27-28.04.2018 r. Kijów, Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Metodologia nauk teologicznych - problemy i perspektywy

W dniach 27-28 kwietnia 2018 odbyła się na National Pedagogical Dragomanov University w Kijowie Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Metodologia nauk teologicznych - problemy i perspektywy. W spotkaniu uczestniczyli teologowie, religioznwcy, bibliści z Ukrainy, Polski, Belgii, Niemiec i Austrii. Reprezentują oni środowiska naukowe Kościołów chrześcijańskich Ukrainy i Europy. 27 kwietnia uczestnicy wysluchali wykładu naszego wykładowcy ks. prof. UKSW dra hab. Andrzeja Najdy na temat metod stosowanych w biblistyce w badaniach nad przypowieściami Nowego Testamentu. Natomiast w drugim dniu konferencji na temat trudności metodologicznych katolickiej nauki społecznej mówił ks. dr Dariusz Tułowiecki. W konferencji uczestniczyli także inni pracownicy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego: ks. prof. dr hab. Rafał Bednarczyk i ks. prof. dr hab. Norbert Mojżyn. Pracownicy Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW zasiedli także w Radzie Naukowej konferencji: ks. prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski - dziekan WSR oraz ks. prof. UKSW dr hab. Zdzisław Struzik - dyrektor Instytutu Papieża Jana Pawła II w Warszawie.

W trakcie konferencji szczególne zainteresowanie wzbudził referat, który wygłosił dr Stephan van Erp z Belgii. Mówił, że teologia jest głosem Boga do człowieka i świata. Ale jeśli teologowie pozostają zamknieci i nastawieni wyłącznie na mówienie, taki głos nie będzie słuchany. Mówił, że nie jest prawdą że teologia i Kościół nie mają nic do powiedzenia człowiekowi. Mają, ale nie zawsze umieją wsłuchać się w świat i wrażliwość człowieka. Aby teologia była głosem Boga do świata, teologowie winni wsłuchać się w świat, nie tylko mówić według własnych schematów badawczych, Winni korzystać z dorobku innych nauk (psychologii religii, socjologii, nauk o kuminikacji, pedagogiki, nauk o zarządzaniu). Wówczas teolog może poznać mentalność odbiorców, ich wrażliwość, potrzeby, schematy myślenia i być skuteczny w przekazie.

W trakcie konferencji odbyła się także promocja książki ks. prof. Struzika na temat wychowania wg myśli Jana Pawła II. Prezentacji publikacji przetlumaczonej na język ukraiński dokonał dr Jevgenij Bilonozhko z Uniwersytetu Dragomanova w Kijowie. Dr Bilonozhko w zastępstwieks. prof. Struzika wygłosił referat na temat obecności katechezy i wiedzy religijnej w szkole publicznej w kontekście całościowej edukacji i wychowania.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach