III Ogólnopolska Konferencja Rad Rodziców 24.11.2018

Zapraszamy na III Ogólnopolskiej Konferencji Rad Rodziców  która odbędzie sie 24.11.2018 o godzinie 9:30 ul. Dewajtis 5 (Gmach główny) Aula Jana Pawła II

Celem konferencji jest:


1. upowszechnienie wiedzy dotyczącej działalności rad rodziców z szczególnym zwróceniem uwagi na:
·gospodarkę finansową rad rodziców,
·tworzenie programów wychowawczo-profilaktycznych szkół,
·współpracę wszystkich uczestników życia szkolnego.


2 . przedstawienie projektu nowelizacji Rozdziału 4 ustawy Prawo oświatowe - (Społeczne organy w
systemie oświaty) - przygotowanego przez Fundację „Rodzice Szkole”


Formularz zgłoszeniowy na konferencję: https://www.interankiety.pl/i/gLv1nW07

Program >>

Copyright © 2019 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach