Relacja z II Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców na UKSW

28 października 2017 r. w Auli Roberta Schumana (ul. Wóycickiego 1/3, bud. 21) odbyła się II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA RAD RODZICÓW

Czy warto przywiązywać wagę do wychowania naszych dzieci?
Czy szkoła jest odpowiednim miejscem, aby podejmować działania wychowawcze, czy tylko dydaktyczne?
Jak pogodzić wychowawczą rolę rodziców i szkoły?
Jak w praktyce realizować działania wychowawcze w szkole, aby były one efektywne?

To pytania, na które starano się wspólnie poszukać odpowiedzi:
Fundacja „Rodzice Szkole”
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Wśród tematów dyskusyjnych podjęto następujące zagadnienia: „znaczenie oddziaływań wychowawczych na poszczególnych etapach rozwoju dziecka, w relacjach rodzina – szkoła”, a także diagnoza sytuacji polskiego systemu oświaty w zakresie realizacji wychowawczej roli szkoły.

Nie ma edukacji bez wychowania, które jest przygotowaniem młodego człowieka do wykonywania ról społecznych – podkreśliła wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek podczas konferencji otwierającej spotkanie.

– Ten rok szkolny nazywaliśmy rokiem, w którym wraca do szkół wychowanie, historia oraz nauczanie przedmiotowe. Żadne nauczanie, ani przedmiotowe, ani historia, ani żadnego innego przedmiotu, nie może się odbywać bez wychowania. Wychowanie nie może odbywać się tylko w ramach programu profilaktyczno-wychowawczego, ani w ramach nauczania przedmiotowego, ani w ramach lekcji wychowawczej. To musi być spójny system profilaktyczno-wychowawczy, który odbywa się w każdym momencie bycia dziecka w szkole. To bardzo ważne zadanie dla polskiej szkoły. Żeby ona była dobra, to rodzice nie mogą stać w kącie. Rodzice muszą być bardzo ważnym, powiedziałabym pierwszoplanowym, podmiotem, który buduje szkołę pod względem takim, czego się uczymy i jak wychowujemy – powiedziała Marzena Machałek.

Działania wychowawczo-profilaktyczne powinny być zawsze dostosowane do potrzeb danego środowiska szkolnego – wskazała Katarzyna Styczyńska z Fundacji „Rodzice Szkole”. W identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów powinni uczestniczyć rodzice, a szkoła ma ich wspierać – dodała.

– Będziemy się wspólnie zastanawiać, jak ważne są działania wychowawczo-profilaktyczne dla naszych dzieci, szczególnie na styku rodzina-szkoła. Będziemy też dyskutować o tym, jak wygląda sprawa podejmowanych działań z perspektywy nadzoru pedagogicznego, jak wygląda z perspektywy rodziców, jak rodzice, którzy są zaangażowani, którzy są członkami Rad Rodziców, widzą ze swojej strony te działania. Bardzo cenna dla nas – rodziców – będzie możliwość przyjrzenia się temu, jak powinien być konstruowany ten program wychowawczo-profilaktyczny, aby spełniał swoje cele. Dodatkowo będziemy razem wymieniać poglądy i doświadczenia w ogóle w zakresie Rad Rodziców i zaangażowania rodziców w to, co dzieje się w szkole – wyjaśniła Katarzyna Styczyńska.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach