Ogólnopolska konferencja naukowa „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku”

W Centrum Kultury w Łomży 20 maja br. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa dla Katechetów pod tytułem „Słowo Boże w kontekście: język – kultura – wychowanie w XXI wieku”. Organizatorami tego wydarzenia był Wydział Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej, Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Filologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Instytut Papieża Jana Pawła II. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Jego Ekscelencja Ksiądz dr Janusz Stepnowski, Biskup Łomżyński.
Wśród prelegentów znaleźli się m.in.:
ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski - Dziekan Wydziału Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego,
prof. UKSW dr hab. Andrzej Jacek Najda, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
dr Małgorzata K. Frąckiewicz, Uniwersytet w Białymstoku
dr Dariusz Tułowiecki, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. prof. dr hab. Adam Skreczko, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ks. dr Zbigniew Pyskło, Przewodniczący Wydziału Nauczania i Wychowania Katolickiego Łomżyńskiej Kurii Diecezjalnej,
ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik, Instytut Papieża Jana Pawła II, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach