ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

Ks. dr hab. Zdzisław Struzik, prof. UKSW

e-mail: zdzislaw.struzik@wp.pl

 


 

Posiadane wykształcenie. Stopnie naukowe
- Wyższe Metropolitarne Seminarium Duchowne w Warszawie (1965-1971)
- La Universidad Católica de Santa María. Ciencias de la Educación y Humanidades. Teología: Licenciado de Teología. Peru, Arequipa 8.05.1997.
- Facultad de Teologí Pntificia y Civil de Lima: Bachiller en Sagrada Teología. Peru, Lima 7.04.1999.
- Facultad de Teologí Pntificia y Civil de Lima: Licenciado (Magister) en Sagrada Teología. Peru, Lima 6.10.1999.
- Pontificia Universiras Lateranensis. Santa Teologia: Licentia de Marrimonio et Familia. Romae 23.02.2004.
- Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Wydział Teologiczny: Stopień naukowy doktora nauk teologicznych w zakresie teologii dogmatycznej. Warszawa, 11.10.2004. Na podstawie przedstawionej pracy doktorskiej Znaczenie rodziny chrześcijańskiej na tle koncepcji narodu w nauczaniu Kardynała S. Wyszyńskiego w okresie Wielkiej Nowenny Tysiąclecia (1957-1966).
- Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu. Stopień naukowy doktor habilitowany nauk teologicznych w zakresie teologii pastoralnej 1.12.2014. Na podstawie pracy: Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła II.

Przeprowadzone i prowadzone badania i projekty
Badania
1. Aksjologia w programach wychowawczych: Jana Pawła II, Ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Twardowskiego
2. Nauczanie Jana Pawła II w podróżach apostolskich w Polsce i zagranicą.

Projekty. Rok 2015-2016 – 87  projektów
1. Konferencje dla nauczycieli w ośrodkach dydaktycznych w Kuratoriach.
2. Konkursy związane z nauczaniem i dziedzictwem Jana Pawła II, kierowane i realizowane do młodzieży szkolnej i do studentów.
3. Wystawy fotograficzne kierowane do szkół o Janie Pawle II, ks. Janie Twardowskim, ks. kard. Stefanie Wyszyńskim.
4. Współpraca z Zespołem Parlamentarnym RP na temat Dziedzictwa Jana Pawła II, kierowanego do Podstawy Programowej nauczania w szkole.
5. Konferencje narodowe i międzynarodowe na temat dziedzictwa Jana Pawła II w we współpracy z UKSW, KUL i innymi organizacjami i zespołami Kultury i Nauki.

Publikacje
POZYCJE KSIĄŻKOWE
1. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach, cz. 3, Warszawa 2007.
2. Struzik Z., Dziękujemy za wartości. Katechezy na Dzień Dziękczynienia według nauczania Jana Pawła II, Warszawa 2009.
3. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach według nauczania Jana Pawła  II, Warszawa 2010.
4. Struzik Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, Warszawa 2010.
5. Struzik Z., Przewodnik dla narzeczonych i małżeństw. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa i rodziny w nauczaniu Jana Pawła II, wyd. 2, Warszawa 2012.
6. Struzik Z., Rodzina w obronie życia, wolności i wiary w nauczaniu ks. kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski, Warszawa 2013.
7. Struzik Z., Narzeczeni wobec wiary, życia, płodności i wychowania. Statystyka, Warszawa 2014.
8. Struzik Z., Przesłanie Świętego Jana Pawła II. Materiały edukacyjne. Encykliki i adhortacje, Warszawa 2014.
9. Struzik Z., ВИХОВНА ПРОГРАМА НА ОСНОВІ ЦІННОСТЕЙ ЗА ВЧЕННЯМ ІВАНА ПАВЛА II,  [Wychowanie do wartości według nauczania Jana Pawła II], wyd. ukraińskie, Warszawa 2014.
10. Struzik Z., I fidanzati di fronte alla fede, alla vita, alla feconditá ed all’educazione. Statistica, Varsavia 2015.

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ
1. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 5: 1959, kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2006.
2. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 6: 1960, kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2007.
3. Narzeczeństwo jako przygotowanie do małżeństwa. Antologia materiałów pomocnych przy prowadzeniu duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw, red. Z. Struzik, Warszawa-Wilanów 2007.
4. Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2008.
5. Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. wydania Z. Struzik, Warszawa 2008.
6. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 7: 1961, kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2008.
7. Jan Paweł II w Ekwadorze, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2009.
8. Jan Paweł II w Peru, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2011.
9. Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół Verbum Domini, red. Z. Struzik, A.J. Najda, Warszawa 2012.
10. „Brama do wolności”. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa 2012.
11. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981, red. Z. Struzik, Warszawa 2012.
12. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981. Indeksy, red. Z. Struzik, Warszawa 2012.
13. Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. rocznica Familiaris consortio, red. Z. Struzik, Warszawa 2012.
14. Jan Paweł II w Boliwii, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2013.
15. Mały słownik aksjologiczny, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013.
16. Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, red. Z. Struzik, J. Babiński, Warszawa 2013.
17. Wyszyński S., Dzieła zebrane, t. 12: (styczeń–maj 1964), kom. red. Z. Struzik i in., Warszawa 2013.
18. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981, red. nacz. Z. Struzik, wyd. 2, Warszawa 2013.
19. Wyszyński S., Nauczanie o małżeństwie i rodzinie. Antologia tekstów 1925–1981. Indeksy, red. nacz. Z. Struzik,  wyd. 2, Warszawa 2013.
20. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. M. Ryś, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013.
21. Chrześcijaństwo i bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, red. nauk. T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2014.
22. Jan Paweł II w Paragwaju, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2014.
23. Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014.
24. Dylematy dotyczące ludzkiej płodności, red. M. Ryś, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2015.
25. Jan Paweł II w Argentynie, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2015.
26. Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości, red. Z. Struzik, Warszawa 2015.
27. Prymas Wyszyński w służbie Boga człowieka i narodu, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2016.
28. Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, red. Z. Struzik, Warszawa 2016.
29. Family versus. Post-Modernity Challenges. Upbringing. Problems. Asstence and Support, red. Z. Struzik, Warsaw 2016.
30. Skreczko A., Wychowanie domowe, red. Z. Struzik, wyd. III, Warszawa 2016.
31. Hutnikiewicz M., Miłosierni na wzór Ojca –Splanchidzomai w trzeciej Ewangelii Kanonicznej, red. Z. Struzik, Warszawa 2016.

ARTYKUŁY
1. Struzik Z., Rodzina źródłem cywilizacji życia, w: Ewangelia życia a utylitaryzm w nauczaniu Jana Pawła II, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2008, s. 93-109.
2. Struzik Z., Wartość trzeźwości, w: Jan Paweł II w trosce o trzeźwość człowieka, red. M.P. Romaniuk, Warszawa 2008, s. 271-272.
3. Struzik Z., Wychowanie do wartości według nauczania Jana Pawła II, w: Małżeństwo i rodzina od Biblii po współczesność, red. A.J. Najda, Warszawa 2008, s. 271-284.
4. Struzik Z., Program wychowawczy oparty na wartościach, w: Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, red. J. Placha, W. Sroczyński, E. Wolter, Warszawa 2008, s. 151-167.
5. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Ekwadoru, w: Jan Paweł II w Ekwadorze, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2009, s. 29-45.
6. Struzik Z., „Rodzina Bogiem silna mocą swego narodu”. Nauczanie o rodzinie kard. S. Wyszyńskiego, „Kultura – Media – Teologia” 2010, nr 3, s. 105-119.
7. Struzik Z., Trwałość małżeństwa i rodziny zawarta w „zgodzie małżeńskiej”, w: Spotkania małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 16, Warszawa 2010, s. 109-118.
8. Struzik Z., Aksjologia obrazu w nauczaniu Jana Pawła II, w: Kultura wizualna – teologia wizualna, red. W. Kawecki, J.S. Wojciechowski, D. Żukowska-Gardzińska, Warszawa 2011, s. 395-405.
9. Struzik Z., Wychowanie do czystości, w: Stworzeni do miłości. Wokół Jana Pawła II teologii ciała, red. A. J. Najda, Warszawa 2011, s. 47-56.
10. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymek do Peru, w: Jan Paweł II w Peru, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2011, s. 21-41.
11. Struzik Z., Charyzmaty w małżeństwie, w: Spotkania małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 19, Warszawa 2012, s. 99-104.
12. Struzik Z., Nauka kard. Stefana Wyszyńskiego o roli rodziny w przekazywaniu wartości Słowa Bożego w kontekście adhortacji Verbum Domini, w: Aksjologiczne aspekty Pisma Świętego. Wokół Verbum Domini, red. Z. Struzik, A.J. Najda, Warszawa 2012, s. 17-40.
13. Struzik Z., Parafialne duszpasterstwo małżeństw w świetle adhortacji „Familiaris consortio”, w: Zadania rodziny chrześcijańskiej w świecie współczesnym. 30. rocznica Familiaris consortio, red. Z. Struzik, Warszawa 2012, s. 147-160.
14. Struzik Z., Wartość wolności, w: „Brama do wolności”. III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, red. Z. Struzik, P. Skibiński, Warszawa 2012, s. 259-266.
15. Struzik Z., Aksjologia rodziny w środowisku narodów europejskich, w: Świat rodziny. Perspektywa interdyscyplinarna wobec trwania i zmiany, red. nauk. J.M. Garbula, A. Zakrzewska, W. Sawczuk, Toruń 2013, s. 57-71.
16. Struzik Z., Aktualność przesłań teologicznych Soboru Watykańskiego II w nauczaniu Jana Pawła II, w: Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary. Nauczanie soborowe w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, red. Z. Struzik, J. Babiński, Warszawa 2013, s. 181-194.
17. Struzik Z., hasło: dobro, fenomenologia, sumienie, w: Mały słownik aksjologiczny, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013.
18. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Boliwii, w: Jan Paweł II w Boliwii, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2013, s. 53-66.
19. Struzik Z., Wartości przekazywane i praktykowane przez osoby starsze w rodzinie, w: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, red. M. Ryś, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2013, s. 143-159.
20. Struzik Z., Wartość wiary w rodzinie, „Studia nad Rodziną” 2013, nr 32, s. 97-116.
21. Struzik Z., Zagrożenia w wychowaniu. Wychowanie u ks. S. Wyszyńskiego, w: Spotkania małżeńskie. Zeszyt 20, Warszawa 2013.
22. Struzik Z., Pokój i bezpieczeństwo w nauczaniu Jana Pawła II. Perspektywa aksjologiczna w wybranych orędziach na Światowe Dni Pokoju, w: Chrześcijaństwo i  bezpieczeństwo. Znaczenie Jana Pawła II w dyskursie polemologiczno-irenologicznym, red. nauk. T. Kośmider, K. Gąsiorek, C. Smuniewski, red. nacz. Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 305-318.
23. Struzik Z., Przesłanie teologiczne i socjologiczne zawarte w homiliach Jana Pawła II podczas pielgrzymki do Paragwaju (15.05-18.05.1988 r.), w: Jan Paweł II w Paragwaju, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2014, s. 33-57.
24. Struzik Z., Teologiczny obraz ojcostwa w nauczaniu ks. kard. Stefana Wyszyńskiego, w: Rodzina i rodzicielstwo. Między tradycją a współczesnością, red. A. Skreczko, B. Bassa, Z. Struzik, Warszawa 2014, s. 105-126.
25. Struzik Z., Tematyka nauczania Jana Pawła II podczas obydwóch pielgrzymek do Argentyny, w: Jan Paweł II w Argentynie, red. Z. Struzik, T. Szyszka, Warszawa 2015, s. 25-57 [w druku]
26. Struzik Z., Personalne relacje miłości małżeńskiej i rodzinnej w nauczaniu św. Jana Pawła II, „Studia nad Rodziną” 2015.
27. Struzik Z., Małżeństwo i rodzina jako instytucja w nauczaniu kardynała Stefana Wyszyńskiego i św. Jana Pawła II, w: Spotkania Małżeńskie. Materiały formacyjne. Zeszyt 22, IPJPII, Warszawa 2015.
32. Struzik Z., Język religijny Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego, w: Intertekstualność a Słowo Boże, czyli o języku biblijno-religijnym w tekstach kultury, Warszawa 2016.
33. Struzik Z. Personal Relations of Conjugal end Family Love in the Teaching of St. John Paul II, in: Family versus. Post-Modernity Challenges. Upbringing. Problems. Asstence and Support, Warsaw 2016.

Organizowane i współorganizowane konferencje
1. Konferencja Nauczanie Jana Pawła II a współczesna aksjologia pedagogiczna, 9 czerwca 2007, Warszawa, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Wydział Nauk Społecznych
2. Sympozjum, Dar Bożej Opatrzności dla Kościoła i Narodu Polskiego, •21-22 września 2007, Warszawa, Towarzystwo Uniwersyteckie Fides et ratio, UKSW
3. II Konferencja naukowa w 50-lecie Rozpoczęcia Wielkiej Nowenny Tysiąclecia, 28 listopada 2007, Warszawa, Ośrodek Dokumentacji i Studiów nad Osobą Kardynała Stefana Wyszyńskiego UKSW
4. Sympozjum naukowe, Słowa i antysłowa we współczesnych dyskusjach o małżeństwie i rodzinie, 24 listopada 2007, Łomianki, Instytut Studiów nad Rodziną UKSW
5. Sympozjum: Śladami Jana Pawła II w Ugandzie i Zambii, 9 kwietnia 2008, Warszawa Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
6. Konferencja: Nauka Jana Pawła II w moim życiu, 22 październik 2008    Warszawa, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Technikum Spożywczo-Gastronomiczne im. Jana Pawła II
7. Sympozjum: „Fides et Ratio”. Czy nauka XXI wieku jest w konflikcie z wiarą? 20-21 Października 2008, Warszawa    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie
8. Sympozjum: Jan Paweł II w Ekwadorze, 14 stycznia 2009, Warszawa UKSW    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
9. Konferencja, Chrystus i Che Gewara, 12 marca 2009 Warszawa, Dom Spotkań z Historią, Instytut Papieża Jana Pawła II
10. Sympozjum: Jan Paweł II w Peru, 18 marca 2009, Warszawa, UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II
11. Sympozjum: Otoczmy troską życie, 4 kwietnia 2009, Warszawa PAT w Warszawie Papieski Wydział Teologiczny Sekcja Jana Chrzciciela, Instytut Papieża Jana Pawła II
12. Sympozjum: Miłość w dobie kryzysu wartości osoby w nauczaniu Jana Pawła II, 12 maja 2009, •Warszawa UKSW, Instytut Studiów nad Rodziną, Instytut Papieża Jana Pawła II
13. Sympozjum: Jan Paweł II w Boliwii, 26 listopad 2009, Warszawa UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II
14. Wychowanie religijne w rodzinie, 19 stycznia 2012, UKSW, Wydział Studiów nad Rodziną, UKSW Warszawa
15. Konferencja „Brama do Wolności”, 25 maja 2012, Dom Arcybiskupów Warszawskich, Warszawa
16. Sympozjum: Jan Paweł II w Puebla, 8 listopad 2012 UKSW, WT, Instytut Misjologii.
17. Międzynarodowa Konferencja Młodych Naukowców i Doktorantów: Sobór Watykański II w służbie odnowy wiary w kontekście pontyfikatu Jana Pawła II, 19 grudnia 2012, UKSW, WT.
18. Międzynarodowy Kongres Rodziny: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, UKSW, 15-17.03.2013.
19. Konferencja: Jan Paweł II a bezpieczeństwo narodowe, 9.04.2013 Wydział Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie.
20. XIII Pielgrzymka Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. Częstochowa, Jasna Góra 9-10.10.2013
21. Konferencja Dziedziniec dialogu. Do źródeł dziedzińca. Warszawa 10.10.2013. UKSW
22. Konferencja Dziedziniec Dialogu. Wiara a kultura. 11.10.2013, godz. 16: 00. Warszawa, Teatr Polski.
23. Konferencja. I Zjazd Samorządów i Gmin Papieskich Województwa Mazowieckiego. Instytut Papieża Jana Pawła II, Warszawa, 11.10.2013 godz. 9:30.
24. Konferencja Dziedziniec Dialogu. Wiara a nauka. 11.10.2013, godz. 12: 00. Warszawa, Uniwersytet Warszawski.
25. Konferencja dla Nauczycieli i Wychowawców. Przez kremówki do wartości – miejsce nauczania Jana Pawła II w szkole. Instytut Papieża Jana Pawła II, Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie Mińskiej, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 24.10.2013 Mińsk Mazowiecki.
26. Sympozjum. Dylematy ludzkiej płodności. UKSW Wydział Filozofii Chrześcijańskiej, Warszawa, 16.11.2013.
27. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu: Humanistyczny model kształcenia. Wydział Pedagogiczny Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Pułtusk 25.11.2013.
28. Konferencja Dziedziniec Dialogu. Wiara a społeczeństwo. 12.10.2013 godz. 12: 00. Warszawa, Galeria Porczyńskich.
29. Konferencja międzynarodowa. Rodzina: trud, praca, świętowanie. Trzy oblicza ludzkiej egzystencji. Warszawa UKSW Wydział Studiów nad Rodziną. Instytut Papieża Jana Pawła II, 6-7.12.2013.
30. Kongres Rodziny: Miłość i życie. Małżeństwo i rodzina w budowaniu cywilizacji miłości. UKSW, JPJPII, 20-22.03.2015 Warszawa. Referat: Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę-przesłanie Jana Pawła II.
31. Konferencja międzynarodowa. Integracja a bezpieczeństwo-wybrane aspekty prawne, administracyjne, społeczne i pedagogiczne. Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Wschodnioeuropejski Nacjonalny Uniwersytet im. Лѐci Українки, Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, 24-25.04.2015 Radom. Referat: Z. Struzik, Wychowanie do pokoju w oparciu o nauczanie Jana Pawła II.
32. Konferencja. Rodzina wobec życia konsekrowanego. UKSW-WSR Warszawa, IPJPII, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Instytut Nauk Społecznych we Wrocławiu, Instytut Teologii Duchowości, Obserwatorium Społeczne we Wrocławiu, 27.05.2015 Wrocław. Referat: Z. Struzik, Nauczanie Jana Pawła II o powołaniu na podstawie Listów do kapłanów.
32. Konferencja naukowa. Język biblijno-religijny we współczesnych przekazach-perspektywa interdyscyplinarna. Wyższe Seminarium Duchowne w Łomży, Zakład Współczesnego Języka Polskiego Instytut Filologii Polskiej UwB, Wydział Teologiczny UKSW, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie. Łomża 16.10.2015. Referat: Z. Struzik: Język religijny Jana Pawła II i kard. Stefana Wyszyńskiego.
33. Sesja naukowa. Karol Wojtyła –Jan Paweł II: Filozof, poeta, papież, święty. KUL, IPJPII, Lublin 22.10.2015. Referat: Z. Struzik, Jan Paweł II papież rodziny.
34. Konferencja międzynarodowa. Rodzina: Miłość, Małżeństwo, odpowiedzialność. Refleksja nad nauczaniem ks. prof. dr hab. Jerzego Bajdy. UKSW Wydział Studiów nad Rodziną.  Łomianki 14.11.2015. Referat: Z. Struzik, Rodzina: małżeństwo, miłość, odpowiedzialność w nauczaniu Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
35. Konferencja międzynarodowa. Wsparcie rodziny w obszarze pomocy społecznej jako zadanie i powinność. Warszawa UKSW Wydział Studiów nad Rodziną. Instytut Papieża Jana Pawła II, 18.11.2015. Referat: Z. Struzik, Działanie społeczne Kościoła w Polsce na rzecz rodzin Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
36. Konferencja. Jan Paweł II w Chile. Warszawa UKSW Katedra Misjologii. 3.03.2016. Referat: Z. Struzik, Główne nurty nauczania, w przemówieniach i wystąpieniach, Jana Pawła II.
37. Debata. Raport Jasnogórski 2016 cz. II. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Jasnogórski Instytut Maryjny. Częstochowa 21.02.2016. Z. Struzik – współudział.
38. Konferencja ogólnopolska. Patriotyzm wielkich Polaków. 100-lecie śmierci Henryka Sienkiewicza. Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, UKSW Wydział Humanistyczny, UKSW Wydział Studiów nad Rodziną, Warszawa 11.05.2016. Z. Struzik – współudział.
39. Międzynarodowa Konferencja naukowa. Rodzina wobec wyzwań współczesności. Wartość rodziny. Diagnoza zagrożeń, wsparcie. Instytut Papieża Jana Pawła II, UKSW Wydział Studiów nad Rodziną. Warszawa 31.05.2016. Referat Z. Struzik Zagrożenia podstawowych norm i zasad wychowania w rodzinie na podstawie nauczania Jana Pawła II.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach