Rektor UKSW zaprasza 12 marca na konferencję pt. Rodzina, współorganizowaną z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Stulecie Odzyskania Niepodległości

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz uczelnie z najlepszych ośrodków akademickich Polski włączają się w obchody Stulecia Odzyskania Niepodległości, realizując – we współpracy z Radą ds. Społecznych Konferencji Episkopatu Polski – projekt „Polonia Restituta. Dekalog dla Polski w 100-lecie odzyskania niepodległości”. To cykl konferencji, na których przedmiotem debaty mają być najważniejsze problemy współczesnej Polski.

Pierwsza konferencja, poświęcona rodzinie, odbędzie się 12 marca br. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Rodzina zostanie pokazana w szerokim spektrum jej współczesnych form organizowania się i przemian, uwarunkowań społecznych, kulturowych i ekonomicznych, wyzwań i zagrożeń, z którymi przychodzi się jej mierzyć oraz jej funkcji i ról – tak w stosunku do konstytuujących ją osób, jak i społeczeństwa, które współtworzy. Przedmiotem debaty będą możliwe drogi rozwoju współczesnej polskiej rodziny, jej właściwego kształtu, jej dobra wspólnego oraz jakości życia, a także miejsce i funkcja rodziny w państwie i społeczeństwie.

Rejestracja na konferencję

Program

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach