ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

Ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

e-mail: zdzislaw.struzik@wp.pl

 


 

Posiadane wykształcenie. Stopnie naukowe
- Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie (1965-1971)
- La Universidad Católica de Santa María. Ciencias de la Educación y Humanidades. Teología: Licenciado de Teología. Peru, Arequipa 8.05.1997.
- Facultad de Teologí Pntificia y Civil de Lima: Bachiller en Sagrada Teología. Peru, Lima 7.04.1999.
- Facultad de Teologí Pntificia y Civil de Lima: Licenciado (Magister) en Sagrada Teología. Peru, Lima 6.10.1999.
- Pontificia Universiras Lateranensis. Santa Teologia: Licentia de Marrimonio et Familia. Romae 23.02.2004.
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny: Stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Warszawa, 11.10.2004. Na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej Znaczenie rodziny chrześcijańskiej na tle koncepcji narodu w nauczaniu Kardynała S. Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966).
- Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Stopień naukowy doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej 1.12.2014. Na podstawie pracy: Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II.

Odznaczenia i medale:

Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Warszawa, dnia 29 lipca 2016 r.


Przeprowadzone i prowadzone badania i projekty
Badania
1. Aksjologia w programach wychowawczych: Jana Pawła II, Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Twardowskiego
2. Nauczanie Jana Pawła II w podróżach apostolskich w Polsce i zagranicą.

Projekty. Rok 2015-2016 – 87  projektów; Lata 2016-2017 – 91 projektów. *Lista projektów znajduje się w Archiwum Instytutu Papieża Jana Pawła.

1. Konferencje dla nauczycieli w ośrodkach dydaktycznych w Kuratoriach.
2. Konkursy związane z nauczaniem i dziedzictwem Jana Pawła II, kierowane i realizowane do młodzieży szkolnej i do studentów.
3. Wystawy fotograficzne kierowane do szkół o Janie Pawle II, ks. Janie Twardowskim, ks. kard. Stefanie Wyszyńskim.
4. Współpraca z Zespołem Parlamentarnym RP na temat Dziedzictwa Jana Pawła II, kierowanego do Podstawy Programowej nauczania w szkole.
5. Konferencje narodowe i międzynarodowe na temat dziedzictwa Jana Pawła II w we współpracy z UKSW, KUL i innymi organizacjami i zespołami Kultury i Nauki.
6. Współpraca z Centrum Formacji Misyjnej, ul. Byszewska 1, 03-697 Warszawa. Konferencje na temat: Jan Paweł II – nauczanie o misjach.

Publikacje
POZYCJE KSIĄŻKOWE
1. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach, cz. 3, Warszawa 2007.
2. Struzik Z., Dziękujemy za wartości. Katechezy na Dzień Dziękczynienia według nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2009.
3. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła  II, Warszawa 2010.
4. Struzik Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010.
5. Struzik Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. 2, Warszawa 2012.
6. Struzik Z., Rodzina w obronie życia, wolności i wiary w nauczaniu ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Warszawa 2013.
7. Struzik Z., Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania. Statystyka, Warszawa 2014.
8. Struzik Z., Przesłanie Świętego Jana Pawła II. Materiały edukacyjne. Encykliki i adhortacje, Warszawa 2014.
9. Struzik Z., ВИХОВНА ПРОГРАМА НА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ ЗА ВЧЕННЯМ ІВАНА ПАВЛА II,  [Wychowanie do wartości według nauczania Jana Pawła II], wyd. ukraińskie, Warszawa 2014.
10. Struzik Z., I fidanzati di fronte alla fede, alla vita, alla feconditá ed all’educazione. Statistica, Varsavia 2015.
11. Struzik Z., Znaczenie przesłania encykliki Jana Pawła II Evangelium vitae (25.03.1995) we współczesnej teologii życia. 20-lecie encykliki, Zeszyt o Opatrzności Bożej nr 1, Warszawa 2016.
12. Struzik Z., Wprowadzenie do programu wychowawczego opartego na wartościach według nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2017.
13. Struzik Z., Jan Paweł II w Chile – przesłanie i nauczanie, Zeszyt o Bożej Opatrzności, nr 2, Warszawa 2017.
14. Struzik Z., Święty Jan Paweł II o powołaniu na podstawie Listów do Kapłanów, Zeszyt o Bożej Opatrzności, nr 3, Warszawa 2017.
15. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ameryki Środkowej, Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 4, Warszawa 2017.
16. Struzik Z., Wartość i godność rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 5, Warszawa 2017.
17. Struzik Z., Dziecięctwo Boże, Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 6, Warszawa 217.
18. Struzik Z., Nauczanie Jana Pawła II w czasie podróży apostolskich na Maltę, Zeszyt o Bożej Opatrzności nr 7, Warszawa 2017.

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ
1. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 5: 1959, kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2006.
2. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 6: 1960, kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2007.
3. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa. Antologia materiałów pomocnych przy prowadzeniu duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw, red. Z. Struzik, Warszawa-Wilanów 2007.
4. Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2008.
5. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. wydania Z. Struzik, Warszawa 2008.
6. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 7: 1961, kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2008.
7. Jan Paweł II w Ekwadorze, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2009.
8. Jan Paweł II w Peru, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2011.
9. Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół Verbum Domini, red. Z. Struzik, A.J. Najda, Warszawa 2012.
10. „Brama do wolności”. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa 2012.
11. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981, red. Z. Struzik, Warszawa 2012.
12. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981. Indeksy, red. Z. Struzik, Warszawa 2012.
13. Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. rocznica Familiaris consortio, red. Z. Struzik, Warszawa 2012.
14. Jan Paweł II w Boliwii, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2013.
15. Mały słownik aksjologiczny, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013.
16. Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, red. Z. Struzik, J. Babiński, Warszawa 2013.
17. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 12: (styczeń–maj 1964), kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2013.
18. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981, red. nacz. Z. Struzik, wyd. 2, Warszawa 2013.
19. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981. Indeksy, red. nacz. Z. Struzik,  wyd. 2, Warszawa 2013.
20. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. M. Ryś, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013.
21. Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, red. nauk. T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2014.
22. Jan Paweł II w Paragwaju, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2014.
23. Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014.
24. Dylematy dotyczące ludzkiej płodności, red. M. Ryś, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2015.
25. Jan Paweł II w Argentynie, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2015.
26. Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości, red. Z. Struzik, Warszawa 2015.
27. Prymas Wyszyński w służbie Boga człowieka i narodu, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2016.
28. Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, red. Z. Struzik, Warszawa 2016.
29. Family versus. Post-Modernity Challenges. Upbringing. Problems. Asstence and Support, red. Z. Struzik, Warsaw 2016.
30. Skreczko A., Wychowanie domowe, red. Z. Struzik, wyd. III, Warszawa 2016.
31. Hutnikiewicz M., Miłosierni na wzór Ojca –Splanchidzomai w trzeciej Ewangelii Kanonicznej, red. Z. Struzik, Warszawa 2016.
32. Jan Paweł II w Chile. Rozprawy i Monografie, t. XVI, red. T. Szyszka, Z. Struzik, Warszawa 2016.
33. W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu, red. M. Brzeziński, Z. Struzik, Warszawa 2017
34. Wsparcie Rodziny. Założenia i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym. Rozprawy i Monografie, t. XVII, red. nauk. A. Regulska, A. Najda, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2017.
35. Jan Paweł II w Ameryce Środkowej. Rozprawy i Monografie, t. XVIII, red. T. Szyszka, Z. Struzik, Warszawa 2017.
36. Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae. Rozprawy i Monografie, t. XIX, red. nauk. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak, red. nauk. Z. Struzik, Warszawa 2017.
37. The value of life. The Present Time Through the Prism of  St. John Paul II's Encyclical Evangelium vitae. Rozprawy i Monografie, t. XX, red. nauk. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak, red. nauk. Z. Struzik, Warszawa 2017.


ARTYKUŁY
1. Struzik Z., Rodzina źródłem cywilizacji życia, w: Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2008, s. 93-109.
2. Struzik Z., Wartość trzeźwości, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, red. M.P. Romaniuk, Warszawa 2008, s. 271-272.
3. Struzik Z., Wychowanie do wartości według nauczania Jana Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, red. A.J. Najda, Warszawa 2008, s. 271-284.
4. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach, w: Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Warszawa 2008, s. 151-167.
5. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ekwadoru, w: Jan Paweł II w Ekwadorze, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2009, s. 29-45.
6. Struzik Z., „Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu”. Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyńskiego, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 105-119.
7. Struzik Z., Trwałość małżeństwa i rodziny zawarta w „zgodzie małżeńskiej”, w: Spotkania małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 16, Warszawa 2010, s. 109-118.
8. Struzik Z., Aksjologia obrazu w nauczaniu Jana Pawła II, w: Kultura wizualna – teologia wizualna, red. W. Kawecki, J.S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011, s. 395-405.
9. Struzik Z., Wychowanie do czystości, w: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, red. A. J. Najda, Warszawa 2011, s. 47-56.
10. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Peru, w: Jan Paweł II w Peru, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2011, s. 21-41.
11. Struzik Z., Charyzmaty w małżeństwie, w: Spotkania małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 19, Warszawa 2012, s. 99-104.
12. Struzik Z., Nauka kard. Stefana Wyszyńskiego o roli rodziny w przekazywaniu wartości Słowa Bożego w kontekście adhortacji Verbum Domini, w: Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół Verbum Domini, red. Z. Struzik, A.J. Najda, Warszawa 2012, s. 17-40.
13. Struzik Z., Parafialne duszpasterstwo małżeństw w świetle adhortacji „Familiaris consortio”, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. rocznica Familiaris consortio, red. Z. Struzik, Warszawa 2012, s. 147-160.
14. Struzik Z., Wartość wolności, w: „Brama do wolności”. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa 2012, s. 259-266.
15. Struzik Z., Aksjologia rodziny w środowisku narodów europejskich, w: Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany, red. nauk. J.M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Toruń 2013, s. 57-71.
16. Struzik Z., Aktualność przesłań teologicznych Soboru Watykańskiego II w nauczaniu Jana Pawła II, w: Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, red. Z. Struzik, J. Babiński, Warszawa 2013, s. 181-194.
17. Struzik Z., hasło: dobro, fenomenologia, sumienie, w: Mały słownik aksjologiczny, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013.
18. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Boliwii, w: Jan Paweł II w Boliwii, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2013, s. 53-66.
19. Struzik Z., Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie, w: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. M. Ryś, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013, s. 143-159.
20. Struzik Z., Wartość wiary w rodzinie, „Studia nad Rodziną” 2013, nr 32, s. 97-116.
21. Struzik Z., Zagrożenia w wychowaniu. Wychowanie u ks. S. Wyszyńskiego, w: Spotkania małżeńskie. Zeszyt 20, Warszawa 2013.
22. Struzik Z., Pokój i bezpieczeństwo w nauczaniu Jana Pawła II. Perspektywa aksjologiczna w wybranych orędziach na Światowe Dni Pokoju, w: Chrześcijaństwo i  bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, red. nauk. T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 305-318.
23. Struzik Z., Przesłanie teologiczne i socjologiczne zawarte w homiliach Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Paragwaju (15.05-18.05.1988 r.), w: Jan Paweł II w Paragwaju, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2014, s. 33-57.
24. Struzik Z., Teologiczny obraz ojcostwa w nauczaniu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 105-126.
25. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas obydwóch pielgrzymek do Argentyny, w: Jan Paweł II w Argentynie, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2015, s. 25-57 [w druku]
26. Struzik Z., Personalne relacje miłości małżeńskiej i rodzinnej w nauczaniu św. Jana Pawła II, „Studia nad Rodziną” 2015.
27. Struzik Z., Małżeństwo i rodzina jako instytucja w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, w: Spotkania Małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 22, IPJPII, Warszawa 2015.
32. Struzik Z., Język religijny Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, Warszawa 2016.
33. Struzik Z. Personal Relations of Conjugal end Family Love in the Teaching of St. John Paul II, in: Family versus. Post-Modernity Challenges. Upbringing. Problems. Asstence and Support, Warsaw 2016.
34. Struzik Z., Główne wątki nauczania Jana Pawła II w Chile, w: Jan Paweł II w Chile. Rozprawy i Monografie, t. XVI, red. T. Szyszka, Z. Struzik, Warszawa 2016.
35. Struzik Z., Duszpasterska troska o rodziców w nauczaniu Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego, w: W dialogu z młodymi o rodzicielstwie i życiu, red. M. Brzeziński, Z. Struzik, Warszawa 2017.
36. Struzik Z., Zagrożenia podstawowych norm i zasad wychowania w rodzinie na podstawie nauczania Jana Pawła II, w: Wsparcie Rodziny. Założenia i praktyka w ujęciu interdyscyplinarnym. Rozprawy i Monografie, t. XVII, red. nauk. A. Regulska, A. Najda, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2017.
37. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ameryki środkowej, w: Jan Paweł II w Ameryce Środkowej. Rozprawy i Monografie, t. XVIII, red. T. Szyszka, Z. Struzik, Warszawa 2017.
38. Struzik Z., Przesłanie encykliki Jana Pawła II „Evangelium vitae” we współczesnej teologii życia, w: Wartość życia. Współczesność przez pryzmat encykliki św. Jana Pawła II Evangelium vitae. Rozprawy i Monografie, t. XIX, red. nauk. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak, red. nauk. Z. Struzik, Warszawa 2017.
39. Struzik Z., The message of the John Paul II’s Encyclical Evangelium vitae in the modern theology of life, w: The value of life. The Present Time Through the Prism of  St. John Paul II's Encyclical Evangelium vitae. Rozprawy i Monografie, t. XX, red. nauk. A. Lekka-Kowalik, K. Wiak, red. nauk. Z. Struzik, Warszawa 2017.Organizowane i współorganizowane konferencje
1. Konferencja Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, 9 czerwca 2007, Warszawa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Nauk Społecznych
2. Sympozjum, Dar Bożej Opatrzności dla Kościoła i Narodu Polskiego, •21-22 września 2007, Warszawa, Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et ratio, UKSW
3. II Konferencja naukowa w 50-lecie Rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, 28 listopada 2007, Warszawa, Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW
4. Sympozjum naukowe, Słowa i antysłowa we współczesnych dyskusjach o małżeństwie i rodzinie, 24 listopada 2007, Łomianki, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW
5. Sympozjum: Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii, 9 kwietnia 2008, Warszawa Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
6. Konferencja: Nauka Jana Pawła II w moim życiu, 22 październik 2008    Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
7. Sympozjum: „Fides et Ratio”. Czy nauka XXI wieku jest w konflikcie z wiarą? 20-21 Października 2008, Warszawa    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
8. Sympozjum: Jan Paweł II w Ekwadorze, 14 stycznia 2009, Warszawa UKSW    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
9. Konferencja, Chrystus i Che Gewara, 12 marca 2009 Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Instytut Papieża Jana Pawła II
10. Sympozjum: Jan Paweł II w Peru, 18 marca 2009, Warszawa, UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II
11. Sympozjum: Otoczmy troską życie, 4 kwietnia 2009, Warszawa PAT w Warszawie Papieski Wydział Teologiczny Sekcja Jana Chrzciciela, Instytut Papieża Jana Pawła II
12. Sympozjum: Miłość w dobie kryzysu wartości osoby w nauczaniu Jana Pawła II, 12 maja 2009, •Warszawa UKSW, Instytut Studiów nad Rodziną, Instytut Papieża Jana Pawła II
13. Sympozjum: Jan Paweł II w Boliwii, 26 listopad 2009, Warszawa UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II
14. Wychowanie religijne w rodzinie, 19 stycznia 2012, UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW Warszawa
15. Konferencja „Brama do Wolności”, 25 maja 2012, Dom Arcybiskupów Warszawskich, Warszawa
16. Sympozjum: Jan Paweł II w Puebla, 8 listopad 2012 UKSW, WT, Instytut Misjologii.
17. Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców i Doktorantów: Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, 19 grudnia 2012, UKSW, WT.
18. Międzynarodowy Kongres Rodziny: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, UKSW, 15-17.03.2013.
19. Konferencja: Jan Paweł II a bezpieczeństwo narodowe, 9.04.2013 Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.
20. XIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Częstochowa, Jasna Góra 9-10.10.2013
21. Konferencja Dziedziniec dialogu. Do źródeł dziedzińca. Warszawa 10.10.2013. UKSW
22. Konferencja Dziedziniec Dialogu. Wiara a kultura. 11.10.2013, godz. 16: 00. Warszawa, Teatr Polski.
23. Konferencja. I Zjazd Samorządów i Gmin Papieskich Województwa Mazowieckiego. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa, 11.10.2013 godz. 9:30.
24. Konferencja Dziedziniec Dialogu. Wiara a nauka. 11.10.2013, godz. 12: 00. Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
25. Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców. Przez kremówki do wartości – miejsce nauczania Jana Pawła II w szkole. Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 24.10.2013 Mińsk Mazowiecki.
26. Sympozjum. Dylematy ludzkiej płodności. UKSW Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Warszawa, 16.11.2013.
27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Humanistyczny model kształcenia. Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Pułtusk 25.11.2013.
28. Konferencja Dziedziniec Dialogu. Wiara a społeczeństwo. 12.10.2013 godz. 12: 00. Warszawa, Galeria Porczyńskich.
29. Konferencja międzynarodowa. Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji. Warszawa UKSW Wydział Studiów nad Rodziną. Instytut Papieża Jana Pawła II, 6-7.12.2013.
30. Kongres Rodziny: Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości. UKSW, JPJPII, 20-22.03.2015 Warszawa. Referat: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę-przesłanie Jana Pawła II.
31. Konferencja międzynarodowa. Integracja a bezpieczeństwo-wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wschodnioeuropejski Nacjonalny Uniwersytet im. Лѐci Українки, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 24-25.04.2015 Radom. Referat: Z. Struzik, Wychowanie do pokoju w oparciu o nauczanie Jana Pawła II.
32. Konferencja. Rodzina wobec życia konsekrowanego. UKSW-WSR Warszawa, IPJPII, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Instytut Nauk Społecznych we Wrocławiu, Instytut Teologii Duchowości, Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu, 27.05.2015 Wrocław. Referat: Z. Struzik, Nauczanie Jana Pawła II o powołaniu na podstawie Listów do kapłanów.
32. Konferencja naukowa. Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach-perspektywa interdyscyplinarna. Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej UwB, Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Łomża 16.10.2015. Referat: Z. Struzik: Język religijny Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.
33. Sesja naukowa. Karol Wojtyła –Jan Paweł II: Filozof, poeta, papież, święty. KUL, IPJPII, Lublin 22.10.2015. Referat: Z. Struzik, Jan Paweł II papież rodziny.
34. Konferencja międzynarodowa. Rodzina: Miłość, Małżeństwo, odpowiedzialność. Refleksja nad nauczaniem ks. prof. dr hab. Jerzego Bajdy. UKSW Wydział Studiów nad Rodziną.  Łomianki 14.11.2015. Referat: Z. Struzik, Rodzina: małżeństwo, miłość, odpowiedzialność w nauczaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
35. Konferencja międzynarodowa. Wsparcie rodziny w obszarze pomocy społecznej jako zadanie i powinność. Warszawa UKSW Wydział Studiów nad Rodziną. Instytut Papieża Jana Pawła II, 18.11.2015. Referat: Z. Struzik, Działanie społeczne Kościoła w Polsce na rzecz rodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
36. Konferencja. Jan Paweł II w Chile. Warszawa UKSW Katedra Misjologii. 3.03.2016. Referat: Z. Struzik, Główne nurty nauczania, w przemówieniach i wystąpieniach, Jana Pawła II.
37. Debata. Raport Jasnogórski 2016 cz. II. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Jasnogórski Instytut Maryjny. Częstochowa 21.02.2016. Z. Struzik – współudział.
38. Konferencja ogólnopolska. Patriotyzm wielkich Polaków. 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, UKSW Wydział Humanistyczny, UKSW Wydział Studiów nad Rodziną, Warszawa 11.05.2016. Z. Struzik – współudział.
39. Międzynarodowa Konferencja naukowa. Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny. Diagnoza zagrożeń, wsparcie. Instytut Papieża Jana Pawła II, UKSW Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 31.05.2016. Referat Z. Struzik Zagrożenia podstawowych norm i zasad wychowania w rodzinie na podstawie nauczania Jana Pawła II.
40. Konferencja Międzynarodowa: Chrześcijaństwo a ekonomia. Encykliki Centesimus Annus (1991) i Laborem exercens (1981) św. Jana Pawła II czytane dziś. Organizator: Katedra Katolickiej Nauki Społecznej i Etyki Społeczno-Gospodarczej KUL, Instytut Jana Pawła II KUL, Instytut Papieża Jana Pawła II, Centrum Jana Pawła II w Lublinie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie. 25.11.2016. Referat Z. Struzik: Ekonomia rodziny w nauczaniu Jana Pawła II w encyklikach Laborem exercens (1981) i Centesimus annus (1991). Realia ekonomiczne polskiej rodziny.
41. Sympozjum Ogólnopolskie Jan Paweł II w Ameryce Środkowej (Panama, Gwatemala, Kostaryka, Honduras, Nikaragua, Salwador), Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II. 7.12.2016. Referat Z. Struzik: Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Ameryki Środkowej.
42. Konferencja. Aresztowanie i uwięzienie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w świetle nowych dokumentów. Był to czas łaski. Organizator: Archikonfraternia Literacka, Centrum Myśli Jana Pawła II, Fides et Ratio. Stowarzyszenie Akademickie UKSW, Instytut Pamięci Narodowej, Kuria Metropolitalna Warszawska, Kuria Warszawsko-Praska, Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne w Warszawie. 26-28.10.2016.
43. Jubileusz 300 lecie Koronacji Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, Debaty pt. Moja Mama jest Królową, Organizator: Klasztor OO. Paulinów w Częstochowie, IPJPII, termin: 8.11.2016-8VII.2017.
44. Międzynarodowa Konferencja Naukowa SENIOR I RODZINA: Aksjologia, Pomoc, Wsparcie, Wydział Studiów nad Rodziną, Katedra Socjologii Małżeństwa i Rodziny, Koło Naukowe Myśli Społecznej Instytut Socjologii WNHiS Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Trnavie, Instytut Papieża Jana Pawła II. Termin: 25.02.2017, Warszawa-UKSW. Referat Z. Struzik: Wartość i godność prokreacyjna Rodziny w ujęciu edukacyjno-wychowawczym.
45. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziecko we współczesnym świecie – wartość czy balast? Aspekty Interdyscyplinarne. Termin 23.03.2017, Warszawa-UKSW. Referat Z. Struzik: Dziecięctwo Boże w nauczaniu ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Jana Pawła II.
46. Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Katechetów pod tytułem „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku”. Organizatorzy: Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Patronat honorowy: Ksiądz dr Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński. Termin: 20.05.2017 r. Referat Z. Struzik: Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania św. Jana Pawła II.
47. Konferencja naukowa. Wychowanie w XXI wieku, Organizator: IPJPII, Placówki Wychowawcze i Oświatowe, Diecezji Łomżyńskiej, Miejsce: Łomża, Termin: 18.11.2017.
48. Konferencja Jan Paweł II w Tajlandii, Organizator: IPJPII, UKSW Katedra Misjologii, Miejsce: UKSW, Termin: 7.12.2017.

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach