WIELKANOC 2018

„W Jezusie miłość zwyciężyła nad nienawiścią,

miłosierdzie nad grzechem, dobro nad złem,

prawda nad kłamstwem, życie nad śmiercią”.

Papież Franciszek

 

Niech światło Chrystusa Zmartwychwstałego napełni nas prawdziwą nadzieją, radością i pokojem serca.
Niech ten wyjątkowy czas obudzi w nas to, co uśpione, umocni wiarę i ożywi bezinteresowną miłość do drugiego człowieka.

Wszystkim Pracownikom, Studentom, Absolwentom i Przyjaciołom
Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW
serdeczne życzenia wielkanocne

składa Kolegium Dziekańskie

Ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski
Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda