Dr Agnieszka Kamińska

Dr Agnieszka Kamińska

e-mail: agnieszka.kaminska73@wp.pl

1998-2003 - Studia Doktoranckie, Zakład Immunologii Klinicznej, Akademia Medyczna w Warszawie
1992-1998 - Akademia Medyczna w Warszawie,  dyplom z wyróżnieniem

Historia zatrudnienia
01.10.2013 – Adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego
2002- obecnie - Starszy Asystent w SPKSO ul. Sierakowskiego 13 Warszawa
1999- 2002 - Młodszy Asystent Szpital CMKP im .W. Orłowskiego ul. Czerniakowska 231 Warszawa
1998- 1999 - Staż Podyplomowy Szpital Praski Al. Solidarności 64 Warszawa

Przebieg działalności naukowej:
Pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Fizjologii Człowieka, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Doktorat: „Współwystępowanie zakażeń HBV, HCV i HIV – konsekwencje epidemiologiczne i patogenetyczne” , 2004 r , promotor prof. Marek Radkowski, Zakład Immunologii Klinicznej AM w Warszawie
Specjalizacja II st. z okulistyki w 2006 r, podspecjalizacja – retinologia (choroby siatkówki), choroby cywilizacyjne oka, a w szczególności cukrzyca i  AMD – zwyrodnienie plamki związane z wiekiem, zagadnienia zastosowania w okulistyce antyoksydantów ( zwłaszcza rola resweratrolu ), ich wpływ na rozwój neowaskularyzacji podsiatkówkowej, rola czynników  anty-VEGF w leczeniu tych chorób, wpływu  procesów  zapalnych i autoimmunologicznych, zagadnienia stresu tlenowego i wpływu wolnych rodników tlenowych na wybrane choroby oka ( AMD, CRS, zapalenie błony naczyniowej ).
Prowadzenie szkoleń medycznych z zakresu zdrowia publicznego, profilaktyki zdrowotnej i zagadnień związanych z opieką nad osobami niepełnosprawnymi
Obecnie Adiunkt na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, działalność naukowo-dydaktyczna z zakresu dietetyki, rozwoju biopsychicznego człowieka, patologii w rodzinie i zagadnień związanych z niepełnosprawnością i opieką nad osobami starszymi.        

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach