Projekt "Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcie zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych"

Projekt "Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych"

Nr projektu: POWR.04.03.00-0052/17

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IV, Działanie 4.3.

Lider projektu: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Partnerzy projektu:

Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (Niemcy)

IFN Internationales Privatinstitut fur Forschung und Netzwerkarbeit in Bildung, Beratung und Management in soziokulturellen Bereichen GmbH (Niemcy)

Akademickie Centrum Informacji i Edukacji Europejskiej

Projekt ma wypracować w oparciu o rozwiązania niemieckie coachingowy model wsparcia zarządzania procesami sukcesyjnymi w firmach rodzinnych. Proponowana metodyka integrować ma elementy zarządzania procesami sukcesyjnymi oraz przekazywania kompetencji przedsiębiorczych z pokolenia na pokolenia z zagadnieniami zachowania trwałości firmy rodzinnej. Będzie możliwa do zastosowania w różnym etapie rozwoju firmy rodzinnej oraz wieloletniego procesu sukcesji. Rozwiązanie w nowy, unikalny sposób odwołuje się zarówno do tradycyjnego ujęcia coachingu biznesowego, łączonego
z rozwojem przedsiębiorstwa, w szczególności warstwy zarządczej, jak również coachingowego wsparcia kariery i rozwoju osobistego a także tzw. coachingu rodzinnego, odpowiedzialnego za psychospołeczne aspekty sukcesji. W ramach rozwiązania stworzony zostanie system interwencji coachingowej wspierającej zarówno moment inicjowania procesów sukcesyjnych (badanie zdolności do sukcesji), ich przygotowania (rozważanie opcji i możliwości), planowania oraz realizowania/wdrożenia (aspekty czasu, podejmowania decyzji, komunikacji, relacji w rodzinie i firmie, przekazania firmy).

Wypracowanie i wdrożenie do praktyki tego rodzaju rozwiązań wymaga podjęcia uzupełniających się działań na dwóch kierunkach:

(1) nakreślenia bazy programowej, obejmującej szczegółową charakterystykę procesu coachingowego wraz z niezbędnym instrumentarium oraz zasadami (standardami) jego stosowania,

(2) stworzenia koncepcji kształcenia coachów.

Materiałami wytworzonymi podczas projektu będą:

 

(1) Uszczegółowiony opis metodyki coachingu sukcesyjnego integrującego zagadnienia wsparcia procesów sukcesyjnych, zabezpieczenia trwałości firmy rodzinnej oraz międzypokoleniowego przekazywania kompetencji przedsiębiorczych (struktura procesu, metody i techniki pracy, wymiary) (wersja elektroniczna oraz druk).

(2) Program kształcenia/dokształcania coachów sukcesji (moduły szkoleniowe, warunki uczestnictwa, ścieżka profesjonalizacyjna, elementy praktyki) (wersja elektroniczna, skrypt/materiały szkolenia).

Harmonogram spotkań zespołu eksperckiego 2018 r.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach