Międzynarodowa Konferencja Naukowa "RODZINA: WYCHOWANIE – POLITYKA SPOŁECZNA – EKONOMIA" 23.04.2018 r. Kijów

KS. PROF. DR HAB. STANISŁAW DZIEKOŃSKI – REKTOR

UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

PROF. DR HAB. WIKTOR ANDRUSHCZENKO – REKTOR

NARODOWEGO UNIWERSYTETU PEDAGOGICZNEGO IM. M. P. DRAGOMANOWA W KIJOWIE

RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW PRZY MINISTERSTWIE OŚWIATY I NAUKI UKRAINY

INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

zapraszają na

Międzynarodową Konferencję Naukową

RODZINA: WYCHOWANIE – POLITYKA SPOŁECZNA– EKONOMIA,

która odbędzie się dnia 23 kwietnia 2018 o godz. 11:00

w siedzibie Rady Najwyższej Ukrainy, ul. Mykhaila Нrushevskoho 18/3, wejście 9, Kijów

 

Organizatorzy konferencji:

RADA MŁODYCH NAUKOWCÓW PRZY MINISTERSTWIE OŚWIATY I NAUKI UKRAINY
WYDZIAŁ STUDIÓW NAD RODZINĄ, UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE
WYDZIAŁ FILOZOFII EDUKACJI I NAUKI, NARODOWY UNIWERSYTET PEDAGOGICZNY IM. MYCHAJŁO P. DRAGOMANOVA W KIJOWIE
INSTYTUT PAPIEŻA JANA PAWŁA II W WARSZAWIE

CEL KONFERENCJI:
Wymiana poglądów w sektorze nauk o rodzinie i pedagogiki rodziny
Networking środowiska naukowego z praktykami w sektorze polityki społecznej, wychowania i ekonomii
Zaprezentowanie osiągnięć i wyzwań stojących przed polityką społeczną w obu krajach
Zaprezentowanie wybranych problemów społecznych dotykających rodziny
Przedstawienie dobrych praktyk w zakresie wspierania rodziny

PROGRAM KONFERENCJI:

Rozpoczęcie konferencji:
Pawło Rozenko – Wicepremier Ukrainy 
Jan Piekło – Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie 
Ihor Żdanow – Minister Młodzieży i Sportu Ukrainy

Część I: RODZINA: WYCHOWANIE

Ihor Żdanov(Minister Młodzieży i Sportu Ukrainy), System aksjologiczny młodzieży na Ukrainie

prof. doc. Volodymyr Kovtunets (Pierwszy Zastępca Ministra Oświaty i Nauki Ukrainy), Wartości we współczesnej edukacji i wychowaniu

prof. dr hab. Stanisław Dziekoński, (Rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), U źródeł personalizmu pedagogicznego

dr Jevgen Bilonozhko (Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana w Kijowie), Program wychowawczy oparty na aksjologii personalizmu pedagogicznego

deputowana Irina Konstankiewich (Rada Najwyższa Ukrainy, Komisja Oświaty i Nauki), Wartości rodzinne w systemie nowoczesnej edukacji na Ukrainie

prof. dr hab. Wiktor Andrushczenko (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajło P. Dragomanova w Kijowie, Instytut Edukacji Wyższej Akademii Narodowej Nauk Pedagogicznych Ukrainy), Budowanie osobowości w oparciu o systemy aksjologiczne

dr Jurij Krasczenko, (Przewodniczący Rada Młodych Naukowców przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy), Wychowanie do przywództwa w samorządach szkolnych i uniwersyteckich

dr Olga Romanenko (Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii w Kijowie, Rada Młodych Naukowców przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, Przedstawiciel Ukrainy w Europejskiej Radzie Młodych Naukowców), Przyszłe kierunki edukacji i nauki w Europie: wyzwania dla młodych naukowców

prof. dr Igor Pilyayev (Międzyregionalna Akademia Zarządzania Personelem w Kijowie), Orientacja aksjologiczna wychowania, kształcenia i nauki w czasach ponowoczesności

dr Irina Żdanova, (Prezez Fundacji "Otwarta Polityka", koordynator Platformy Obywatelskiej ds. Reformy Sfery Naukowej na Ukrainie), Openschooling jako platforma edukacyjna uczniów szkół średnich z udziałem rodziców: od strategii UE do konkretnych praktyk ośrodków rodzinnych w naukowych instytucjach edukacyjnych na Ukrainie

prof. dr hab. Anna Fidelus, (Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Rodzina w obliczu sytuacji kryzysowych – w stronę samopomocy

mgr inż. Michał Rutkowski (Wójt gminy Andrzejewo - woj. mazowieckie, Stowarzyszenie TRZA w Andrzejewie), Samorząd terytorialny i organizacje samorządowe jako instytucje wsparcia rodziny w wychowaniu i przekazywaniu tradycji lokalnych

Część II: RODZINA: POLITYKA SPOŁECZNA, EKONOMIA

prof. dr hab. Piotr Kroczek (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie), Podstawy polskiego prawa rodzinnego

dr Dariusz Tułowiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Polityka społeczna jako narzędzie budowania bezpieczeństwa społecznego państwa

senator Małgorzata Kopiczko (Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Skutki społeczne i demograficzne Programu "Rodzina 500 plus"

dr Mariusz Patey, (Instytut im. prof. Romana Rybarskiego, Polska), Narzędzia fiskalne w polityce prorodzinnej

prof. dr hab. Hubert Kaszyński, (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie), Postulaty dla polityki społecznej i pracy socjalnej

prof. dr hab. Valeriy Kopiyka (Dyrektor Instytutu Stosunków Międzynarodowych Kijowski Uniwersytet Narodowy im Tarasa Szewczenki, Kijów), System akscjologiczny jako fundament reform ekonomicznych na Ukrainie

prof. dr Leonid Kistersky (Dyrektor Instytutu Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej w Kijowie), Wpływ systemu wartości na politykę ekonomiczną państwa

prof. dr hab. Paweł Ulman (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Płace i dochody gospodarstw domowych po wejściu Polski do UE

dr Oleksij Pasicznyk, (Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, Kijów), Społeczne i ekonomiczne konsekwencje migracji zarobkowych na Ukrainie

radca prawny Beata M. Kobza (Kancelaria Radcy Prawnego Beata M. Kobza w Warszawie), Dobro rodziny jako argument inicjatyw ustawodawczych ograniczających pracę w niedzielę i święta

dr Olga Zaremba (Dyrektor MA Group w Kijowie, Ukraina), Wektory działań i wadliwe strategie zarządzania osłabiające działalność biznesową na Ukrainie

Zakończenie konferencji

 

RADA NAUKOWA:
prof. dr hab. Viktor Andrushchenko (Rektor, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajło P. Dragomanova w Kijowie)
prof. dr hab. Wiktor Bondarenko (Wydział Edukacji Filozoficznej i Nauki, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajło P. Dragomanova w Kijowie)
prof. dr hab. Iwan Drobot (Wydział Filozofii i Psychologii, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Mychajło P. Dragomanova w Kijowie)
prof. dr hab. Anna Fidelus (Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia, Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Michał Gnatowski (Zakład Pedagogiki, Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży)
prof. dr hab. Jan Mazur (Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)
prof. dr hab. Andrzej Najda (Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Jan Niewęgłowski (Wydział Nauk Pedagogicznych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
prof. dr hab. Mykola Nikulchev (Wydział Informatyki i Technologii, Doniecki Narodowy Uniwersytet Techniczny, Donieck)
prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski (Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
dr Maryna Chmara (Wydział Stosunków Międzynarodowych, Kijowski Uniwersytet Narodowy im Tarasa Szewczenki, Kijów)
dr Jurij Krashenko (Wydział Psychologiczno-Pedagogiczny, Poltawski Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. Wolodymyra G. Korolenka, Poltawa)
dr Agnieszka Trąbka (Instytut Psychologii Stosowanej, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
dr Gana Turczynowa, (Wydział Filologii Zagranicznych, Narodowy Uniwersytety Pedagogiczny im. Mychajło P. Dragomanova w Kijowie)
dr Dariusz Tułowiecki (Wydział Studiów nad Rodziną, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

KOMITET ORGANIZACYJNY:
dr Olga Romanenko (Rada Młodych Naukowców przy Ministerstwie Oświaty i Nauki Ukrainy, Kijowski Narodowy Uniwersytet Handlu i Ekonomii w Kijowie)
dr Jevgen Bilonozhko (Kijowski Narodowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Wadyma Hetmana w Kijowie) 
dr Galyna Turczynowa (Narodowy Uniwersytetu Pedagogicznego im. Mychajło P.Dragomanova w Kijowie)
prof. dr hab. Zdzisław Struzik (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie)
dr Dariusz Tułowiecki (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
mgr Joanna Wódkiewicz (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

KONFERENCJĘ OBJĘLI PATRONATEM:
PRZEWODNICZĄCY RADY NAJWYŻSZEJ UKRAINY
MARSZAŁEK SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

MINISTERSTWO POLITYKI SPOŁECZNEJ UKRAINY
MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
MINISTERSTWO OŚWIATY I NAUKI UKRAINY
MINISTERSTWO MŁODZIEŻY I SPORTU UKRAINY
MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

FOTORELACJA: ZOBACZ

Zdjęcie użytkownika Wydział Studiów nad Rodziną UKSW.

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach