Ogólnopolska Konferencja pt. "Zasada pomocniczości państwa a wspieranie rodziny"

Wydział Studiów Nad Rodziną we współpracy z Instytutem Jana Pawła II w Warszawie 
zapraszają na Ogólnopolską Konferencję pt. "Zasada pomocniczości państwa a wspieranie 
rodziny" która odbędzie się w dniu 9 marca 2019 roku.

Program