III Międzynarodowa Konferencja Naukowa: "Rodzina - Autorytet w wychowaniu" Transgraniczne poszukiwania