Dr Anna Czyżkowska

Dr Anna Czyżkowska
e-mail: a.czyzkowska@uksw.edu.pl

 

 

 

 

WYKSZTAŁCENIE I STOPNIE NAUKOWE:

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii

2019: Udział w projekcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Mistrzowie Dydaktyki" od września 2019. "Master of Didactics" na University of Groningen, Holandia, październik 2019.

2010: doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii

2005-2010: podyplomowo Terapia rodzin (Polski Instytut Ericksonowski)

2000-2005: studia magisterskie na kierunku Psychologia, Uniwersytet Warszawski, Wydział Psychologii, ukończone specjalizacje: Psychoterapia; Psychologia Wychowawcza

1995-2000: LX Liceum Ogólnokształcące im. Wojciecha Górskiego w Warszawie

 

BADANIA I PROJEKTY NAUKOWE:

Kierownik projektów:

Projekty Narodowego Centrum Nauki

 • NCN  nr  2014/13/B/HS6/03947 pt. „Dynamiczny model celów małżeńskich wyjaśniających satysfakcję z małżeństwa: teoretyczna modyfikacja i test empiryczny”,  2015-2018. KOŁO CELÓW MAŁŻEŃSKICH - POBIERZ

Projekty Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania

 • „Osobowościowe uwarunkowania satysfakcji z małżeństwa. Rola podobieństwa faktycznego i postrzeganego”, 2013 rok, we współpracy z prof. UKSW dr hab. Janem Cieciuchem
 • „Związek między stylami przywiązania do rodziców u młodych dorosłych a wybranymi aspektami etosu ich rodziny nuklearnej”, 2013 rok, we współpracy z dr Karoliną Małek (UW)
 • „Przekazy międzypokoleniowe dotyczące małżeństwa”, 2014 rok, we współpracy z prof. UKSW dr hab. Janem Cieciuchem
 • „Badanie funkcjonowania seksualnego i psychologicznego  kobiet ciężarnych”, 2014 rok
 • „Funkcjonowanie seksualne oraz psychologiczne par niepłodnych”, 2015 rok, we współpracy z dr Konradem Janowskim i mgr Katarzyną Awruk (WSFiZ).

Wykonawca projektów:

•          NCN nr 2014/14/M/HS6/00919 pt. „System wartości w działaniu. Poszukiwanie dynamicznego modelu relacji między wartościami i zachowaniem w kontekście społecznym.”, 2015-2018 rok, pod kierownictwem prof. UKSW dr hab. Jana Cieciucha.

WYKAZ PUBLIKACJI:

 

 • Czyżkowska, A., Cieciuch, J. (2020). Marital goals: Circular value-based model and measurement. Current psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-020-00787-0
 • Czyżkowska, A., Kwiatkowska, K. (2020). Znaczenie rodziców w międzypokoleniowej transmisji wartości w rodzinie – badania trzy-pokoleniowe, W: L. Bakiera (red.), Rodzicielstwo. Ujęcie interdyscyplinarne. Wyd. naukowe UAM.
 • Czyżkowska, A., Kłym, M., Cieciuch, J. (2019). Polska adaptacja Kwestionariusza interpersonalnego kontekstu rodzicielstwa (PASCQ). Próba syntezy konstruktów opisujących relacje wychowawcze i rodzicielskie. Psychologia Wychowawcza, 15.
 • Czyżkowska, A. (2018). Krótka książka o miłości. Warszawa: Wyd. Liberi Libri.
 • Czyżkowska, A. (2018). Uzależnienie od seksu z perspektywy teorii przywiązania. Studia nad Rodziną, 49.
 • Czyżkowska, A., Awruk, K., Janowski, K. (2016). Sexual satisfaction and sexual reactivity in infertile women: The contribution of the dyadic functioning and clinical variables. International Journal of Fertility & Sterility, 4, 465-476
 • Czyżkowska, A., Rawińska, M., Jóźwik, M. (2013). Komunikacja, relacje partnerskie oraz funkcjonowanie seksualne par leczących się z powodu niepłodności. Studia Psychologica (UKSW), 13 (2), 7-14
 • Janowski, K., Czyżkowska, A. (2013). Właściwości psychometryczne polskiej wersji Skali Zadowolenia z Życia Seksualnego dla Kobiet. Przegląd Seksuologiczny,4, 3-10
 • Rawińska, M., Czyżkowska, A., Lew-Starowicz, Z. (2012). Klasyfikacja, etiologia oraz prawidłowe diagnozowanie zaburzeń seksualnych u kobiet – ZSK (FSD – Female Sexual Disorders). Czynniki biologiczne, psychoseksualne oraz kontekstualne. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu, 4, 410-415
 • Czyżkowska, A., Rawińska, M., Lew-Starowicz, Z. (2011). Zaburzenia pożądania u kobiet w okresie klimakterium w praktyce klinicznej. Przegląd Menopauzalny, 6, 448-453
 • Białowąs, A. (2009). Zaburzenia seksualne z perspektywy terapii systemowej.Przegląd Seksuologiczny,18, 28-35
 • Rawińska, M., Białowąs, A. (2008). Wybrane cechy osobowości a seksualność.Przegląd Seksuologiczny, 15, 5-10
 • Katra, G., Białowąs, A. (2007). Relacje w rodzinie z dorastającym dzieckiem. Nowiny Psychologiczne, 2, 11-28
 • Białowąs, A., Małek, Ł. (2007). Różne oblicza witalności: zaburzenia erekcji w kardiologii. Terapia,4, 14-20
 • Białowąs, A., Ślązak, M. (2006). Psychologiczne aspekty seksualności. Uwzględniane w artykułach zamieszczanych na łamach "International Journal of Impotence Research" w latach 2001-2005. Przegląd Seksuologiczny, 6, 5-15
 • Białowąs, A. (2009) Podejście systemowe w leczeniu zaburzeń pożądania. Dyferencjacja "Ja". W: Z. Lew-Starowicz (red.) Seksualność człowieka w ujęciu wieloaspektowym. Warszawa: VIZJA PRESS & IT.

UCZESTNICTWO W KONFERENCJACH NAUKOWYCH:

I. Konferencje krajowe

Czyżkowska, A. (2019). Self-reg czyli koncepcja efektywnej regulacji stresu u dziecka przez rodzica.Referat, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna (15-16 maja, UAM w Poznaniu)

Czyżkowska, A. Kwiatkowska, K. (2019). Znaczenie rodziców w międzypokoleniowej transmisji wartości w rodzinie – badania trzy-pokoleniowe. Referat, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna (15-16 maja, UAM w Poznaniu)

Małek, K., Czyżkowska, A. (2018). Jakość relacji małżeńskiej, wzorce przywiązania małżonków a narracje o ich małym dziecku. Referat, "Narracja i Rozwój. VII Konferencja Narracyjna” Organizowana przez Wydz. Psychologii UW (27-29 Września, Kazimierz nad Wisłą)

Czyżkowska, A., Awruk K., Cieciuch, J. (2016). Realizacja celów małżeńskich jako predyktor satysfakcji z małżeństwa w różnych etapach życia. Referat, XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej (16-18 czerwca 2016, Kraków)

Kłym-Guba, M., Czyżkowska, A., Cieciuch, J. (2016). Perspektywa dziecka vs perspektywa rodzica –  systemowe porównanie ocen na sześciu wymiarach rodzicielstwa. Referat, XXV Jubileuszowa Ogólnopolska Konferencja Psychologii Rozwojowej (16-18 czerwca 2016, Kraków)

Czyżkowska, A. (2014). Postawy rodzicielskie. Referat, Sympozjum tematyczne „Rodzina”, Ogólnopolska Konferencja Studentów i Doktorantów „Młoda Psychologia” (12 czerwca 2014, UKSW Warszawa)

Czyżkowska, A. (2012). Komunikacja w systemowym rozumieniu rodziny. Referat, Komunikacyjne stop – bariery w komunikowaniu się (10-11 maja 2012, Warszawa)

Czyżkowska, A. (2012). Diagnostyka seksuologiczna dla psychologów. Referat i warsztat, Problemy w diagnostyce psychologicznej: wybrane metody badań (31 marca 2012, KUL Lublin)

Czyżkowska, A., Gomuła, A. (2011). Seksualność, stany depresyjne a hormony. Referat, VIII Ogólnopolska Konferencja - Zaburzenia Seksualne Postępy w Leczeniu (21-23 stycznia 2011)

Czyżkowska, A. (2009). Podejście systemowe w leczeniu zaburzeń pożądania. Dyferencjacja    "Ja". Referat, Seksualność człowieka - ujęcie wieloaspektowe (12 marca 2009, Warszawa)

Czyżkowska, A. (2007). Diagnostyka psychologiczna w seksuologii. Metody projekcyjne, skale i kwestionariusze. Referat i warsztat, Metody diagnostyczne i badania kliniczne w seksuologii (18 marca 2007, Rynia)

II. Konferencje międzynarodowe

Czyżkowska, A., Kwiatkowska, K. (2018). Zarządzanie stresem jako droga do równowagi. Balancing Family And Work Life In The Context of Diagnosis and Counseling (28-29 listopada, Warszawa)

Czyżkowska, A., Cieciuch, J., Strus, W. (2017). Attachment dimensions and styles within the Circumplex of Personality Metatraits. Plakat, International Attachment Conference (29 czerwca-1 lipca, Londyn)

Czyżkowska, A., Cieciuch. J. (2017). Measuring marital goals. Referat, International Society for the Study of Individual Differences Conference (24-28 lipca, Warszawa)

Copyright © 2020 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach