Projekt "Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego"

Projekt "Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego"
Nr projektu: POWR.04.03.00-00-W181/16

Projekt realizowany współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy projektu:

EDU Research Polska Sp. z o.o.
Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/IND/2018 dot. naboru sędziów kompetentnych do oceny puli pozycji testowych w ramach realizacji projektu „Innowacyjne narzędzie diagnozy indywidualnych kompetencji równoważenia życia zawodowego i rodzinnego” [więcej]

1. Zapytanie ofertowe

2. Formularz ofertowy

3. Oświadczenie o spełnieniu warunków

4. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań

5. Wzór umowy z Wykonawcą.

Informacja  o unieważnieniu zapytania ofertowego nr 1/IND/2018

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach