Informacja o studiach podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Zdrowia”

Szanowni Państwo!

W imieniu Dziekana Wydziału Studiów nad Rodziną oraz kierownika Studiów Podyplomowych „Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Zdrowia” ze smutkiem informuję, że w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019 nie została zebrana grupa pozwalająca na start tychże studiów.

W związku z tym studia te na naszym Wydziale nie rozpoczną się w planowanym terminie, czyli w listopadzie 2018 roku.

Równocześnie informujemy, że studia podyplomowe w zakresie ochrony danych osobowych i informacji niejawnych, lecz bez specjalizacji medycznej, odbywają się na Wydziale Prawa i Administracji UKSW.

Mamy nadzieję, że przygotowane we współpracy z GIODO studia rozpoczną się w kolejnym semestrze. Pozostają one bowiem w ofercie studiów podyplomowych UKSW.

Dziękujemy Państwu za zainteresowanie się studiami na UKSW. Polecamy także zapoznanie się z szeroką ofertą szkoleń i studiów na UKSW. Lista ta dostepna jest na stronie Uniwersytetu:

https://uksw.edu.pl/pl/ksztalcenie/studia-podyplomowe