SPOTKANIE OPŁATKOWE WSR 20.01.2018

Lecz anioł rzekł do nich: <<Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką

która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel,

którym jest Mesjasz ,Pan. (Łk 2; 10-11)

ZAPROSZENIE

Tradycją lat ubiegłych Studenci pierwszego roku studiów niestacjonarnych I stopnia kierunku:

Nauki o Rodzinie

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

mają zaszczyt zaprosić na spotkanie opłatkowe , które odbędzie się dnia

20-01-2018 o godz. 12.15 w sali 424

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach