Dr Justyna Stępkowska

Dr Justyna Stępkowska

E-mail: j.stepkowska@uksw.edu.pl

 

 

Wykształcenie i posiadane stopnie i tytuły

  • Doktor nauk medycznych

     Uzyskany stopień doktora nauk medycznych w dyscyplinie medycyna ze specjalnością ginekologia i położnictwo, endokrynologia ginekologiczna, diagnostyka chorób nowotworowych, medycyna zapobiegawcza

  • Tytuł zawodowy lekarza- studia medyczne na kierunku lekarskim I Wydział Lekarski Uniwersytet Medyczny w Lublinie
  • Tytuł zawodowy magistra biotechnologii- Międzywydziałowe Studia Matematyczno-Przyrodnicze, ukończone studia I oraz II stopnia, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie
  • Wykształcenie specjalistyczne certyfikowane z zakresu seksuologii Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 

Koordynator Wydziałowy Programu Erasmus + na Wydziale Studiów nad Rodziną UKSW

 

Dorobek naukowy (pozycje wybrane)

Publikacje naukowe w czasopismach, monografie recenzowane, redakcja naukowa

Łączna liczba publikacji: 40

 

Stępkowska JK, Stępkowska KM, Dmoch E., An analysis of motives to using hormonal contraception: a study on polish women of child-bearing age, International Journal of Arts & Sciences, 08(05):23–28 (2015).

Stępkowska JK, Cukrzyca w ciąży, Położna. Nauka i Praktyka, s.38-42, 2013/3(23).

Stępkowska JK, Stępkowska KM, Dmoch-Gajzlerska E., Medical and legal issues concerning online drugs sales inPoland - study case, Położna. Nauka i Praktyka, Wydawnictwo Lekarskie

Stępkowska J.K., Dmoch-Gajzlerska E., Niepłodność a biopsychospołeczny paradygmat zdrowia człowieka, [w]: D. Mikuličková, A. Mrázová, M. Štepanovská, Z. Mikulička, I. Hnát, Človekakobio - psycho - sociálnabytosť Pracovný podnázov: Zdravotná, sociálna, psychologická a pedagogická starostlivosť o ľudívy ššiehoveku, Vydalo: Občianske združenie Elisabeth v Skalici, s. 111-123 (2014).

Stępkowska JK, Stępkowska KM (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś: perspektywa interdyscyplinarna Tom I:Między prawem i rynkiem. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin (2012).

Stępkowska JK, Stępkowska KM (red.), Instytucja rodziny wczoraj i dziś: perspektywa interdyscyplinarna Tom II:Społeczeństwo i kultura. Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin (2012).

Stępkowska K.M., Stępkowska J.K. (red.) Innowacje w nauce i społeczeństwie wczoraj i dziś. Perspektywa Interdyscyplinarna/Innovations in science and society yesterday and today. Interdisciplinary Prospect. Tom II Konstrukt – Prawo – Gospodarka/Construct – Law – Economy. ACAD Warszawa (2017).

 

Wystąpienia podczas konferencji naukowych

ponad 80 wykładów podczas konferencji naukowych w tym jako invited speaker

11 grudnia 2018 Doula w opiece okołoporodowej nad kobietą - raport z badań. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: wielokulturowość”Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,Warszawa.

26 listopada 2018 Profilaktyka prekoncepcyjna. Invited speaker. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 "Poprawa zdrowia prokreacyjnego", Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Ostrołęka.

28-29 listopada 2018 Wybrane aspekty równoważenia życia rodzinnego i zawodowego lekarzy. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa”Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,Warszawa.

09 maja 2018 Prokreacja w rodzinie podstawą społecznego kapitału. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Rodzina Podstawą Społecznego Kapitału - Status quo i wyzwania współczesności", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,Warszawa.

11 stycznia 2018 Problemy współczesnej rodziny wyzwaniem dla polityki społecznej- niepłodność jako choroba cywilizacyjna. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Pro Familia et Societate. Rodzina wobec wyzwań polityki społecznej", Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa.

2 marca 2015 Knowledge of women consuming hormonal contraceptives about medical conditions of using hormonal contraception. An analysis based on a study conducted in women of child-bearing age, Mediterranean Conference for Academic Disciplines, University of Malta, Valletta, Malta.

1-4 listopada 2016, Conscience Clauses Health Care Providers, International Conference for Social Sciences, IJAS, Praga Czechy.

26 czerwca 2015 An analysis of motives to using hormonal contraception. A study on Polish women of child-bearing age,International Conference of the International Journal of Arts and Sciences, Universitat Autònoma de Barcelona, Barcelona Hiszpania.

13kwietnia 2018 Zdrowie prokreacyjne z perspektywy pokoleniowej. Ogólnopolska Konferencja Naukowa organizowana w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 "Poprawa zdrowia prokreacyjnego", Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości, Łomża.

30 listopada 2017 Granice intymności w procesie diagnostyczno-terapeutycznym par niepłodnych. Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Granice ingerencji w intymność człowieka. Prawo. Filozofia. Medycyna", Uniwersytet Łódzki, Łódź.

29 listopada 2017 Okresy prekoncepcyjne w rodzinie i ich wpływ na prawidłowy rozwój dzieci. Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Wsparcie rozwoju i wychowania dziecka w rodzinie. Aspekty interdyscyplinarne"Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,Warszawa.

2-3 kwietnia 2014Person and infertility in the aspect of the biopsychosocial paradigm of healthwygłoszony podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Človek ako bio - psycho - sociálna bytosť”, Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej prácesv. Alžbety v Bratislave, Skalica na Slovensku.

 

Działalność ekspercka m.in

Ministerstwo Zdrowia RP Program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce w latach 2016 – 2020.

Granty i projekty naukowo-badawcze m.in.:

 

Ocena stężeń antygenu nowotworowego Ca 125 i białka HE4 oraz ocena ryzyka onkologicznego wg Risk of Ovarian Malignancy Algorithm (ROMA) u kobiet przyjmujących hormonalną terapię zastępczą.

Grant naukowo-badawczy, pełniona funkcja: kierownik grantu.

Ocena stężenia antygenu raka płaskonabłonkowego u zdrowych kobiet przyjmujących antykoncepcję hormonalną

Grant naukowo-badawczy, pełniona funkcja: kierownik grantu.

Uwarunkowania wybranych aspektów kodeksu etyki lekarskiej w perspektywie międzykulturowej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Polski.

Grant naukowo-badawczy, pełniona funkcja: kierownik grantu.

 

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach