Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW

Centrum Szkoleń i Doradztwa Zawodowego UKSW zaprasza na bezpłatne konsultacje z doradcą zawodowym!
Jeśli potrzebujesz pomocy w:

  • przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, portfolio) i zaplanowaniu strategii poszukiwania pracy,
  • przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej,
  • poszerzeniu wiedzy o własnych predyspozycjach, umiejętnościach, kompetencjach, motywacji i wartościach,
  • przeanalizowaniu swoich mocnych i słabych stron oraz określeniu potencjalnych obszarów do rozwoju

wypełnij formularz zgłoszeniowy http://szkolenia.uksw.edu.pl/node/15
Nasze konsultacje to sposób, by skuteczniej zadbać o swoją pozycję na rynku pracy.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach