Badanie karier zawodowych absolwentów - dotyczy studentów kończących studia

Studenci, którzy podchodzą do obrony zobligowani są do:
a) rozliczenia się z określonej w programie studiów liczby godzin praktyk studenckich (kopie dokumentów składane są w BK, oryginały w dziekanacie),
b) posiadania karty obiegowej,
c) posiadania oświadczenia dotyczącego przetwarzania danych osobowych absolwenta UKSW (do wygenerowania po zalogowaniu się studenta do USOSweb - zakładka Dla wszystkich - Absolwenci).
Studenci, którzy nie spełnią powyższych warunków, nie otrzymają pieczęci z Biura Karier na karcie obiegowej.
Studenci, którzy rezygnują ze studiów lub zostali skreśleni, dostarczają do BK tylko kartę obiegową.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach