Kongres pod tytułem „Superwizja i Coaching w świecie VUCA”

W dniach 14-15.09.2018 r. odbył się w Eichstätt długo oczekiwany międzynarodowy kongres pod tytułem "Superwizja i Coaching w świecie VUCA". Temat interdyscyplinarnego spotkania odwoływał się do angielskojęzycznego skrótu VUCA (Volatility - zmienność, Uncertainty - niepewność, Complexity - złożoność i Ambiguity - wieloznaczność), którym określa się specyficzny status osoby ludzkiej we współczesnym, zglobalizowanym świecie. Poruszane w trakcie spotkania zagadnienia koncentrowały się wokół aktualnych uwarunkowań profesjonalizacji coachingu i superwizji.

Organizatorami kongresu, który zgromadził przeszło 150 uczestników z wielu krajów europejskich, reprezentujących zarówno ośrodki akademickie, świat nauki jak i praktyków, były Katolicki Uniwersytet Eichstaett-Ingolstadt w Bawarii. Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Europejskie Stowarzyszenie Superwizji i Coachingu (EASC). Inicjatorem tego znaczącego, międzynarodowego wydarzenia był prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz.

Ze strony UKSW w spotkaniu wzięli ponadto czynny udział: prof. dr hab. Mieczysław Ozorowski, prof. UKSW dr hab. Andrzej Najda oraz dr Marek Kulesza z Wydziału Studiów nad Rodziną, a także eksperci uczestniczący w realizacji międzynarodowego projektu pn. Coaching sukcesji – wielowymiarowe wsparcia zarządzania procesami sukcesji w firmach rodzinnych - dr inż. Ewa Więcek-Janka oraz mgr inż. Andrzej Hejduk. W trakcie wystąpień, spotkań i prezentacji przedstawione zostały m.in. wieloletnie doświadczenia UKSW w realizacji międzynarodowych przedsięwzięć wdrożeniowych związanych z profesjonalizacją wybranych form działań coachingowych i superwizyjnych. Szeroko konsultowano również aktualnie realizowane projekty dotyczące coachingowego wsparcia rodzin oraz firm rodzinnych.