. Hołodok (red.), Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku 1945-1995. Księga Jubileuszowa, Białystok 1995, s. 256-259.
7. Problematyka wychowania w okresie międzywojennym na podstawie artykułów w    „Ruchu charytatywnym” w latach 1931-1939, StTBł 14(1996), s. 209-220.
8. Ocalić sumienie w polskiej rodzinie, WKAB 1(1996), s. 79-93; „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej ” 2(1996), s. 74-88.
9. Maryjne aspekty wychowania w rodzinie, „Studia nad Rodziną” 1(1997) nr 1, s. 157-167.
10. Emigracja zarobkowa i jej wpływ na wychowanie w rodzinie, w: G. Olszewska-Baka, L. Pytka (red.), Pomoc rodzinie, Białystok 1999, s. 241-249.
11. Przygotowanie przyszłych kapłanów do duszpasterstwa rodzin w warunkach współczesnych, StTBł 17(1999), s. 121-134.
12. Adopcja duchowa, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999, s. 5-6.
13. Altruizm rodzinny, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999, s. 16-17.
14. Autoerotyzm, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999, s. 26-27.
15. Dojrzałość uczuciowa, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999, s. 89-90.
16. Wychowanie, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999, s. 97-99.
17. Wychowanie do miłości, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 99-100.
18. Dzieci opuszczone, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 106-108.
19. Dziecko upośledzone, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 111-113.
20. Emigracja (sytuacja rodzin), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 125-127.
21. Estetyka (aspekt wychowawczy), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 128-130.
22. Interakcja, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 172-173.
23. Koedukacja w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,,  s. 196-197.
24. Komunikacja, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 200.
25. Małżonkowie (potrzeba doboru), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,  s. 241-243.
26. Matka a dziecko, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 252.
27. Osobowość, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 322-324.
28. Pedagogika rodzinna, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 328-330.
29. Pedagogizacja rodziny, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 330-332.
30. Resocjalizacja, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 381-382.
31. Rodzina (szkoła człowieczeństwa), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 392-394.
32. Rodzina rozbita (sytuacja dziecka), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 400-402.
33. Rozwój psychiczny, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 411-412.
34. Starość (aspekt wychowawczy), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 427-429.
35. Szkoła (powinności względem rodziny), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 435-436.
36. Wychowanie (natura i cel), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 474-476.
37. Wychowanie (prawa rodziców), w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 476-477.
38. Wychowanie chrześcijańskie, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 479-480.
39. Wychowanie do czystości seksualnej, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 480-482.
40. Wychowanie do życia w Kościele, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 482-483.
41. Wychowanie do życia w rodzinie, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 483-484.
42. Wychowanie seksualne w rodzinie, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 486-487.
43. Zasady wychowania, w: E. Ozorowski (red.), Słownik małżeństwa i rodziny, Warszawa-Łomianki 1999,   s. 499-500.
44. Znaczenie ciągłej pedagogizacji rodziców dla wychowania prorodzinnego dziecka, w: M. Chymuk, D. Topa (red.), Edukacja prorodzinna, Kraków 2000, s. 240-246.
45. Znaczenie dwupodmiotowej relacji w wychowaniu dziecka,  „Studia nad Rodziną” 4(2000) nr 1, s. 123-129.
46. Pedagogizacja rodziców – szansą nowej edukacji,  w: M. Ochmański, Sokołowska-Dzioba, A. Pielecki (red.), Edukacja w perspektywie integracji Europy, Warszawa 2001, s. 589-597.
47. Wychowanie do postawy „bardziej być niż mieć”,  w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Człowiek. Etyka. Ekonomia,  Białystok 2001, s. 89-102.
48. Wartość wychowawcza przynależności,  w: A. Rynio (red.),  Wychowanie człowieka otwartego. Rola „Zmysłu religijnego” w kształtowaniu osoby,  Kielce 2001, s. 85-88.
49. Rozum i wiara w przestrzeni wychowawczej. Implikacje pedagogiczne encykliki  Jana Pawła II „Fides et ratio”, StTBł 18(2000), s. 153-163.
50. Małżeństwo i rodzina w założeniach Wielkiej Nowenny Tysiąclecia – inspiracje Kardynała Stefana Wyszyńskiego, „Episteme” 15(2001) , s. 217-242.
51. Sprawiedliwość i cierpliwość w wychowaniu chrześcijańskim, StTBł 19(2001),
s. 259-271.
52. Pedagogizacja rodziców w zakresie wychowania prorodzinnego dziecka, „Studia nad Rodziną” 5(2001) nr 1, s. 175-182.
53. Czy posiadamy zmysł religijny?, „Biuletyn Katedry Teologii Katolickiej” 2(2001), s. 35-38.
54. Rodzina szkołą „bogatszego człowieczeństwa”, WKAB 10(2001) nr 2, s. 171-177.
55. Prymas Tysiąclecia jako obrońca rodziny polskiej, WKAB 10(2001) nr 4, s. 163-173.
56. Troska o rodzinę w okresie przygotowania do obchodów Millenium Chrztu Polski,  „Studia nad Rodziną” 5(2001) nr 2, s. 79-93.
57. Przygotowywanie kapłanów do pracy duszpasterskiej z małżeństwami i rodzinami w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966), StTBł 20(2002), s. 175-188.
58. Troska Prymasa Tysiąclecia o rodzinę polską, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 1(2002), s. 35-52.
59. Prymas Stefan Wyszyński oraz papież Jan Paweł II wzorami maryjnego oddania, WKAB 11(2002) nr 3, s. 81-102.
60. Szkoła w służbie rodziny, „Studia nad Rodziną” 6(2002) nr 1, s. 95-104.
[druk paźdz. 2003]
61. Pedagogizacja rodziców wyrazem troski o wychowanie, w: J. Wilk (red.), W służbie dziecku. Rodzina XX wieku wobec dobra dziecka, t. 2, Lublin 2003, s. 460-474.
62. Józef i Maryja wzorem świętości małżeńskiej, „Salvatoris Mater” 5(2003) nr 1, s. 125-138.
63. Rodzina miejscem wychowania według biskupów polskich okresu Wielkiej Nowenny, „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 21(2003), s. 59-79.
64. Troska Kościoła katolickiego w Polsce o rodzinę po drugiej wojnie światowej, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 2(2003), s. 41-73.
65. Znaczenie rodziny dla narodu i państwa według nauczania biskupów polskich okresu Wielkiej Nowenny (1957-1966), „Episteme” 30(2003), s. 69-88.
66. Rodzina wobec nowych problemów edukacyjnych,  „Zeszyty Naukowe WSSM” 7(2003), s. 95-104. [druk 2004]
67. Maryja jajo wzór realizacji powołania rodzicielskiego w świetle nauczania papieża Jana Pawła II oraz prymasa Stefana Wyszyńskiego, „Episteme” 35(2004), s. 121-157.
68. Nowa ewangelizacja zadaniem rodziny,  w: J. Zabielski (red.),  „W tym, który umacnia”. Księga pamiątkowa ku czci J. E. Ks. Bp. Prof. zw. Edwarda Ozorowskiego z okazji 25-lecia sakry biskupiej, 40-lecia kapłaństwa i 30-lecia pracy w AWSD w Białymstoku,  Białystok 2004, s. 217-235.
69. Kultura życia rodzinnego i małżeńskiego we współczesnym kontekście społecznym, w: Rada Naukowa Konferencji Episkopatu Polski,  Kościół w życiu publicznym. Teologia polska i europejska wobec nowych wyzwań, t. 2, Lublin 2004, s. 293-305.
70. Rola świętowania w wychowaniu,  „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 22(2004), s. 133-146.
71. Rola Kościoła w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 3(2004), s. 35-49.
72. Współpraca z rodzicami a umiejętności komunikacji katechety, „Katecheza” 2004, t. 2, s. 69-79.
73. Wychowanie w rodzinie według nauczania biskupów polskich w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966),  „Pedagogia Christiana” 2004, nr 2, s. 165-185.
74. Rodzina miejscem kształtowania tożsamości chrześcijańskiej i narodowej,  „Słowo. Pismo Klubu Inteligencji w Białymstoku” 2004, nr 17, s. 18-32.
75. Potrzeba stałej formacji kapłanów, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 13(2004), nr 4, s. 135-142. [druk 2005]
76. Przygotowanie rodziców do pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym: w: E. Osewska, J. Stala (red.),  Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym,  Tarnów 2005, s. 385-400.
77. Współpraca środowisk wychowawczych, w: E. Osewska, J. Stala (red.),  Wychowanie dzieci w wieku przedszkolnym,  Tarnów 2005, s. 401-410.
78. Wymiary stałej formacji kapłańskiej, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 14(2005), nr 1, s. 175-188.
79. Wprowadzenie, w: M. Sopoćko,  Jezus Król Miłosierdzia. Artykuły z lat 1936-1975,  Warszawa 2005, s. 5-7.
80. Eucharystia w życiu rodziny chrześcijańskiej,  „Sprawy Rodziny” 2005 nr 2, s. 121-133.
81. Pedagog autorytetem dla wychowanka,  „Podlaskie Wieści Oświatowe” 2005 nr 6, s. 12-15.
82. Józef i Maryja przyjmują Chrystusa w rodzinie. Paradygmat dla współczesnej rodziny,  „Salvatoris Mater” 6(2004), nr 4, s. 78-93 [druk 2005]
83. Przygotowanie do życia w rodzinie,  w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.),Rodzina.. Etyka. Ekonomia,  Białystok 2005, s. 87-101.
84. Stała formacja kapłanów dostosowana do ich wieku i sytuacji życiowej, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 14(2005), nr 2, s. 161-167.
85. Rodzina w nauczaniu Ks. Michała Sopoćki, w: M. Ozorowski, W. Nowacki (red.), Rodzina drogą Kościoła. Księga Jubileuszowa na 25-lecie posługi pasterskiej Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka TChr,  Łomża 2005, s. 379-382.
86. Rodzina i naród jako „rzeczywistość nie do zastąpienia”. Refleksje na podstawie książki Jana Pawła II „Pamięć i tożsamość, StTBł 23(2005), s. 19-27.
87. Wychowanie do dojrzałej wiary w ruchu „Komunia i Wyzwolenie” (Comunione e Liberazione), StTBł 23(2005), s. 165-176.
88. Wychowanie chrześcijańskie w ujęciu księdza Michała Sopoćki, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 4(2005), s. 59-98.
89. Miłosierdzie jako wartość małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej,  „Edukacja. Teologia i Dialog” 2005, t. 2, s. 109-115.
90. Przygotowanie do życia w rodzinie,  w: A. Skreczko, D. Wojtecki (red.),  W służbie człowiekowi,  Białystok 2005, s. 235-250.
91. Inspirator peregrynacji krzyża, w: A. Skreczko (red.),  „Będziesz miłował”. Księga Jubileuszowa w 25 rocznicę sakry biskupiej Arcybiskupa Stanisława Szymeckiego u progu 60. rocznicy świeceń kapłańskich,  Białystok 2006, s. 222-224.
92. Rodzina miejscem kształtowania kultury chrześcijańskiej  „Studia nad Rodziną” 7(2004) nr 1, s. 113-123. [druk marzec 2006]
93. Rodzicielstwo w świetle nauczania biskupów polskich okresu Wielkiej Nowenny (1957-1966),  „Pedagogia Christiana” 2005, nr 2, s. 197-211. [druk marzec 2006]
94. Znaczenie Eucharystii dla małżeństwa i rodziny chrześcijańskiej,  w:
R. Kimsza (red.),  Miłość - Życie – Komunia. Materiały z I Kongresu Eucharystycznego Archidiecezji Białostockiej,  Białystok 2006, s. 171-186.
95. Wychowanie w rodzinie jako problem pastoralny,  „Warszawskie Studia Pastoralne”
2006 nr 3, s. 114-140.
96. Stała formacja kapłanów dostosowana do ich wieku i sytuacji życiowej, „Formatio permanens” (2006), s. 70-77. (przedruk z „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 14(2005), nr 2, s. 161-167).
97. Współpraca rodziny i szkoły,   w: J. Stala (red.),  Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym,  Tarnów 2006, cz. II, s. 309-331.
98. Duszpasterska pomoc rodzicom w oddziaływaniach wychowawczych,  „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 15(2006) nr 3, s. 171-188.
99. Ksiądz Michał Sopoćko jako wykładowca katechetyki,  „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 24(2006), s. 185-204.
100. Wychowanie do przeżywania cierpienia, „Pedagogia Christiana“ 2006 1(17), s. 181-193.
101. Nauczyciel wobec wartości chrześcijańskich,  „Wychowawca” 2006 nr 12, s. 18-19.
102. Wychowawcze znaczenie rodziny w życiu ks. Jerzego Popiełuszki, „Episteme” 60(2006), s. 19-30.
103. Wychowanie w rodzinie według sługi Bożego ks. Michała Sopoćki, „Studia nad Rodziną” (2005), s. 143-159. [druk 2006]
104. Katolicka poradnia rodzinna, w: R. Kamiński (red.),  Leksykon teologii pastoralnej,  Lublin 2006, s. 355-358.
105. Katolickie poradnictwo małżeńskie i rodzinne,  w: R. Kamiński (red.),  Leksykon teologii pastoralnej,  Lublin 2006, s. 358-360.
106. Rola świadectwa wiary rodziców w przygotowaniu dzieci do I Komunii i spowiedzi świętej,  J. Stala (red.),  Eucharystia – pokuta i pojednanie w katechezie. Problemy i wyzwania,  Kielce, 2007, s. 107-121.
107. Wprowadzenie, w: A. Skreczko (red.),  Ku nowej wyobraźni miłosierdzia. Materiały z II Kongresu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2007, s. 7-8.
108. Homilia podczas Mszy św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, w: A. Skreczko (red.),  Ku nowej wyobraźni miłosierdzia. Materiały z II Kongresu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2007, s. 17-20.
109. Miłosierdzie Boże – rękojmią nadziei i źródłem zbawienia człowieka w nauczaniu Jana Pawła II, w: A. Skreczko (red.),  Ku nowej wyobraźni miłosierdzia. Materiały z II Kongresu Miłosierdzia Bożego w Archidiecezji Białostockiej, Białystok 2007, s. 79-83.
110. Rozwój duszpasterstwa trzeźwościowego w Polsce w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia,  „Warszawskie Studia Pastoralne” 2007 nr 5, s. 55-76.
111. Ksiądz Michał Sopoćko jako teolog pastoralista,  „Roczniki Teologiczne KUL” 2007, t. 14, z. 6, s. 335-350.
112. Pedagogizacja narzeczonych i małżonków,  w: E. Ozorowski, R. Horodeński, (red.), Małżeństwo.. Etyka. Ekonomia,  Białystok 2007, s. 67-77.
113. Ryzyko wychowania, w: E. J. Kryńska A. Skreczko (red.),  Wychowanie – ale jakie?,  Białystok 2007, s. 62-71.
114. Współdziałanie nauczycieli i rodziców na poziomie gimnazjum,  w: J. Stala (red.),  Wychowanie młodzieży w średnim wieku szkolnym,  cz. II, Tarnów 2007, s. 401-420.
115. Wybrane aspekty pedagogii ruchu Comunione e Liberazione (Komunia i Wyzwolenie), w: A. Rynio (red.),  Wychowanie chrześcijańskie. Między tradycją a współczesnością,  Lublin 2007, s. 993-1005.
116. Odnowa przygotowania do zawarcia sakramentu małżeństwa, w: K. Półtorak (red.), Recepcja Soboru. Niektóre wyzwania wobec życia i działania Kościoła. 40 lat po Soborze Watykańskim III, Szczecin 2007, s. 209-238.
117. Wolność jako zadanie wychowawcze,  w: H. Święczkowska (red.),  Wolność i tolerancja, Białystok 2007, s. 51-60.
118. Dziecko wobec śmierci bliskiej osoby,  w: E. Krajewska-Kułak, W. Niklewicz, C. Łukaszuk (red.), W drodze do brzegu życia, t. 3, Białystok 2007, s. 217-235.
119. Sieroctwo społeczne wyzwaniem dla Kościoła, w: Rodzinna opieka zastępcza – szansą na szczęśliwe dzieciństwo,  Białystok 2007, s. 16-25.
120. Świadectwo życia chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II skierowanym do młodzieży,  „Studia Theologica Varsaviensia” 14(2007), nr 1, s. 85-103.
121. Rodzina fundamentem wychowania, w: Ogólnopolskie warsztaty tematyczne: Rodzina jako fundament wychowania, Turośń Kościelna 2007, s. 6-9.
122. Ewangelizacja w rodzinie i poprzez rodzinę,  „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 6(2007), s. 118-128.
123. Jezus Król Miłosierdzia,  w: H. Ciereszko, T. Powichrowski (red.),  Kazania o Miłosierdziu Bożym, Białystok 2008, s. 47-50.
124. Pedagogizacja rodziców w zakresie korzystania z mediów elektronicznych w wychowaniu rodzinnym,  w: J. Izdebska (red.),  Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń,  Białystok 2008, s. 179-183.
125. Ks. Ignacy Świrski – wychowawca i profesor (okres wileński i białostocki), w: B. Błoński (red.),  Biskup Ignacy Świrski 1985-1968, Siedlce 2008, s. 25-49.
126. Dziecko wobec zagrożeń płynących z mass mediów, w: w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Dziecko. Etyka. Ekonomia,  Białystok 2008, s. 265-278.
127. Współpraca nauczyciela z rodzicami w kształtowaniu kultury pedagogicznej, w: J. Stala, E. Osewska,  W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne,  Tarnów 2007 [druk 2008], s. 307-322.
128. Dziecko uzdolnione w rodzinie, w: Uczeń wyzwaniem dla współczesnej edukacji. Materiały konferencyjne,  Białystok 2008, s. 73-83.
129. Kapłan jako szafarz Miłosierdzia Bożego według bł. Ks. Michała Sopoćki,   „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 7(2008), s. 110-119.
130. Rodzina w nauczaniu Księdza Michała Sopoćki, „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 26(2008), s. 57-70.
131. Prymasa Tysiąclecia troska o rodzinę,  w: A. Najda (red.),  Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność,  Warszawa 2008, s. 89-101.
132. Śmierć jako sprawdzian dla żyjących, w: E. Krajewska-Kułak, C. Łukaszuk, B. Jankowiak (red.),  W drodze do brzegu życia, t. 4, Białystok 2008, s. 141-149
133. Szkoła obok rodziny – wspomaganie w realizacji funkcji wychowawczej, w: J. Stala (red.),  Wychowanie młodzieży na poziomie szkół ponadgimnazjalnych, cz. 2,  Tarnów 2007 [druk 2008], s. 297-309.
134. Teologia małżeństwa i rodziny w Wielkiej Nowennie Tysiąclecia,  „Studia Prymasowskie” 2(2008), s. 45-57.
135. Wkład Kardynała Stefana Wyszyńskiego w organizację duszpasterstwa dzieci i młodzieży w Polsce,  „Studia Prymasowskie” 2(2008), s. 241-272.
136. Miłosierdzie jako wartość małżeństwa i rodziny, „Słowo” – Pismo Klubu Inteligencji Katolickiej w Białymstoku 2008 nr 24, s. 12-20
137. „Wychowawca”, w: J. M. Śnieciński (red),  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Warszawa 2008, s. 503-504.
138. Patriotyzm zadaniem Kościoła,  w: E. J. Kryńska, J. Dąbrowska, A. Szarkowska, U. Wróblewska (red.),  Patriotyzm a wychowanie,  Białystok 2009, s. 483-489
139. Kobieta jako wychowawczyni, w: E. Ozorowski, R. Horodelski (red.),  Kobieta. Etyka.Ekonomia    Białystok 2009, s. 243-255.
140. Szkoła obok rodziny – wspomaganie w realizowaniu funkcji wychowawczej, w: W. Ćwiklińska    (red.), Podlaska Rodzina Szkół im. Jana Pawła II, Białystok 2009, s. 178-189.
141. Rozwijanie podmiotowości dziecka w rodzinie,  w: J. Niemiec, A. Popławska (red.), Podmiotowość    we współczesnej edukacji. Oglądy – Intencje – Realia,  Białystok 2009, s. 55-62.
142. Odwiedziny duszpasterskie rodzin jako okazja do kształtowania kultury pedagogicznej rodziców,
„Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 27(2009), s. 137-147.
143. Zadania rodziny jako Kościoła domowego,  „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 8(2009), s. 112-121.
144. Kościół wobec ludzi w podeszłym wieku w świetle dokumentu Jana Pawła II „List do osób w podeszłym wieku”,  w: M. Halicka, J. Halicki, A. Sidorczyk (red.),  Człowiek dorosły i starszy w sytuacji przemocy,  Białystok 2009, s. 19-27.
145. Kościół jako przestrzeń życia współczesnego dziecka, w: J. Izdebska, J. Szymanowska (red.),  Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka,  Białystok 2009, s. 65-76.
148. Parafia katolicka a kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców, w: J. Stala (red.),  Dzisiejsi rodzice. Problemy i wyzwania,  Tarnów 2009, s. 269-278.
149. Duszpasterska pomoc osobom żyjącym w związkach niesakramentalnych w Polsce, “Teologický Časopis” (Bratislava) 8(2010) nr 1, s. 73-82.
150. Manipulacja słowem w problematyce rodzinnej, „Studia nad Rodziną” 12(2008) nr 1-2 (22-23), s. 47-58. [druk: 2010]
151. Wychowanie chrześcijańskie wyzwaniem dla szkoły, „Studia nad Rodziną” 12(2008) nr 1-2 (22-23), s. 259-274. [druk: 2010]
152. Wybrane przejawy troski Kościoła katolickiego o rodzinę w Polsce, „Studia nad Rodziną” 13(2009) nr 1-2 (24-25), s. 129-148. [druk: 2010]
153. Rola Kościoła w przezwyciężaniu manipulacji w mediach,  „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 28(2010), s. 237-254.
154. Ojcostwo jako zadanie,  „Rocznik Teologii Katolickiej” 9(2010), s. 25-38.
155. Aktueller Stand der Pastoraltheologie in Polen, „International Journal of Practical Theology” 14(2010), 2, s. 259-272.
156. Wkład kard. Wyszyńskiego w organizację duszpasterstwa kobiet w Polsce, „Studia Prymasowskie” 4(2010), s. 239-251.
157. Katolicka Nauka Społeczna,  w: J. M. Śnieciński (red.),  Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, Suplement A-Ż, Warszawa 2010, s. 242-245.
158. Wychowanie w rodzinie na podstawie traktatu „O wychowaniu” św. Jana Chryzostoma,  w: Z. Abramowicz, J. Ławski (red.), Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich,  t. II, Białystok 2010, s. 85-94.
159. Wyzwania pastoralne stojące przed Kościołem katolickim związane z cielesnością człowieka,  w: J. A. Najda (red.),  Stworzeni do miłości,  Warszawa 2011, s. 57-63.
160. Mężczyzna jako wychowawca, w: R. Horodeński, E. Ozorowski (red.), Mężczyzna. Etyka. Ekonomia,  Białystok 2011, s. 33-41.
161. Wiara, nadzieja, miłość warunkiem budowania lepszej przyszłości,  w: B. Szypulska (red.), I Wojewódzki Sejmik Aksjologiczny Podlaskiej Rodziny Szkół imienia Bohaterów Walki o Niepodległość Rzeczypospolitej,   Korycin 2011, s. 14-17.
162. Rodzicielskie poszanowanie życia, w: A. Skreczko, J. Zabielski (red.),  Życie jako zobowiązujący dar,  Białystok 2011, s. 205-220.
163. Rodzina jako pierwsza szkoła życia społecznego,   w: J. Kułaczkowski (red.),  Aspekty wychowania dziecka w rodzinie,  Warszawa 2010 [druk 2011], s. 31-57.
164. Kształtowanie postaw jako forma sprzeciwu wobec manipulacji w mediach w: E. Osewska (red.),  Wychowanie a wyzwania ponowoczesności,  Warszawa 2011, s. 201-208.
165. Józef z Nazaretu wzorem osobowym świętego na obecne czasy, w: A. Skreczko, M. Ozorowski (red.), Kościół.Rodzina.Życie, Prace dedykowane Księdzu Arcybiskupowi Edwardowi Ozorowskiemu w 70. Rocznicę urodzin,  Warszawa 2011, s. 155-168.
166. Ważne zasady domowego wychowania,  w:  R. Kimsza, A. Proniewski, A. Szot (red.), Zapisane w pamięci. Księga pamiątkowa dedykowana ks. Infułatowi Stanisławowi Piotrowskiemu. Rektorowi AWSD w Białymstoku w piątą rocznicę śmierci, s. 218-234.
167. Pomoc Kościoła w kształtowaniu dojrzałości ludzkiej małżonków i rodziców. Aspekt pastoralny, „Studia Aloisiana” (Rocznik Uniwersytetu w Trnawie) 2(2011), nr 1, s. 75-93.
168. Zrzeszenia eklezjalne jako pomoc życia wiarą, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 10(2011), s. 131-143).
169. Rodzina w komunii z Bogiem, „Studia Teologiczne. Białystok-Drohiczyn-Łomża” 29(2011), s. 149-162.
170. Marcelina Darowska – nauczycielka patriotyzmu podczas zaborów, w: E. J. Kryńska, Ł. Kalisz, A. Konopacki (red.),  Kobieta a patriotyzm. Konteksty historyczno-pedagogiczne XVI-XX wieku,  Białystok 2012, s. 297-307.
171. „Familiaris consortio” inspiracją duszpasterskiej troski Kościoła katolickiego o rodzinę, w: Z. Struzik (red.),  Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. Rocznica „Familiaris consortio”,  Warszawa 2012, s. 129-146.
172. Formacja sumienia w rodzinie, StTBł 30(2012), s. 93-109.
173. Heroizm współczesnego świadectwa w Kościele, „Communio” 32(2012) nr 4(180), s. 128-142.
174. Małżeństwo i rodzina w urzeczywistnieniu programu Wielkiej Nowenny przed tysiącleciem chrztu Polski – inspiracje kardynała Stefana Wyszyńskiego,  w: M. Kowalczyk, Cz. Parzyszek (red.),  Kardynał Stefan Wyszyński Prymas Tysiąclecia i ewangelizator,  Warszawa 2012, s. 224-237.
175. Jan Paweł wychowawcą młodzieży, „Episteme” 105(2012), s. 157-175.
176. Kobiecość jako zadanie wychowania rodzinnego, „Episteme” 106(2012), s. 363-372.
177. Rodzina przekazicielem kultury chrześcijańskiej,  [druk] „Studia nad Rodziną” 15(2011) nr 1-2 (28-29), s. 179-194.
178. Eutanazja jako fałszywe miłosierdzie,  „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 2012, t. IX/1, s. 137-147.
179. Praca i świętowanie jako zadanie współczesnej rodziny,  w: R. Kantor, M. Kluz, J. Młyński (red.),  Małżeństwo i rodzina w kontekście współczesnych wyzwań,  Tarnów 2012, s. 123-137.
180. Kreatywna współpraca katechetów z rodzicami, „Studia nad Rodziną” 30-31(2012), s. 185-196.
181. Obrona rodziny w programach duszpasterskich Kościoła w Polsce, „Communio” 33(2013) nr 1(181), s. 61-86.
182. Powołanie do ojcostwa według kardynała Stefana Wyszyńskiego,  w: W. Guzewicz, S. Strękowski (red.),  Veni Sancte Spiritus. Księga pamiątkowa poświęcona Księdzu Biskupowi Jerzemu Mazurowi,  Ełk 2013, s. 337- 361.
183. Pedagogizacja rodziców,  w: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.),  Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna,  Lublin 2013, s. 456-487.
184. Formacja osób przygotowujących się do działalności w Duszpasterstwie Rodzin, w: R. Kamiński, G. Pyźlak, J. Goleń (red.),  Duszpasterstwo Rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna,  Lublin 2013, s. 757-771.
185. Świadectwo wiary w rodzinie,  w: W. Guzewicz, M. Radziłowicz, S. Strękowski (red.), Świadectwo wiary w rodzinie, Ełk 2013, s. 265-276.
186. Kościelna pomoc rodzicom w wychowaniu ich dzieci w wierze,  w: W. Przygoda, K. Święs (red.),  Duszpasterstwo wobec kryzysu wiary,  Lublin 2013, s. 265-288. (ISBN 978-83-7702-632-8, Wyd KUL)
187. Rodzinne drogi do wiary w Syna Bożego, StTBł 31(2013), s. 111-124.
188. Wychowanie do miłości i budowania więzi w rodzinie, w: A. Proniewski (red.),  Otoczmy troską życie,  Białystok 2013, s. 89-100.(ISBN 978-83-62071-43-2)
189. Świadomość wartości podeszłego wieku, w: J. Ławski (red.),  Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Metafora kultury,  Białystok 2013, s. 293-301.
190. Znaczenie świadectwa wiary rodziców w wychowaniu religijnym ich dzieci,  „Studia Pastoralne” 2013, nr 9, s. 33–48.
191. Rodzinne wychowanie nastolatka, „Studia nad Rodziną” 32(2013), s. 39-54.
192. Parafia jako środowisko wychowawczego wsparcia rodziny, „Studia nad Rodziną” 17(2013), 2(33), s. 277-290.
193. Kościół z posługą ludziom w podeszłym wieku,  w: W. Śmigiel, M. Fijałkowski (red.),  W trosce o Teologię Pastoralną i Duszpasterstwo, Lublin 2013, s. 345-354.
194. Troska kardynał Stefana Wyszyńskiego o rodzinę, w: W. Guzewicz, A. Mikucki, S. Strękowski (red.),   In rebus divinis atque humanis servire. Niektóre aspekty służby w rzeczywistości Boskiej i ludzkiej, Ełk 2014, s. 263-288.
195. Niedziela dniem rodzinnego odpoczynku i dialogu, „Studia nad Rodziną” 18(2014) nr 3-4(34), s. 43-58.
196. Parent Pedagogization as the need of the United Europe w:  E. Osewska, J. Stala (red.),  The Contemporary Family: Local and European Perspectives, The Pontifical University of John Paul II in Krakow Press, Kraków 2015, s. 285–296.    
197. Migracja rodziców jako przyczyna trudności wychowania rodzinnego, w: U. Bejma (red.), Rodzina dobro wspólne, Warszawa 2015, s. 175-190. Wyd. UKSW, ss. 367.
198. Zadanie Duszpasterstwa Rodzin w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców, w: J. Młyński, A. Regulska (red.), Rodzina podstawowe dobro ludzkości,  Tarnów 2015, s. 181-190. (ISBN 978-83-7631-639-0).
199. Marriage as a way to holiness, “Studia Teologii Dogmatycznej”, t. II, 2016, s. 194-203.
200. Wychowanie do odpowiedzialności za życie,  „Studia nad Rodziną” 20(2016), 1(38), s. 27-42.
201. Głoszenie miłosierdzia Boga według nauczania bł. ks. Michała Sopoćki, StTBł 34(2016), s. 197-209.
202. Kształtowanie kultury pedagogicznej rodziców w duszpasterstwie zwyczajnym jako wyraz troski Kościoła o rodzinę w: W. Guzewicz, J. Łodzińska, A. Mikucki, S. Strękowski (red.),  Wsparcie rodziny wyzwaniem dla społeczeństwa i Kościoła,  Ełk 2016, s. 229-248.
203. Współczesne wyzwania w wychowaniu do miłości małżeńskiej,  „Sympozjum” 21(2017), nr 1(32),  w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia”,  7(2016),  nr 2(66), s. 14.
204. Mieć Patrona, „Drogi Miłosierdzia”,  7(2016),  nr 3(67), s. 15.
205. Chrzest początkiem drogi wiary,  „Drogi Miłosierdzia”  7(2016),  nr 4(68), s. 31.
206. Pierwsza Komunia dziecka jako wyzwanie dla rodziców,  „Drogi Miłosierdzia” 7(2016), nr 5(69), s. 29.
207. Rodzinne świętowanie,  „Drogi Miłosierdzia”  7(2016),  nr 6(70), s. 29.
208. Światowe Dni Młodzieży szansą dla rodziny,  „Drogi Miłosierdzia” 7(2016),  nr 7-8(71-72), s. 32.
209. Rodzicielskie wprowadzanie w świat wartości, „Przyjaciel Rodziny” 5(2016), nr 3, s. 30-31.
210. Rodzina w sercu Kościoła, „Drogi Miłosierdzia” 8(2017),  nr 9(85), s. 10-11.


D.  Recenzje i sprawozdania
1. Rec:  Andrea Mercatali,  Pedagogia: educare oggi, Roma 1991, ss. 327, StTBł 11(1993), s. 387-388.
2. Rec: Eugeniusz Mitek, Pedagogika dla teologów, Opole 1986, StTBł 14(1996), s. 417-420.
3. Rec: Papieska Rada ds Rodziny, Ludzka płciowość. Prawda i znaczenie. Wskazania dla wychowawców w rodzinie, Łomianki 1996, „Czas Miłosierdzia” nr 6/96, s. 18.
4. Rec: Andrzej Kakareko, La riforma della vita del clero nella diocesi di Vilna dopo il Concilio di Trento (1564-1796), Roma 1996, StTBł 16(1998), s. 376-379.
5. Rec. Angelo Scola, Il mistero nuziale. 1. Uomo-Donna, Roma 1998, ss. 208, CTh 71(2001) nr 2, s. 219-221; „Studia nad Rodziną” 5(2001) nr 8, s. 198-200.
6. Sprawozdanie z sesji naukowych w roku akademickim 1992/93, StTBł 11(1993), s. 376-378.
7. Znaczenie peregrynacji krzyża w Archidiecezji Białostockiej, WKAB 9(2000),   nr 4, s. 204-206.
8. Obchody Jubileuszu roku 2000 w Archidiecezji Białostockiej, „Episteme” 13(2001), s. 7-34.
9. Rec. Angelo Scola,  Uomo-donna. Il „caso serio” dell’amore, Milano 2002, „Studia nad Rodziną” 6(2002) nr 1, s. 181-184. [druk paźdz. 2003]
10 .Rec.: Gerald O`Collins, Edward Farrugia, Leksykon pojęć kościelnych i teologicznych, przełożyli Ks. Jan Ożóg SJ, Barbara Żak, Kraków 2002, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 2(2003), s. 162-164.
11. Sprawozdanie z IV Światowego Spotkania Ojcostwo jako zadanie Ojcostwo jako zadanie w Manili (Filipiny), 22-26 stycznia 2003 r., „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 2(2003), s. 134-138.
12. Obchody 25-lecia pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II w Archidiecezji Białostockiej,  „Episteme” 53(2004), s. 339-345.
13. Rec.: J. Goleń, Postawy rodziców wobec zadań wychowania seksualnego. Studium pastoralne, KUL, Lublin 2004, ss. 424 (rozprawa doktorska).
14. Rec.: E. Osewska, J. Stala (red.),  W kręgu rodziny. Refleksje praktyków,  Poznań 2003, „Katecheta” 48(2004), nr 2, s. 80-81.
15. Rec. Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools’ response to future challenges, Floriana 2004, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 3(2004), s. 184-186.
16. Sprawozdanie z VII Kongresu Teologów Polskich w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 12-15.09.2004, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 3(2004), s. 155-158.
17. Rec. Catholic Education. European and Maltese Perspective. Church Schools’ response to future challenges, Floriana 2004, “Katecheta” 49(2005), nr 2, s. 76-77.
18. Sprawozdanie z wydarzeń w Archidiecezji Białostockiej  związanych z chorobą i śmiercią Ojca Świętego Jana Pawła II,  “Episteme” 50(2005), s. 243-257.
19. Rec. P. J. Cordes,  Zagubione ojcostwo, Pelplin 2005, „Rocznik Teologii Katolickiej” UwB 4(2005), s. 255-257.
20. Rec.: G. Pyźlak, Recepcja przygotowania do życia małżeńskiego i rodzinnego przez narzeczonych. Studium z duszpasterstwa rodzin w świetle badań narzeczonych w wybranych parafiach w Polsce,  KUL, Lublin 2006, ss. 395 (rozprawa doktorska).
21. Rec. Józef Zabielski,  Wydobywanie dobra. Teologia chrześcijańskiego miłosierdzia, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2006, ss. 201; „Rocznik Teologii Katolickiej” 5(2006), s. 309-313.
22. Rec.: L. Dyczewski (red.),  Rodzina. Dziecko. Media,  Lublin 2005, ss. 349; „Studia nad Rodziną” 9(2005) nr 2(17), s. 160-163. [druk 2007].
23. Rec. R. Kamiński, W. Przygoda, M. Fijałkowski (red.),  Leksykon teologii pastoralnej, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, ss. 945; „Rocznik Teologii Katolickiej” 7(2008), s. 329-331.
24. Rec.: P. Arbaszewski, Rodzina Podmiotem przygotowania do sakramentu małżeństwa. Studium teologicznopastoralne na podstawie badań maturzystów w Diecezji Drohiczyńskiej,  KUL, Lublin 2009, s. 528 (rozprawa doktorska).
25. Rec.:  A. F. Dziuba,  Chrześcijaństwo a kultura, Wyd. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,  Warszawa 2008, ss. 323; „Rocznik Teologii Katolickiej” 8(2009), s.  207-209.
26. Rec.: Elżbieta Osewska, Edukacja religijna w szkole katolickiej w Anglii i Walii w świetle Living and Sharing Our Faith. A National Project of Catechesis and Religious Education, Tarnów 2008, Wydawnictwo Biblos, ss. 453; „Rocznik Teologii Katolickiej” 8(2009), s.  210-211.
27. Rec. Józef Zabielski, Teologiczno-etyczne podstawy ładu społecznego,  Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2010, ss. 268; „Rocznik Teologii Katolickiej” 9(2010), s. 276-278.
28. Rec.: M. Puchalska-Dąbrowskiej, Bohaterowie Wysp Brytyjskich jako wzorce świętości w hagiografii polskiej XVI-XVII wieku, Białystok 2009 ss. 234; „Communio” 2011, s. 196-200.
29. Rec.: Józef Stala. Elżbieta Osewska (red.), W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania, Tarnów 2007, ss. 382; „Rocznik Teologii Katolickiej” 10(2011), s. 263-265.
30. Rec.: Ż. Nowakowska, Realizacja powołania małżonków  do świętości. Studium z duszpasterstwa rodzin na podstawie badań małżonków należących do Odnowy w Duchu Świętym, KUL, Lublin 2012, ss. 512 (rozprawa doktorska).
31. Rec.: J. Stala, E. Osewska (red.), Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, Radom 2006, wyd. Polwen, ss. 820; StTBł 30(2012), s. 465-466.
32. Rec.: M. Ozorowski, Hipacego Pocieja podstawy unickiej teologii pozytywno-polemicznej, Wyd. UKSW, Warszawa 2011, ss. 290, StTBł 31(2013), s.  486-489.
33. Rec.: Ł. Kalisz,  20-lecie Studium Teologii w Białymstoku, Wyd. Uniwersyteckie Trans Humana,  Białystok, ss. 163; „Rocznik Teologii Katolickiej” 10(2013), t. XII/2,  s. 263-264.
34. Rec.: Ks. R. Kamiński, Ks. G. Pyźlak i Ks. J. Goleń (red.), Duszpasterstwo rodzin. Refleksja naukowa i działalność pastoralna, Lublin 2013, ss. 824; „Studia nad Rodziną” 17(2013), 2(33),
s. 409-413.
35. Rec.: W. Przygoda, Apostolski wymiar wolontariatu charytatywnego w Polsce, Wydawnictwo TNKUL, Lublin 2012, ss. 451; „Studia nad Rodziną” 17(2013), 2(33),  s.  413-416.
36. Rec.: K. Wojaczek, Profilaktyka kryzysu małżeństwa. Podstawy i praktyka.  POLYHYMNIA, Lublin 2013, ss. 199; „Studia nad Rodziną” 18(2014) nr  1(34), s. 319-322.

E. Artykuły popularnonaukowe
1. „Ruch” to poruszenie życia. Wywiad, „Feniks” (1993) nr 22, s. 23-24.
2. Rok rodziny. Program duszpasterski na rok 1993/94, „Na drogach katechezy” (1994) nr 1, s. 4-5.
3. Numer rocznicowy BBK, „Białostocki Biuletyn Kościelny” (1994) nr 51, s. 2.
4. Potrzeba świadectwa, WKAB 3(1994) nr 3,s. 100-104.
5. Wychowanie do miłości, „Słowo - Dziennik Katolicki” 7- 9  X 1994, nr 200, s. 10.
6. Miłość jako zadanie, „Słowo - Dziennik Katolicki” 14-16 X 1994, nr 200, s. 10.
7. Fotopstryki do nauki! Wywiad, „Kurier Poranny”, 20 IV 1995, s. 3.
8. Licencja na kręcenie. Wywiad,  „Kurier Podlaski. Reporter” 5 V 1995, nr 100, s. 1, 3.
9. Rodzina polska wychowawczynią sumień, „Biuletyn Ruchu Komunia i Wyzwolenie” 2 (1996), s. 6-7.
10 .Usłyszeć co mówi papież. Wywiad,  „Kurier Poranny” 28 V 1997, s. 12.
11. Wdzięczni Bogu i ludziom, „Czas Miłosierdzia” 5(1998) nr 8, s. 23-24.
12. Nasi Brazylijscy misjonarze,  „Czas Miłosierdzia” 5(1998) nr 4, s. 24.
13. Siostra Faustyna wzorem świętości, „Czas Miłosierdzia”  6(1999) nr 11,  s. 9.
14. Ziemia Święta - Piąta Ewangelia... Narodowa Pielgrzymka do Ziemi Świętej, „Czas Miłosierdzia”, 7(2000), nr 4, s. 3.c
15. Chiny – kraj wielu pytań?, „Czas Miłosierdzia” 7(2000) nr 11, s. 8, 11.
16. O kulturze pedagogicznej rodziców, „Na drogach katechezy” 10(2001) nr 4, s. 4-5.
17. Kontemplujmy oblicze zmartwychwstałego, WKAB 10(2001) nr 4, s. 274-276.
18. Wdzięczni Bogu za spotkanie przemieniające życie. Jubileusz 20-lecia ruchu „Komunia i Wyzwolenie” w Białymstoku,  „Spotkania” 12(2003) nr 4, s. 24-25.
19. Przyszłość świata w rodzinie,  „Ślady” 12(2003) nr 3, s. 28-29.
20. Starość jako dar i zadanie,  „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 1, s. 12-13.
21. Przesłanie dla rodzin ze stolicy Filipin,  „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 3, s. 23-24.
22. Chrystus fundamentem udanego wychowania,  „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 4, s. 4.
23. Dziecko chce być słyszane, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 5, s. 4.
24. Dziecko chce być kochane, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 6, s. 4.
25. Dziecko potrzebuje obecności rodziców, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 7, s. 4.
26. Potrzeba stałości i konsekwencji w wychowaniu, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 8, s. 4.
27. Jednolitość wymagań wychowawczych, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 9, s. 4.
28. Zasada umiaru w wychowaniu, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 10, s. 4.
29. Indywidualne podejście do każdego dziecka, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 11, s. 4.
30. Samowychowanie, „Czas Miłosierdzia” 10(2003) nr 12, s. 4.
31. Wychowanie musi być wszechstronne, „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 1, s. 4.
32. Wychowanie to zabiegi docelowe, „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 2, s. 4.
33. Aktywność dziecka, „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 3, s. 4.
34. Rodzina podstawowym środowiskiem wychowawczym,  „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 4, s. 4.
35. Domowe wychowanie do życia w rodzinie,  „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 5, s. 4.
36. Dziadkowie w roli wychowawców, „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 6, s. 4.
37. Grupy rówieśnicze,  „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 7, s. 4.
38. Czas wolny dziecka, „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 8, s. 4.
39. Konflikty dziecka z rodzicami, „Czas Miłosierdzia” 11(2004) nr 9, s. 4.
40. Karanie dziecka”, „W Służbie Miłosierdzia” 1(2004) nr 1, s. 4.
41. Nagradzanie dziecka, „W Służbie Miłosierdzia” 1(2004) nr 2, s. 4.
42. Relacje dziecka z rodzeństwem, „W Służbie Miłosierdzia” 1(2004) nr 3, s. 4.
43. Sztuka dokonywania wyborów, „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 1, s. 4.
44. Autorytet rodzicielski, „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 2, s. 4.
45. Trudności w poznawaniu dziecka (1), „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 3, s. 4.
46. Trudności w poznawaniu dziecka (II), „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 4, s. 4.
47. Jan Paweł II wzorem w wychowaniu, „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 5, s. 4.
48. Dzieci w internetowej sieci,  „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 6, s. 4.
49. Błędy wychowawcze rodziców,  „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 7, s. 4.
50. Alkoholizm a wychowanie „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 8, s. 4.
51. Agresja u dziecka,  „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 9, s. 4.
52. Dzieci wychowawcami swoich rodziców,  „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 10, s. 4.
53. Dialog wychowawczy w rodzinie, „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 11, s. 4.
54. Świętowanie w rodzinie, „W Służbie Miłosierdzia” 2(2005) nr 12, s. 4.
55. Pomoc w realizacji powołania życiowego, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 1, s. 4.
56. Dziecko a pieniądze, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 2, s. 4.
57. Wychowanie do wolności, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 3, s. 4.
58. Dziecko przed telewizorem,  „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 4, s. 4.
59. Kształtowanie człowieczeństwa w rodzinie, ”Przemienienie” 2006 nr 1, s. 6-7.
60. Wychowanie patriotyczne, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 5, s. 4.
61. Atmosfera wychowawcza domu, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 6, s. 4.
62. Dziecko a reklama,  „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 7, s. 4.
63. Wychowanie ekologiczne w rodzinie,  „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 8, s. 4.
64. Wydawanie poleceń dzieciom, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 9, s. 4.
65. Kształtowanie obrazu Boga u dziecka,  „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 10, s. 4.
66. Wychowanie liturgiczne, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 11, s. 4.
67. Kształtowanie sumienia dziecka, „W Służbie Miłosierdzia” 3(2006) nr 12, s. 4.
68. Wpływ konfliktu rodziców na dziecko, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 1, s. 4.
69. Niepokoje okresu dojrzewania,  „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 2, s. 4.
70. Rozmowa rodzica z dzieckiem o śmierci, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 3, s. 4.
71. Troska o piękną mowę dziecka, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 4, s. 4.
72. Szkoła obok rodziny – wspomaganie w realizowaniu funkcji wychowawczej, „Podlaskie Wieści Oświatowe” 2007 nr 2, s. 12-19.
73. Rodzina Bogiem silna, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 15(2006), nr 4, s. 238-241. [druk 2007]
74. Zachowanie dziecka przy stole, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 5, s. 4.
75. Zaburzenia w rozwoju dziecka, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 6, s. 4.
76. Dziękuję – Przepraszam - Proszę, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 7, s. 4.
77. Gdy dziecko kłamie?, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 8, s. 4.
78. Bezpieczeństwo dzieci, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 9, s. 4.
79. Rozwijanie motywacji do nauki u dziecka, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 10,     s. 4.
80. Wychowanie do odpowiedzialności, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 11,  s. 4.
81. Uspołecznienie dziecka w rodzinie, „W Służbie Miłosierdzia” 4(2007) nr 12, s. 4.
82. Odpowiedzialni rodzice chrzestni, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 35(2007), nr 4, s. 79-84.
83. Odezwa rektora AWSD w sprawie zbiórki ofiar na tacę na potrzeby Seminarium, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 35(2007), nr 4, s.151-152.
84. Współpraca rodziny i szkoły, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 1, s. 4.
85. Rodzic wobec mobbingu szkolnego, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 2, s. 4.
86. Gdy rodzice się rozwiodą, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 3, s. 4.
87. Dziecko niepełnosprawne w rodzinie, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 4, s. 4.
88. Gdy rodzice emigrują,  „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 5, s. 4.
89. Wychowanie obywatelskie,  „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 6, s. 4.
90. Temperament dziecka a wychowanie, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 7, s. 4.
91. Temperament rodzica a wychowanie, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 8, s. 4.
92. Ks. Michał Sopoćko o wychowaniu w rodzinie, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 9, s. 4.
93. Bł. Ks. Michał Sopoćko o spowiedzi młodzieży szkolnej, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 10,
s. 6.
94. Gdy dziecko traci wiarę, „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 11, s. 4.
95. Bł. Jerzego Matulewicza nauka o wychowaniu,   „W Służbie Miłosierdzia” 5(2008) nr 12, s. 4.
96. Odezwa rektora AWSD w sprawie zbiórki ofiar na tacę na potrzeby Seminarium, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 36(2008), nr 1, s. 95.
97. Przemówienie rektora AWSD w Białymstoku z okazji inauguracji roku akademickiego 2008/2009, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 36(2008), nr 4, s. 201-208.
98. Matka powołania kapłańskiego, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 36(2008), nr 4, s. 262-264.
99. Odezwa rektora AWSD w sprawie zbiórki ofiar na tacę na potrzeby Seminarium, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 36(2008), nr 4, s. 244.
100. Rodzice a powołanie ich dzieci, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 1, s. 4.
101. Opuszczenie rodzinnego domu, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 2, s. 4.
102. Obraz własnego „ja” u dziecka, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 3, s. 4.
103. Wychowanie do czystości, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 4, s. 4.
104. Konflikt pokoleń, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 5, s. 4.
105. Rozmowa rodzica z dzieckiem, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 6, s. 4.
106. Czytelnictwo dziecka, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 7, s. 4.
107. Samodzielny wakacyjny wyjazd nastolatka,  „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 8, s. 4.
108. Rola ojca w wychowaniu,  „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 9, s. 4.
109. Kontakty rodziców ze szkołą, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 10, s. 4.
110. Gdy dziecko jest nadpobudliwe, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 11, s. 4.
111. Dziecko w szpitalu, „W Służbie Miłosierdzia” 6(2009) nr 12, s. 4.
112. Wprowadzenie,  w: A. Szot,  Ksiądz Stanisław Sielsk,  Białystok 2009, s. 7-8.
113. Od Redakcji,  w: A. Skreczko (red.), Drogami Miłosierdzia. Peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego. Beatyfikacja Księdza Michała Sopoćki, Białystok 2009, s. 9.
114. Przemówienie rektora AWSD w Białymstoku z okazji inauguracji roku akademickiego 2009/2010, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 37(2009), nr 3, s. 177-183.
115. Odezwa rektora AWSD w sprawie zbiórki ofiar na tacę na potrzeby Seminarium, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 37(2009), nr 4, s. 107.
116. Gdy młodzież pyta o sens życia, „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 1, s. 4.
117. Na kogo rodzice wychowują swoje dziecko, „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 2, s. 4.
118. Gdy dziecko jest nieśmiałe, „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 3, s. 4.
119. Gdy dziecko jest uparte, „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 4, s. 4.
120. Gdy dziecko pyta o Katyń, „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 5, s. 4.
121. Gdy dziecko nie chce iść do kościoła¸ „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 6, s. 4.
122. Gdy dziecko jest leworęczne, „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 7, s. 4.
123. Gdy dziecko prosi o zakup zwierzaka, „W Służbie Miłosierdzia” 7(2010) nr 8, s. 4.
124. Szkoła przyjazna dziecku, „Drogi Miłosierdzia” 1(2010) nr 1, s. 13.
125. Posłuszeństwo na wzór Maryi, „Drogi Miłosierdzia” 1(2010) nr 2, s. 13.
126. Wychowanie to dzieło miłości, „Drogi Miłosierdzia” 1(2010) nr 3, s. 15.
127. Przekazywanie wiary w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia”  1(2010) nr 4, s. 15.
128. Rodzina w komunii z Bogiem, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 1(5), s. 15.
129. Słowo rektora, w: A. Skreczko, T. Kasabuła, A. Szot (red.),  Świadek i nauczyciel wiary ,  Białystok  2010, s. 11-12.
130. Chwała promotorowi, A. Skreczko, T. Kasabuła, A. Szot (red.),  Świadek i nauczyciel wiary ,  Białystok  2010, s. 207-209.
131. Przemówienie rektora AWSD w Białymstoku z okazji inauguracji roku akademickiego 2010/2011, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 38(2010), nr 3, s. 88-94.
132. Kapłan o pogodnym usposobieniu, w: E. Młyńska (red.), Kapłan mądry sercem,  Białystok 2010, s. 302-303.
133. Bariery w rozmowie rodzica z dzieckiem,  „Drogi Miłosierdzia” 2011 nr 3(7), s. 17.
134. Najświętsza Maryja Panna Matka Pięknej Miłości,  „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej”, 2010 nr 4, s. 177-180.
135. Język religijny w domu, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 4(8), s. 21.
136. Rola matki w wychowaniu, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 5(9), s. 21.
137. Konstruktywne pochwały, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 6(10), s. 21.
138. Wakacyjne budowanie więzi rodzinnych, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 7(11), s. 21.
139.Optymizm w wychowaniu, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 8(12), s. 24.
140. Znowu szkoła!?, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 9(13), s. 21.
141. Modlitwa różańcowa w rodzinie i za rodziny, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 10(14), s. 25.
142. Powrót do źródeł, „Drogi Miłosierdzia” 2(2011) nr 11(15), s. 25.
143. Przemówienie rektora AWSD w Białymstoku z okazji inauguracji roku akademickiego 2011/2012,  „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 39(2011), nr 4, s.137-143.
144. Wychowanie do ekumenizmu, „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 1(17), s. 18.
145. Gdy cierpią najbliżsi, „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 2(18), s. 14.
146. Świętość życia w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 3(19), s. 17.
147. W rodzinie jako Kościele domowym, „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 4(20), s. 17.
148. W szkole Maryi,  „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 5(21), s. 25.
149. Dylematy związane z  wyborem szkoły średniej, „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 6(22), s. 28.
150. Rodzina: praca i świętowanie,  „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 7-8(23-24), s. 25.
151. Partnerstwo w relacji rodzica z dzieckiem, „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 9(25), s. 25.
152. Rodzinne wychowanie w wierze i do wiary,  „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 10(26), s. 25.
153. Rola świadectwa wiary rodziców,  „Drogi Miłosierdzia” 3(2012) nr 11(27), s. 25.
154. Tradycje świąteczne w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia”  3(2012) nr 12(28), s. 25.
155. Dziadkowie świadkami wiary w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia” 4(2013),  nr 1(29), s. 25.
156. Ocalające spojrzenie na krzyż w chorobie, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 2(30), s. 25.
157. Umartwienia nie tylko wielkopostne, „Drogi Miłosierdzia” 4(2013),  nr 3(31), s. 15.
158. W szkole wiary papieża Franciszka, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 4(32), s. 15.
159. Rozum wspomagający wiarę, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 5(33), s.
160. Wychowanie do szczerości, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 6(34), s. 24.
161. Wychowanie przez turystykę, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 7-8(35-36), s. 18.
162. Motywacja dziecka do nauki, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 9(37), s. 31.
163. Co z tym „fejsem?”,  „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 10(38), s. 16.
164. Wychowanie prospołeczne w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 11(39), s. 32.
165. Świadomość wychowawcza rodziców białostockich, „Drogi Miłosierdzia”  4(2013),  nr 12(40), s. 30.
166. A. Skreczko, M. Halicka, L. Dakowicz,  Świadomość wychowawcza białostockich dziadków, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 1(41), s. 30.
167. Wolontariat inspirowany wiarą. Działalność dobroczynna w ramach misji Kościół, “Biuletyn - Otwórz się na Wolontariat” 4(styczeń)2014, s. 4.
168. Wychowanie katolickie w rodzinie, „Wiadomości Kościelne Archidiecezji Białostockiej” 42(2014), nr 1, s. 130-131.
169. A. Skreczko, M. Halicka, L. Dakowicz, Opinie białostockiej młodzieży o wychowaniu w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 2(42), s. 24.
170. Metoda perswazji w wychowaniu rodzinnym, „Drogi Miłosierdzia”  3(2014),  nr 3(43), s. 28
171. Jan Paweł II przyjaciel rodziny, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 4(44), s. 17.
172. Święty Jan Paweł II przyjaciel rodziny, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 4(45), s. 16.
173. Święty Jan Paweł II przyjaciel młodzieży, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 5(46), s. 31.
174. Rozwód a wychowanie, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 7-8(47-48), s. 29.
175. Szkolne wychowanie do życia w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 9(49), s. 30.
176. Wychowanie przez różaniec, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 10(50), s. 28.
177. Sumienie potrzebuje formacji, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 11(51), s. 32.
178. Bożonarodzeniowe obdarowanie, „Drogi Miłosierdzia”  5(2014),  nr 12(52), s. 31.
179. Rodzinne wychowanie do pokoju, „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 1(53), s. 27.
180. Rodzice wobec powołania swoich dzieci, „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 2(54), s. 30.
181. Zadania rodziców w kształtowaniu sumienia dziecka, „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 3(55), s. 31.
182. Wychowanie do miłosierdzia, „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 4(56), s. 17.
183. Granice samodzielności nastolatka,  „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 5(57), s. 33.
184. Parafialna pomoc rodzinie w religijnym wychowaniu dzieci, „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 6(58), s. 15.
185. Wakacyjne dylematy rodziców,  „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 7-8(59-60), s. 15.
186. Rodzinna edukacja ekologiczna, „Drogi Miłosierdzia” 6(2015),  nr 9(61), s. 29.
187. Kształtowanie wrażliwości misyjnej w rodzinie, „Drogi Miłosierdzia”  6(2015),  nr 10(62), s. 28.

Udział w konferencjach:

1. 2016 (15 I), Lugano (Szwajcaria), Facolta di Teologia, Konferencja naukowa: Misericordia e perdono
Referat: „Uno che ha ottenuto misericordia merita fiducia” (1Cor 7,25).  La confessione luogo  della scoperta della dignita.

2. 2016 (16 I), Warszawa UKSW – WSR, Konferencja naukowa: O nową kulturę życia ludzkiego – XX-lecie encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae”. Organizacja i prowadzenie.
Referat: Głoszenie Ewangelii życia jako zadanie rodziny.

3. 2016 (1 VI), Warszawa UKSW – WSR, Konferencja naukowa: Razem wobec wyzwań opieki u kresu życia.
Referat: Wychowanie do odpowiedzialności za życie.

4. 2016 (21 X), Białystok, Konferencja naukowa:  Białystok rodzinie – wspólna troska.
Uczestnictwo i wypowiedź na sesji.

5. 2016 (14 XI), Warszawa UKSW – WSR, Konferencja naukowa: Rodzina: Miłość, małżeństwo, odpowiedzialność.  Uczestnictwo.

6. 2017 (7 III), Białystok, Konferencja naukowa diecezjalnych duszpasterzy rodzin i doradców życia rodzinnego.
Referat:  Duszpasterskie towarzyszenie młodym małżonkom

7. 2017 (8 III), Białystok, Warsztaty duszpasterskie księży Archidiecezji Białostockiej:. Przepowiadanie z ambony dzisiaj. Uczestnictwo.

8. 2017 (25 III), Ełk, Konferencja naukowa Jubileusz 25-lecia diecezji ełckiej: Człowiek-Rodzina-Kościół
Referat: Rodzicielstwo jako wspólne zadanie rodziny i Kościoła.

9. 2017 (5 V), Białystok, Konferencja: Kościół-Patriotyzm-Ojczyzna. Udział.

10. 2017 (6 V), Kraków, Sympozjum naukowe: Rodzina wobec wyzwań współczesnego świata.

Referat: Współczesne wyzwania w wychowaniu do miłości małżeńskiej

11. 2017 (20 V), Łomża, Konferencja naukowa:  Słowo Boże w kontekście: język-kultura-wychowanie w XXI wieku.
Referat: Wychowanie, ale jakie? W poszukiwaniu pełni człowieczeństwa

12. 2017 (26 VI), Poznań, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Młodzi nadzieją Kościoła. Kościół nadzieją młodych?
Referat: Troska o wychowanie młodzieży według Jana Pawła II

13. 2017 (12 IX), Białystok, Konferencja naukowa:  Miłość – Rodzina -  Szkoła - Siła wspólnoty.
Referat:   Rodzina i szkoła – wzajemna współpraca

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach