I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

Po raz pierwszy odbyło się w Polsce I Krajowe Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny. Na spotkanie został zaproszony kard. Kevin Joseph Farrella stojący na czele watykańskiej Dykasterii ds. Świeckich, Rodziny i Życia, który wygłosił referat nt.: Zaangażowanie katolików świeckich w głoszenie Ewangelii rodziny – „Amoris laetitia”. W spotkaniu uczestniczyli także wykładowcy z naszego Wydziału mi.in. ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski i ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda. Celem forum jest przygotowanie konkretnych programów oraz koordynacja na poziomie ogólnopolskim działań i inicjatyw promujących małżeństwo, rodzinę oraz życie.

Przesłanie I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

Sprawozdanie z I Krajowego Forum Inicjatyw na rzecz Małżeństwa i Rodziny

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach