Wykład monograficzny pt. „Clash between Family and Career”

Wydział Studiów nad Rodziną serdecznie zaprasza do uczestnictwa w cyklu ogólnouczelnianych wykładów monograficznych pt. Clash between Family and Careerdotyczących równowagi między życiem zawodowym
i rodzinnym, prowadzone przez
prof. Waltera Schmidta. Informacje o terminach spotkań umieszczone są na plakatach poniżej.

Zajęcia będą odbywać się w s. 402, w bud. 23 przy ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie. 

Zapraszamy wszystkich studentów zainteresowanych tematyką
do zapisów na zajęcia przez system USOS.

-----

Faculty of Family Studies invites to attend series of monographic lectures
Clash between Family and Career
on the balance between professional and family life, given by prof. Walter Schmidt. 

We invite all students interested in this subject to sign up via USOS.

POLSKI

 

ENGLISH

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach