II Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców 28.10.2017 r.

Czy warto przywiązywać wagę do wychowania naszych dzieci?
Czy szkoła jest odpowiednim miejscem, aby podejmować działania wychowawcze, czy tylko dydaktyczne?
Jak pogodzić wychowawczą rolę rodziców i szkoły?
Jak w praktyce realizować działania wychowawcze w szkole, aby były one efektywne?

To pytania, na które postaramy się wspólnie poszukać odpowiedzi.


Fundacja „Rodzice Szkole”
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego - Wydział Studiów nad Rodziną
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

serdecznie zapraszają reprezentantów rad rodziców z całej Polski na:

II Ogólnopolską Konferencję Rad Rodziców
Program wychowawczo-profilaktyczny w polskiej szkole

Termin: 28.10.2017, g. 9:30 - 15:30

Miejsce:
Aula Roberta Schumana
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21
01-938 Warszawa

W programie konferencji wystąpienia ekspertów, diagnoza obecnego systemu oraz dyskusja.

Informacje i formularz zgłoszeniowy: http://radyrodzicow.pl/index.php/o-konferencji

PROGRAM - POBIERZ

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach