Medale Komisji Edukacji Nardowej dla Pracowników WSR

W dniu 28 maja 2018 r. podczas uroczystości Święta Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Ks. prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda oraz Pani Dr Agnieszka Regulska otrzymali z rąk Jego Magnificencji Księdza Rektora Stanisława Dziekońskiego, medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Sedecznie gratulujemy!

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach