Dr Walter Schmidt wykładowcą UKSW

Dr Walter Schmidt został zatrudniony na Wydziale Studiów nad Rodziną, gdzie będzie kierował Zakładem Badań nad Równowagą Życia Zawodowego i Rodzinnego. To dziedzina badań szczególnie mu bliska. Wydał książkę pt. „Rushhour des Lebens”, w której przedstawił sposoby rozwiązywania konfliktów między tymi obszarami życia. Był to także główny temat jego wykładów na naszej uczelni w semestrze letnim 2013/14, wygłoszonych w językach angielskim i niemieckim.

Dr Walter Schmidt posiada doktorat w zakresie nauk ekonomicznych oraz doktorat z dziedziny filozofii. Prowadzi badania naukowe nad rozwojem kadr kierowniczych. Przez wiele lat zajmował kierownicze stanowiska w działach marketingu i logistyki znanych przedsiębiorstw międzynarodowych, pracował w jednej z największych firm doradczych w Europie. W 1987 r. założył międzynarodową spółkę InterMedia, zajmującą się doradztwem w zakresie zarządzania i polityki kadrowej. W 1993 r. współtworzył firmę SearchNet International, globalną sieć doradztwa personalnego.

Angażuje się również w działalność wielu organizacji, przedsiębiorców i instytucji społecznych. Prowadzi zajęcia obejmujące kształcenie, dokształcanie i projektowanie karier życiowych menedżerek i menedżerów.

Promuje ideę przywództwa służebnego oraz przyszłość wspólnot opartych na wartościach. Bliska jest mu postać naszego Patrona – kard. Stefana Wyszyńskiego. Podczas posiedzenia Senatu Uczelni 19 stycznia powiedział: Kiedy patrzę na portrety Rektorów w Sali Senackiej widzę wielu zacnych ludzi, którzy przez lata działali na rzecz rozwoju naszego Uniwersytetu. Gdy podróżowałem do Rzymu, zgłębiając historię Kościoła, poznałem Kardynała Stefana Wyszyńskiego nie tylko jako Człowieka Kościoła, ale również Europejczyka, który miał wpływ na historię Europy. Jestem dumny, że będę pracował na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach