Ks. dr Wojciech Kućko

 

Ks. dr Wojciech KUĆKO

 

 

 

 

Academia.edu: LINK

ResearchGate: LINK

Google Scholar: LINK

Mendeley: LINK

Twitter: LINK

 

Wykształcenie

2013-2016 – Studia doktoranckie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie, ukończone z wynikiem summa cum laude. Doktorat na podstawie rozprawy pt. Etica dei farmacisti in Italia. Verso una nuova comprensione e prassi alla luce della bioetica personalista[Etyka farmaceutów we Włoszech. W kierunku nowego rozumienia i praktyki w świetle bioetyki personalistycznej].Zrealizowany z pomocą grantu włoskiego Ministero dell’Istruzione (Ministerstwa Nauki), Comitato Regionale Coordinamento delle Università del Lazio oraz Conferenza dei Rettori delle Università Pontificie Romane 

2011-2013 – Studia licencjackie z teologii moralnej w Pontificia Università Lateranense – Accademia Alfonsiana – Istituto Superiore di Teologia Morale w Rzymie. Licencjat na podstawie pracy pt. “Quando lo Sposo sarà loro tolto, allora digiuneranno” (Mt 9,15). Le sfide etiche poste alla pratica contemporanea del digiuno [„Kiedy zabiorą im pana młodego, wtedy będą pościć” (Mt 9, 15). Wyzwania etyczne współczesnej praktyki postu z wynikiem summa cum laude

2010-2011 – Studia doktoranckie z teologii moralnej: Instytut Teologii Moralnej – Wydział Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

2003-2009 – Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku i Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, zakończone magisterium na podstawie pracy: Interpretacja humanizmu ateistycznego w pismach Henri de Lubaca (2009) z wynikiem summa cum laude, wyróżnieniem uniwersyteckim i nagrodą Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

1999-2003 – Nauka w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Wyspiańskiego w Mławie

1991-1999 – Szkoła Podstawowa im. 49 pułku piechoty w Szydłowie       

Praca badawczo-dydaktyczna

od 25 listopada 2019 r. – ekspert Agencji Stolicy Świętej do spraw Oceny i Promocji Jakości Uniwersytetów i Wydziałów Kościelnych (AVEPRO)

od 1 października 2018 r. – adiunkt w Wydziale Studiów nad Rodziną – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

od 1 października 2016 r. – wykładowca teologii moralnej w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku

Doświadczenie pracy kapłańskiej

od 1 stycznia 2018 r. – dyrektor Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 7 marca 2017 r. – członek Zespołu ds. Programowych i Promocyjnych Szkół Katolickich w Płocku

od 1 marca 2017 r. – asystent kościelny Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy w Płocku

od 28 września 2016 r. – członek Komisji Przedwizytacyjnej Kurii Diecezjalnej Płockiej

od 1 września 2016 r. – członek Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej Diecezji Płockiej (2017-2022)

od 1 września 2016 r. – członek Diecezjalnej Rady Ruchów i Stowarzyszeń Religijnych Diecezji Płockiej

od 1 września 2016 r. – Diecezjalny Duszpasterz Rodzin, asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej

1 września 2016 r. – 30 czerwca 2018 r. – pracownik Centrum Psychologiczno-Pastoralnego Metanoia w Płocku

2009-2010 – praca na wikariacie w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego w Żurominie i Sanktuarium Matki Boskiej Żuromińskiej. Nauczyciel religii w Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Dąbrowskiej w Żurominie oraz w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Żurominie

13 czerwca 2009 r. – święcenia kapłańskie w Płocku

Działalność organizacyjna

od 8 września 2020 r. – członek zespołu ds. przygotowania Raportu Samooceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej

od 8 września 2020 r. – członek Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

od 30 października 2019 r. – członek Wydziałowej Komisji ds. Oceny Okresowej Pracowników

od 8 lipca 2019 r. – pełnomocnik Dziekana WSR ds. baz naukowych

od 1 października 2019 r. – importer publikacji w Polskiej Bibliografii Naukowej

od 1 października 2018 r. – redaktor techniczny półrocznika Studia nad Rodziną

od 8 czerwca 2017 r. – opiekun Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

od 18 września 2020 r. – członek Towarzystwa Naukowego Płockiego

od 28 maja 2019 r. – członek Polskiego Towarzystwa Teologicznego

od 2017 r. – członek Stowarzyszenia Teologów Moralistów

od 1 grudnia 2020 r. – skarbnik Stowarzyszenia Kasa Wzajemnej Pomocy Księży Profesorów WSD w Płocku

28 września 2019 r. – nagroda Marszałka Województwa Mazowieckiego

 

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO I PUBLIKACJI
na dzień 25 września 2020 r.

I.              Publikacje zwarte

2013

1.     Wojciech Kućko, Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Modlitewnik pielgrzyma duchowego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2013, 64 ss. ISBN: 9788363012250.

 

2016

2.     Wojciech Kućko, Etica dei farmacisti in Italia. Verso una nuova comprensione e prassi alla luce della bioetica personalista, Dissertatio ad Doctoratum in Theologia Morali consequendum, Pontificia Universitas Lateranensis – Academia Alfonsiana – Institutum Superius Theologiae Moralis, Ed. Non solo copie, Romae 2016, 529 ss.

 

2017

3.     Wojciech Kućko (red.), „Matko, która nas znasz”. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 2), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, 152 ss., ISBN: 9788365397560.

4.     Wojciech Kućko (red.), Modlitewnik i praktyczne rady dla narzeczonych (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 3), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, 80 ss. ISBN: 9788365397669.

5.     Wojciech Kućko (red.), Vademecum narzeczonych (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 4), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, 20 ss. ISBN: 9788365397676.

 

2018

6.     Wojciech Kućko (red.), Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, 112 ss. 
ISBN: 9788365397881.

7.     Wojciech Kućko (red.) – Jarosław Kwiatkowski – Waldemar Turek, Stanisław Kostka. Święty z Rostkowa. 1550-1568, Arystoteles, Warszawa 2018, 120 ss. ISBN: 9788380382848.

8.     Wojciech Kućko (red.), „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, 360 ss. ISBN: 9788366171091.

 

2019

9.     Wojciech Kućko (red.), „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, wydanie II zmienione, 320 ss. ISBN: 9788366171220. 

10.  Sursum Corda. Wydanie powołaniowe, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019 [opiekun merytoryczny].

 

2020

11.  Wojciech Kućko (red.), Zróbcie cokolwiek wam powie. Sanktuaria maryjne w życiu Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia, (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 7), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2020, 124 ss. ISBN 9788366171398.

12.  Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko (red.), Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, TN KUL, Lublin 2020, ss. 536.

 

II.            Artykuły naukowe

2017

1.     „Duch Święty udoskonala nadzieję przez dar umiejętności”, w: Tadeusz Borutka (red.), „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38). Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2018 r., Warszawa 2017, ISBN: 9788365432681, ss. 133-148.

2.     „Duch Święty udoskonala miłość przez dar mądrości”, w: Tadeusz Borutka (red.), „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38). Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2018 r., Warszawa 2017, ISBN: 9788365432681, ss. 149-163.

3.     „Duch Święty udoskonala roztropność przez dar rady”, w: Tadeusz Borutka (red.), „Otrzymaliście w darze Ducha Świętego” (Dz 2, 38). Akcja Katolicka szkołą wiary i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2018 rok, Warszawa 2017, ISBN: 9788365432681, ss. 165-177.

 

2018

4.     „Cierpliwość wynikiem współpracy z łaską Ducha Świętego”, w: Tadeusz Borutka (red.), „W mocy Bożego Ducha”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2019 rok, Warszawa 2018, ISBN: 9788387275426, s. 87-101.

5.      „Uprzejmość dla ludzi przedłużeniem w doczesności wspaniałomyślności Ducha Świętego”, w: Tadeusz Borutka(red.), „W mocy Bożego Ducha”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2019 rok, Warszawa 2018, ISBN: 9788387275426, s. 143-158.

6.     „Kult i ikonografia zapomnianego Świętego Stanisława Kostki”, w: Wojciech Kućko (red.) – Jarosław Kwiatkowski – Waldemar Turek, Stanisław Kostka. Święty z Rostkowa. 1550-1568, Arystoteles, Warszawa 2018, s. 49-110.

7.     „Pieśni i modlitwy do św. Stanisława Kostki”, w: Wojciech Kućko (red.) – Jarosław Kwiatkowski – Waldemar Turek, Stanisław Kostka. Święty z Rostkowa. 1550-1568, Arystoteles, Warszawa 2018, s. 111-118.

 

2019

8.     „Przedmowa”, w: Wojciech Kućko (red.), „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 9-11. ISBN: 9788366171220.

9.     „Zapomniany Święty Stanisław Kostka, patron Polski, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”, w: Wojciech Kućko (red.), „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 13-24. ISBN: 9788366171220.

10.  „Relacja z dnia 22 maja 1921 r. na temat stanu relikwii św. Stanisława Kostki”, w: Wojciech Kućko (red.), „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 279-285. ISBN: 9788366171220.

11.  „Z historii płockich sympozjów”, w: Wojciech Kućko (red.), „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 286-292. ISBN: 9788366171220.

12.  „Podsumowanie 42. Ogólnopolskiego Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze. 22 listopada 2019 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 11, s. 943-945.

13.  „Dylematy etyczne dotyczące badań prenatalnych prowadzonych w Polsce”, w: Teologia i Moralność 14 (2019) 1, s. 121-138. (doi.org/10.14746/tim.2019.25.1.8).

14.  „Czy jest możliwy dialog we współczesnej bioetyce? Interpretacja zagadnień bioetycznych w nauczaniu papieży od Piusa XII do Franciszka”, w: Гуманітарний Корпус. Збірник наукових статей з актуальних проблем філософії, культурології, психології, педагогіки та історії, Випуск 27, tom 1, Вінниця 2019, s. 24-30. ISBN: 978-966-949-165-7.

15.  „Przedmowa”, w: Witold Jacek Wybult, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 1989-2019. Studium historyczno-prawne, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 7-11.

16.  „Teologia Eucharystii według św. Tomasza z Akwinu”, w: Wielka tajemnica wiary. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2020 rok, T. Borutka (red.), Wydawnictwo «scriptum», Warszawa 2019, ISBN: 9788387275440, s. 191-211.

17.  „Ważne miejsce Eucharystii w sztuce sakralnej”, w: Wielka tajemnica wiary. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2020 rok, T. Borutka (red.), Wydawnictwo «scriptum», Warszawa 2019, ISBN: 9788387275440, s. 257-271.

18.  „Dzielić się mądrością czasu w rodzinie. Wyzwania etyczne współczesnych przemian demograficznych w Polsce”, w: Teologia i Moralność 14 (2019) 2, s. 87-101. DOI: doi.org/10.14746/TIM.2019.26.2.7.

19.   „Wpływ Reformacji na rozumienie moralności”, w: Studia Gdańskie 45 (2019), s. 173-190. DOI: doi.org/10.26142/stgd-2019-027.

20.  „Etyczne aspekty mediów społecznościowych oraz ich wpływ na zachowanie i sposób myślenia na początku XXI wieku”, w: Społeczeństwo i Polityka (2019) nr 4 (61), s. 43-65. DOI: doi.org/10.34765/sp.0419.a03.

21.  „Theatrum canonizationis błogosławionych Alojzego Gonzagi i Stanisława Kostki, czyli o tym, jak sztuka opowiadała wiarę”, w: Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 40 (2019) 4, s. 240-264. DOI: doi.org/10.34766/fetr.v40i4.180.

22.   „Przemiany religijności młodzieży i dorosłych w Polsce – próba diagnozy na podstawie wybranych badań sondażowych Pew Research Center oraz CBOS”, w: Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 37 (2019), s. 195-213.

23.  „Sympozjum o neopelagianizmie w Instytucie Jana Pawła II (Rzym)”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 11, s. 940-943.

24.  „Etyczne aspekty rozwoju zawodowego farmaceuty w perspektywie bioetyki personalistycznej”, w: Paulina Kuzior (red.), Rozwój społeczny wobec wartości. V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa. Księga streszczeń, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych. Wydział Organizacji i Zarządzania. Politechnika Śląska, Zabrze 2016, s. 91. ISBN: 9788394553913.

 

2020

25.  „Dylematy sakramentu pokuty i pojednania w kontekście nadużyć seksualnych wobec nieletnich w świetle nauczania papieża Franciszka”, w: Teologia i Moralność 15:2020, nr 1(27), s. 65-88. DOI: 10.14746/tim.2020.27.1.05. 

26.   „Dwa komplementarne stoły mszy świętej: liturgia słowa, liturgia eucharystyczna”, w: Tadeusz Borutka (red.), „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2021 rok, Wydawnictwo «scriptum»,Warszawa 2020, s. 45–62.

27.  „Związek Eucharystii z kultem maryjnym”, w: Tadeusz Borutka (red.), „Zgromadzeni na świętej wieczerzy”. Akcja Katolicka szkołą wiary, świętości i apostolstwa. Materiały formacyjne na 2021 rok, Wydawnictwo «scriptum»,Warszawa 2020, s. 263–277.

28.  [z Anną Janiszewską] „Bibliografia prac ks. Ireneusza Mroczkowskiego”, w: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko (red.), TN KUL, Lublin 2020, s. 33–50.

29.  [z Anną Janiszewską] „Ks. Ireneusz Mroczkowski – promotor prac magisterskich i doktorskich, recenzent w przewodach doktorskich, habilitacyjnych i profesorskich”, w: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko (red.), TN KUL, Lublin 2020, s. 51–64.

30.  „Interpretacja teologii ciała św. Jana Pawła II w twórczości Ks. Ireneusza Mroczkowskiego”, w: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko (red.), TN KUL, Lublin 2020, s. 191–207.

31.  „Biogramy autorów”, w: Dyscyplina rozumu i uczciwość serca. Ks. Ireneusza Mroczkowskiego (1949-2020) sposób uprawiania teologii moralnej, Andrzej Derdziuk, Wojciech Kućko (red.), TN KUL, Lublin 2020, s. 521–532.

32.  „Wyzwania etyczne teologii dobrobytu w świetle nauczania papieża Franciszka”, w: Studia Nauk Teologicznych (2020) t. 15, s. 53-71. 

 

III.          Artykuły popularnonaukowe

1999

33.  „Monte Cassino – skrawek polskiej ziemi”, w: Kombatant. Biuletyn Urzędu do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych (1999) nr 7-8 (101-102), s. 16–17.

2006

34.  „Z życia Seminarium. Seminarium po II wojnie światowej”, Niedziela Płocka (2006) nr 40 (618), s. III.

35.  „Z życia Seminarium. Zaproszenie na Sympozjum”, Niedziela Płocka (2006) nr 46 (624), s. VIII.

36.  „Z życia Seminarium. Odpust ku czci św. Stanisława Kostki”, Niedziela Płocka (2006) nr 50 (628), s. VIII.

37.  „«Tajemnica miłosierdzia»”, Niedziela Płocka (2006) nr 51 (629), s. IV.

38.  „«Miłosierdzie spoiwem porządku społecznego»”, Niedziela Płocka (2006) nr 51 (629), s. V.

39.  „Z życia Seminarium. Zdumieni wiarą”, Niedziela Płocka (2006) nr 51 (629), s. VIII.

 

2007

40.  [z Łukasz Gach], „Z życia Seminarium. Wigilia w Seminarium”, Niedziela Płocka (2007) nr 3 (634), s. VIII.

41.  „Z życia Seminarium. Niebezpieczna zakupomania. Z ks. dr. Remigiuszem Stacherskim, wicerektorem WSD w Płocku, rozmawia Wojciech Kućko”, Niedziela Płocka (2007) nr 4 (635), s. VIII.

42.  „Z życia Seminarium. Modlitwa za starszych braci w wierze”, Niedziela Płocka (2007) nr 5 (636), s. VIII.

43.  „«Potrzebujemy dobrego słowa»”, Niedziela Płocka (2007) nr 5 (536), s. I.

44.  [z Łukasz Gach], „Z życia Seminarium. Nieszpory w święto Nawrócenia św. Pawła”, Niedziela Płocka (2007) nr 7 (638), s. VIII.

45.  „Z życia Seminarium. Dusze sprawiedliwych są w ręku Boga”, Niedziela Płocka (2007) nr 8 (639), s. VIII.

46.  „Z życia Seminarium. Sesja egzaminacyjna”, Niedziela Płocka (2007) nr 9 (640), s. VIII.

47.  „«Bądźcie trzeźwi!» – tydzień modlitw”, Niedziela Płocka (2007) nr 11 (642), s. VI-VII.

48.  „Z życia Seminarium. Koło misyjne”, Niedziela Płocka (2007) nr 12 (643), s. VIII.

49.  „Z życia Seminarium. «First Things – Edycja Polska»”, Niedziela Płocka (2007) nr 13 (644), s. VIII.

50.  „Z życia Seminarium. «Szukającym drogi» – rekolekcje wielkopostne w WSD”, Niedziela Płocka (2007) nr 16 (647), s. VIII.

51.  „Z życia Seminarium. VIA LUCIS, czyli na «paschalnych dróżkach»”, Niedziela Płocka (2007) nr 21 (652), s. VIII.

52.  [z Łukaszem Gachem] „Potrzebujemy świętych kapłanów. Z rektorem płockiego seminarium ks. kan. dr. Bogdanem Czuprynem rozmawiają Łukasz Gach i Wojciech Kućko”, Niedziela Płocka (2007) nr 24 (655), s. VI-VII.

53.  „Z życia Seminarium. Śladami świętych”, Niedziela Płocka (2007) nr 24 (655), s. VIII.

54.  [z Łukaszem Gachem] „Święto całej diecezji”, Niedziela Płocka (2007) nr 25 (656), s. VI-VII.

55.  „Z życia Seminarium. Srebrny jubileusz kapłaństwa”, Niedziela Płocka (2007) nr 26 (657), s. VIII.

56.  „Prymicja – zaślubiny z kościołem”, Niedziela Płocka (2007) nr 27 (658), s. VIII. 

57.  „«Żył i cierpiał z nami»”, Niedziela Płocka (2007) nr 32 (663), s. VIII.

58.  „Św. Paweł i Miodowa Wyspa”, Niedziela Płocka (2007) nr 33 (664), s. VI-VII.

59.  „«Przyoblec nowego człowieka»”, Niedziela Płocka (2007) nr 42 (673), s. III.

60.  „Płyta dla Jezusa”, Niedziela Płocka (2007) nr 42 (673), s. IV.

61.  „Inauguracja roku akademickiego w WSD”, Niedziela Płocka (2007) nr 45 (676), s. VIII.

62.  „Szanse i nadzieje duszpasterstwa młodzieży”, Niedziela Płocka (2007) nr 47 (678), s. V.

 

2008

63.  „Wieczerza wigilijna w WSD”, Niedziela Płocka (2008) nr 4 (687), s. V.

64.  „W świątyni cierpienia”, Niedziela Płocka (2008) nr 19 (702), s. IV.

65.  „«Mądrość zbudowała sobie dom»”, Sursum Corda. Numer powołaniowy (2008), s. 9.

66.  „Powołania w liczbach”, Sursum Corda. Numer powołaniowy (2008), s. 43.

 

2010

67.  „Za furtą przy ul. Nowowiejskiego. Dzień z życia kleryka”, wywiad z ks. Wojciechem Kućko, Tygodnik Płocki (2010), nr 23, s. 20.

68.  „Jak jest w szkole Jezusa? O kapłaństwie w roku jubileuszu WSD 
w Płocku”, w: Andrzej Krasiński (red.), Serce diecezji. Jubileusz 300-lecia Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku. Katechezy okolicznościowe, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2010, s. 43-50. ISBN: 9788361193609.

2011

69.  „Czy mam już bilet do raju? O tym, jak przeżyć beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II”, w: Andrzej Krasiński(red.), Zobowiązanie, a nie tylko duma. Scenariusze katechez z okazji beatyfikacji Jana Pawła II, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2011, s. 83-88. ISBN: 9788361193821.

2015

70.   „Radość serca to bezsprzeczny dowód Bożego miłosierdzia (św. Bonawentura)”, w: Jarosław Kamiński, DariuszNowotka (red.), Oblicze Miłosierdzia. Rozważania wprowadzające w modlitwę koronką do Miłosierdzia Bożego, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2015, s. 18-23. ISBN: 9788365397034.

2016

71.  „Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 101 (2016) nr 11, s. 504-505.

72.  „Komunikat Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin. Kwartalne dni modlitw za rodziny”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 101 (2016) nr 11, s. 536-537.

2017

73.  „Komunikaty Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 1, s. 51-55.

74.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 5 marca 2017 r. Adoracja eucharystyczna – W drodze do Fatimy (3)”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 1, s. 77-80.

75.  „Komunikaty Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 2, s. 105-107.

76.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 2 kwietnia 2017 r. Adoracja eucharystyczna – W drodze do Fatimy (4)”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 2, s. 132-134.

77.  „Komunikaty Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 3, s. 201-204.

78.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 7 maja 2017 r. Adoracja eucharystyczna – W drodze do Fatimy (5)”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 3, s. 256-257.

79.  „Komunikaty Diecezjalnego Duszpasterza Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 4, s. 330-331.

80.  „Triduum Paschalne. Materiały liturgiczne”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 4, s. 400-408.

81.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 4 czerwca 2017 r. Adoracja eucharystyczna”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 4, s. 408-409.

82.  „Homilia z okazji uroczystości św. Wojciecha. 24 kwietnia 2017 r., Kaplica Dobrego Pasterza, WSD w Płocku”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 5, s. 489-490.

83.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 2 lipca 2017 r. Adoracja eucharystyczna”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 5, s. 528-529.

84.  „Komunikaty Duszpasterstwa Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 6, s. 590-592.

85.  „Płockie obchody 10. rocznicy listu Benedykta XVI Summorum Pontificum”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 7-8, s. 837-839.

86.  „Słowa Benedykta XVI zmanipulowane. Burza wokół nekrologu po śmierci kard. Meisnera”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 7-8, s. 839-842. https://pl.aleteia.org/2017/07/22/slowa-benedykta-xvi-zmanipulowane-burza-wokol-nekrologu-po-smierci-kard-meisnera/ (dostęp: 13.07.2017).

87.  „Świeccy jako kolumnada Berniniego. Nowe logo i nowa strona watykańskiego urzędu”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 7-8, s. 842-843. https://pl.aleteia.org/2017/07/13/swieccy-jako-kolumnada-berniniego-nowe-logo-i-nowa-strona-watykanskiego-urzedu/ (dostęp: 13.07.2017).

88.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 6 sierpnia 2017 r. Adoracja eucharystyczna W drodze do Fatimy”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 7-8, s. 843-844.

89.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 3 września 2017 r. Adoracja eucharystyczna W drodze do Fatimy”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 7-8, s. 844-845.

90.  „Komunikaty Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 9, s. 893-895.

91.  „Adoracja eucharystyczna W drodze do Fatimy. Pierwsza niedziela miesiąca – 1 października 2017 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 9, s. 929-930.

92.  „Komunikaty Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 10, s. 1029-1030.

93.  „Św. Łukasz, «człowiek renesansu», patron pracowników służby zdrowia. Homilia z okazji Diecezjalnego Dnia Patronalnego Służby Zdrowia, Zespolony Szpital Wojewódzki, Płock, 18 października 2017 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 10, s. 1057-1060.

94.  „Sprawozdanie z sympozjum Rodzina – Demografia – Płodność. O NaProTechnologii i in vitro, Płock, 21 października 2017 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 10, s. 1062-1064.

95.  „15 października 2017 r. – XXVIII niedziela zwykła – Dzień dziecka utraconego”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 10, s. 1065-1066.

96.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 5 listopada 2017 r. Adoracja eucharystyczna W stronę Fatimy”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 10, s. 1066-1068.

97.  „Komunikat Duszpasterstwa Rodzin. Wskazania dotyczące realizacji synodalnej Instrukcji o przygotowaniu do małżeństwa i życia rodzinnego w Diecezji Płockiej”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 11, s. 1165-1167.

98.  „40 lat pisania Małej Płockiej Sumy Teologicznej. Homilia wygłoszona z okazji inauguracji 40. Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku. Kaplica Dobrego Pasterza WSD, Płock, 15 listopada 2017 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 11, s. 1185-1187.

99.  „Komunikat Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 12, s. 1292.

100.  „Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2017”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 12, s. 1292-1296.

101.  „Komunikaty Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 12, s. 1299-1301.

102.  „Nabożeństwo inauguracji Roku św. Stanisława Kostki w parafiach 6 stycznia 2018 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) nr 12, s. 1306-1310.

103.  „Matko, która nas znasz… Jasnogórska, Fatimska. Papieskie Madonny”, w: Wojciech Kućko (red.), „Matko, która nas znasz”. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 2), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, s. 24-25.

104.  „«Jej, dłoń nasza, wieniec splata». Inicjatywa «Żywa Korona Maryi»”, w: Wojciech Kućko (red.), „Matko, która nas znasz”. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 2), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, s. 53-55.

105.  „Pokutujcie… Objawienia maryjne w Fatimie”, w: Wojciech Kućko (red.), „Matko, która nas znasz”. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 2), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, s. 56-58.

106.  „«Wszystko postawiłem na Maryję». Kard. Stefan Wyszyński i Fatima”, w: Wojciech Kućko (red.), „Matko, która nas znasz”. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 2), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, s. 103-105.

107.  „Dziedzictwo Fatimy”, w: Wojciech Kućko (red.), „Matko, która nas znasz”. Rozważania na nabożeństwa majowe i fatimskie (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 2), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2017, s. 111-113.

108.  „Ks. dr płk. Jan Więckowski: zapomniany kapelan Błękitnej Armii i gen. Hallera”, https://pl.aleteia.org/2017/08/15/ks-dr-plk-jan-wieckowski-zapomniany-kapelan-blekitnej-armii-i-gen-hallera/ (dostęp: 15.08.2017).

109.  „Zmarł kard. Carlo Caffarra. Zaufany Jana Pawła II i świadek cywilizacji życia”, https://pl.aleteia.org/2017/09/07/zmarl-kard-carlo-caffarra-zaufany-jana-pawla-ii-i-swiadek-cywilizacji-zycia/(dostęp: 10.09.2017).

2018

110.  „Pierwsza niedziela miesiąca – 7 stycznia 2018 r. Adoracja eucharystyczna Śladami św. Stanisława Kostki”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 1, s. 83-84.

111.  „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 3, s. 255-259.

112.  „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 3, s. 259-262.

113.  „Adoracja eucharystyczna z okazji pierwszej niedzieli miesiąca marca Śladami św. Stanisława Kostki”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 3, s. 304-305.

114.  „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 4, s. 418-420.

115.  „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 5, s. 493-495.

116.  „Adoracja eucharystyczna na pierwszą niedzielę miesiąca – 6 maja 2018 r. Śladami św. Stanisława Kostki”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 5, s. 520-522.

117.  „Adoracja eucharystyczna na pierwszą niedzielę miesiąca – 3 czerwca 2018 r. Śladami św. Stanisława Kostki”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 6, s. 647-648.

118.  „Adoracja eucharystyczna na pierwszą niedzielę miesiąca – 1 lipca 2018 r. Śladami św. Stanisława Kostki”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 6, s. 648-650.

119.  „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 7-8, s. 738-740.

120.  „Nabożeństwo dziękczynne w 450. rocznicę śmierci św. Stanisława Kostki i 98. rocznicę Cudu nad Wisłą, 15 sierpnia 2018 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 7-8, s. 770-773.

121.  „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 10, s. 991-993.

122.  „Adoracja eucharystyczna na pierwszą niedzielę listopada Śladami św. Stanisława Kostki”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 11, s. 1127-1129.

123.  „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 103 (2018) nr 12, s. 1219-1220.

124.   „Apostołowie Miłosierdzia w Rzymie (relacja)”, w: http://episkopat.pl/apostolowie-milosierdzia-w-rzymie-relacja (dostęp: 1 maja 2018 r.).

125.  „«Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym». Rok św. Stanisława Kostki”, w: Wojciech Kućko (red.), Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, s. 19-21.

126.  „Cnoty w życiu św. Stanisława Kostki”, w: Wojciech Kućko (red.), Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, s. 22-24.

127.  „Maryjny święty – Stanisław Kostka”, w: Wojciech Kućko (red.), Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, s. 25-27.

128.  „Dary Ducha Świętego i św. Stanisław Kostka”, w: Wojciech Kućko (red.), Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, s. 46-47.

129.  „Owoc Ducha Świętego”, w: Wojciech Kućko (red.), Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, s. 67-69.

130.  „Św. Stanisław Kostka, patron Polski i wzór patriotyzmu”, w: Wojciech Kućko (red.), Nabożeństwa majowe ze św. Stanisławem Kostką (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 5), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, s. 102-104.

131.  „Specjalne modlitwy za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki”, https://pl.aleteia.org/2018/08/15/specjalne-modlitwy-za-wstawiennictwem-sw-stanislawa-kostki/ (dostęp: 15.08.2018).

132.  „Franciszek napisał specjalny list do polskiego biskupa. W sprawie «jednego z najwybitniejszych synów»”, https://pl.aleteia.org/2018/08/28/franciszek-napisal-specjalny-list-do-polskiego-biskupa-w-sprawie-jednego-z-najwybitniejszych-synow/ (dostęp: 28.08.2018).

133.  „Polscy królowie prosili o jego kanonizację. Jan III Sobieski wołał do niego: Ratuj!”, https://pl.aleteia.org/2018/09/18/polscy-krolowie-prosili-o-jego-kanonizacje-jan-iii-sobieski-wolal-do-niego-ratuj/(dostęp: 18.08.2018).

134. „Różaniec ze św. Stanisławem Kostką”, w: Łukasz Zdunkiewicz (oprac.), AD MAIORA NATUS SUM. Modlitewnik, Płock 2018, s. 81-90.

2019

135. „Materiały liturgiczne na niedzielę 27 stycznia 2019 r. Papieskie Kolegium Polskie w Rzymie w służbie Kościołowi i Ojczyźnie”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 1, s. 54-57.

136. „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 2, s. 140-142.

137. „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 7-8, s. 653-654.

138. „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 7-8, s. 659-662.

139. „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 10, s. 832-836.

140. „Komunikaty Wydziału ds. Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 12, s. 1007-1009.

141. „Nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego 2019”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) nr 12, s. 1027-1031.

142. „Nabożeństwo na rozpoczęcie Roku św. Jana Pawła II, 6 stycznia 2020 r.”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki104 (2019) nr 12, s. 1032-1036.

143. „Zapomniany Św. Stanisław Kostka”, w: Opiekun, 24 (537) 2018, 18 listopada 2018 r., s. 30-32.

144. „Duch, który uczy prawdy”, w: Modlitewnik pielgrzyma duchowego 2019. „Mocni Bożym Duchem”, oprac. J. Prusiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 38-41.

 145.  „Duch, który uświęca”, w: Modlitewnik pielgrzyma duchowego 2019. „Mocni Bożym Duchem”, oprac. J. Prusiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 41-44.

146.  „Maryja, Przybytek Ducha Świętego”, w: Modlitewnik pielgrzyma duchowego 2019. „Mocni Bożym Duchem”, oprac. J. Prusiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 47-50.

147.  „Duch, który daje nowe życie”, w: Modlitewnik pielgrzyma duchowego 2019. „Mocni Bożym Duchem”, oprac. J. Prusiński, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019, s. 54-57.

148.  „Rekolekcje kapłańskie o liturgii w Popowie”, http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2019/022019/rekolekcje-kaplanskie-o-liturgii-w-popowie (dostęp: 14.02.2019).

149.   „Drugi dzień skupienia dla związków nieregularnych w Nowym Dworze Mazowieckim”, https://www.diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2019/112019/drugi-dzien-skupienia-dla-zwiazkow-nieregularnych-w-nowym-dworze-mazowieckim/  (dostęp: 31.12.2019).

2020

150.  „Cuda, cuda ogłaszają” [wypowiedź o Orszaku Trzech Króli w Płocku], w: Króluj nam, Chryste. Płock(2020) nr 1 (33), s. 1.

151.  „Post od postów i pokusy pożerania. O wielkim poście z ks. dr. Wojciechem Kućko rozmawia ks. Krzysztof Sawicki”, w: Króluj nam Chryste. Płock (2020) nr 3 (35), s. 2-3.

152.  „Informacje Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 105 (2020) nr 3, s. 263-264.

153.  „Informacje Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 105 (2020) nr 4, s. 358-359.

154.  „Komunikaty Duszpasterstwa Rodzin”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 105 (2020) nr 4, s. 359-362.

155.  „Wspólnota stołu Słowa”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 105 (2020) nr 4, s. 395-401.http://wiez.com.pl/2020/03/15/wspolnota-stolu-slowa/ (dostęp: 31.05.2020).

156.  „Co zrobić z grzechami, gdy nie ma spowiedzi?”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 105 (2020) nr 4, s. 402-411. http://wiez.com.pl/2020/03/21/co-zrobic-z-grzechami-gdy-nie-ma-spowiedzi/ (dostęp: 31.05.2020).

157.  „Papież, który zaskoczył Sorrentino”, http://wiez.com.pl/2020/04/20/papiez-ktory-zaskoczyl-sorrentino(dostęp: 31.05.2020).

158.  Koronawirus we Włoszech. Episkopat wydaje wytyczne sprawowania sakramentów. http://wiez.com.pl/2020/03/18/sugestie-do-celebracji-sakramentow-w-czasie-naglego-zagrozenia-covid-19/(dostęp: 31.05.2020).

159.  „Laboratorium miłosierdzia. Doświadczenie włoskie”. http://wiez.com.pl/2020/03/18/laboratorium-milosierdzia-doswiadczenie-wloskie/ (dostęp: 31.05.2020).

160.  „Franciszek, brat naszego Boga”. http://wiez.com.pl/2020/05/14/franciszek-brat-naszego-boga/ (dostęp: 31.05.2020).

161.  „Potrzebujemy szczepionki dla umierających sumień”. http://wiez.com.pl/2020/08/03/potrzebujemy-szczepionki-dla-umierajacych-sumien/ (dostęp: 31.05.2020).

162.  „Najpotężniejsza kobieta na świecie”, w: Zróbcie cokolwiek wam powie. Sanktuaria maryjne w życiu Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia, Wojciech Kućko (red.), (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 7), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2020, s. 19–22.

163.  „Loretańskie ślady papieża Wojtyły”, Zróbcie cokolwiek wam powie. Sanktuaria maryjne w życiu Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia, Wojciech Kućko (red.), (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 7), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2020, s. 53–55.

164.  „Matka Boska Płacząca w Kalwarii Zebrzydowskiej”, Zróbcie cokolwiek wam powie. Sanktuaria maryjne w życiu Papieża Polaka i Prymasa Tysiąclecia, Wojciech Kućko (red.), (= Biblioteka Duszpasterstwa Rodzin, 7), Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2020, s. 74–76.

165.  „Niech wybrzmi sacrum” [Wypowiedź dla: Ilony Krawczyk-Krajczyńskiej], Gość Płocki (2020) nr 27, s. VI-VII.

IV.          Recenzje

1.     (Rec.) Vittorio Possenti, „Karol Wojtyła. La dottrina sociale della Chiesa”, Lateran University Press, Roma 2007, w: Roczniki Teologii Moralnej 
57 (2010), s. 176-179.

2.     (Rec.) Andrzej Kobyliński, „O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej. Propozycja Gianniego Vattima” (Sulla possibilità di costruire l’etica nichilistica. La proposta di Gianni Vattimo), Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014, 340 ss., w: Studia Moralia 54 (2016) 1, s. 145-148.

3.     (Rec.) Michał Marian Grzybowski, Duchowni katoliccy w pracach Towarzystwa Naukowego Płockiego 1820-2020, P.P.-H. „Drukarnia” Sp. z o.o. Sierpc, Płock 2019, ss. 104, w: Studia Teologiczne Białystok – Drohiczyn – Łomża 37 (2019), s. 267-270.

4.     (Rec.) Bogusław Szwedo, Kapelani wojskowi na drogach ku niepodległości. Sto biogramów na stulecie Biskupstwa Polowego w Polsce, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Warszawa 2019, ss. 688, w: Notatki Płockie 2020, nr 1(262), s. 53-55. 

5.    (Rec.) Michał Marian Grzybowski, Kalendarium życia i działalności błogosławionego biskupa Leona Wetmańskiego (1927–1941), P.P.-H. „DRUKARNIA” Sp. z o.o. Sierpc, Płock 2019, ss. 470, w: w: Notatki Płockie 2020, nr 1(262), s. 50–53.

 

V.            Recenzje prac licencjackich

1.     Andrzej Pawlik, Rola ojca w wychowaniu dzieci na podstawie listów pasterskich Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego w latach 1949-1981, UKSW, Warszawa 2019.

VI.          Recenzje prac magisterskich

1.     Małgorzata Remiszewska, Sposoby wspierania kobiet w ciąży: będących w sytuacji kryzysowej (w Polsce), UKSW, Warszawa 2020.

VII.        Nihil obstat

1.     Louis J. Faerber, „Wychowawczyni dusz. O roli Maryi w edukacji”, tłum. Anna Woźniak, Płock 2018.

2.     William G. Most, Mary in Our Life, Third Edition, P.J. Kenedy & Sons, New York 1959, tłum. Anna Woźniak, Płock 2019.

3.     Witold Wybult, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej 1989-2019. Studium historyczno–prawne, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2019.

 

VIII.     Sprawozdania

1.     „Sprawozdanie z sympozjum Rodzina – Demografia – Płodność. 
O NaProTechnologii i in vitro
, Płock, 21 października 2017 r.”, 
w: Miesięcznik Pasterski Płocki 102 (2017) 10, s. 1062-1064.

2.      „Sympozjum o neopelagianizmie w Instytucie Jana Pawła II (Rzym)”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) 11, s. 940-943.

3.     „Podsumowanie 42. Ogólnopolskiego Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze (22 listopada 2019 r.)”, w: Miesięcznik Pasterski Płocki 104 (2019) 11, s. 943-945.

4.     „Sprawozdanie z międzynarodowego sympozjum naukowego Św. Stanisław Kostka, patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości (WSD w Płocku, 15 listopada 2018 r.)”, w: Saeculum Christianum 27 (2020), wyd. specjalne, s. 206-208.

IX.          Tłumaczenia

1.     Z języka polskiego na język włoski:

·      Jan Paweł II, Jestem bardzo w rękach Bożych. Notatki osobiste 1962-2003, ZNAK, Kraków 2014 (Giovanni Paolo II, Sono tutto nelle mani di Dio. Appunti personali 1962-2003, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2014, 602 ss. [z Pawłem Rokickim]).

·      Waldemar Turek, Spotkania z Apostołem Narodów, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2009, 170 ss. (Ho ottenuto misericordia. L’Apostolo Paolo: testimone e predicatore della divina generosità, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2016 [z Pawłem Rokickim]).

·      Maria Dębowska, „La Chiesa cattolica in Ucraina durante l’occupazione tedesca 1941-1944”, w: Chiesa cattolica in Unione Sovietica: dalla Rivoluzione del 1917 alla Perestrojka, a cura di Jan Mikrut, San Pietro in Cariano Verona 2017, s. 307-330.

·      Tadeusz Wolsza, „Katyń 1940: le circostanze del massacro sovietico e le sue conseguenze”, w: Testimoni della fede: esperienze personali e collettive dei cattolici in Europa centro-orientale sotto il regime comunista, a cura di Jan Mikrut, San Pietro in Cariano Verona 2017, s. 743-757.

·      Maria Dębowska, „La Chiesa nel periodo dell’occupazione tedesca negli anni 1941-1944”, w: La Chiesa cattolica in Europa centro-orientale di fronte al nazionalsocialismo 1933-1945, a cura di Jan Mikrut, Il Segno dei Gabrielli editori, San Pietro in Ciriano Verona 2019, ISBN: 9788860993861, s. 781-808.

2.     Z języka włoskiego na język polski:

  • Waldemar Turek, Prendi il largo. Pietro e la sua fede, Libreria Editrice Rogate, Roma 2013, 168 ss. (Idem, «Wypłyń na głębię». Wiara apostoła Piotra, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2015 [z Magdaleną Frąckowiak i Pawłem Rokickim]).
  • Jordi-Agustí Piqué i Collado, OSB, „Doświadczenie i/lub inteligencja wiary. Próba teologii liturgicznej fundamentalnej”, wykład inauguracyjny na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 6 października 2016 r.
  • Livio Melina, „Le sfide di Amoris laetitia per un teologo della morale”, „Wyzwania Amoris laetitia dla teologa moralisty”, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Implikacje teologicznomoralne adhortacji Amoris laetitia”, Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Komitet Nauk Teologicznych PAN, Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO, Nysa, 11-13 czerwca 2017 r., Nysa, 12 czerwca 2017 r. Opublikowane w: Teologia i Moralność 23 (2018), s. 25-38.
  • Livio Melina, „Interpretazioni di Gaudium et spes e recezione di Humanae vitae”, „Interpretacje Gaudium et spes i recepcja Humanae vitae”, podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Miłość – małżeństwo – rodzicielstwo. Humanae vitae – wzniosła teoria czy realna pomoc?”, zorganizowanej przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 5 maja 2018 r. 
  • Giovanni Del Missier, „Il dialogo socjale nel mondo digitale: comunicazione, post-verità e politica”, „Dialog społeczny w świecie cyfrowym: komunikacja, postprawda i polityka”, podczas Ogólnopolskiej Konferencji naukowej „Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konflikt?”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów we współpracy z Akademią Alfonsjańską w Rzymie, Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Toruń, 10-12 czerwca 2018 r.
  • Martin McKeever, „The Church in Situations of Conflict: the Prophetic Testimony of Fr Alec Reid C.Ss.R”, „Kościół w sytuacjach konfliktu: prorocze świadectwo ks. Aleca Reida C.Ss.R”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konflikt?”, zorganizowanej przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów we współpracy z Akademią Alfonsjańską w Rzymie, Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Toruń, 10-12 czerwca 2018 r.
  • Roberto Fusco, „Iconografia di san Stanislao Kostka a Roma, con uno sguardo sull’arte italiana post-tridentina”, „Ikonografia św. Stanisława Kostki w Rzymie w kontekście potrydenckiej sztuki włoskiej”, podczas 41. Międzynarodowego Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku „Św. Stanisław Kostka – patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę” – Płock, dn. 15 listopada 2018 r. Opublikowane w: Wojciech Kućko (red.), „My z niego wszyscy”. Historyczne i religijne dziedzictwo św. Stanisława Kostki, Płocki Instytut Wydawniczy, Płock 2018, s. 146-164.
  • Livio Melina, „Attualità dell’insegnamento di Humanae vitae e di Veritatis splendor”, „Aktualność nauczania Humanae vitae Veritatis splendor”, podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Blask prawdy i miłości. Humanae vitae Veritatis splendor dzisiaj”, zorganizowanej przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Teologii Moralnej, Lublin, 5 grudnia 2018 r.

 

Zorganizowane konferencje

1.     „Rodzina – Demografia – Płodność. O NaProTechnologii® i in vitro”. Sympozjum Naukowe Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, CPP Metanoia w Płocku i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (Płock, dn. 21 października 2017 r.).

2.     „Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”. 40. Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (Płock, dn. 15 listopada 2017 r.).

3.     „Mazowsze Północne w walce o niepodległość i ostateczny kształt Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”. Konferencja Wydziału ds. Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (Płock, dn. 27 października 2018 r.).

4.      „Św. Stanisław Kostka – patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. 41. Międzynarodowe Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (Płock, dn. 15 listopada 2018 r.).

5.     „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: Wielokulturowość”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (Warszawa, 11 grudnia 2018 r.).

6.     „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (Warszawa, 22 maja 2019 r.) [z dr Justyną Stępkowską].

7.     „Przyszłość przez rodzinę”. Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (1989-2019), Sikórz, 28 września 2019 r.

8.     „Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze”, 42. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (Płock, 22 listopada 2019 r.).

Udział czynny w konferencjach

1.     Referat „Prawda moralna w kontekście włoskiej bioetyki personalistycznej”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Człowiek poszukujący prawdy”, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 11 maja 2017 r.

2.     „Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”. 40. Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Płock, dn. 15 listopada 2017 r. – prowadzenie dyskusji przedpołudniowej i popołudniowej oraz podsumowanie sympozjum.

3.     Referat „Zasady etyki solidarności w ujęciu ks. prof. Józefa Tischnera”, podczas XII Sympozjum Społecznego „Etyka życia społeczno-gospodarczego. Postulaty i rzeczywistość”, Płońsk, 25 lutego 2018 r.

4.     Ogólnopolska konferencja naukowa „Miłość – małżeństwo – rodzicielstwo. Humanae vitae – wzniosła teoria czy realna pomoc?”, Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 5 maja 2018 r., prowadzenie sesji nr 5 „Rodzicielstwo i wychowanie”.

5.     Referat „Czy iPad ma duszę? Etyczne aspekty współczesnych form komunikacji elektronicznej”, podczas XVIII Ogólnopolskiej i VIII im. dr n. med. Janiny Fetlińskiej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Mózg – umysł – uczenie się”, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

6.     Referat „Czym była rewolucja 1968 roku? Kontekst historyczny i polityczny przygotowania oraz recepcji encykliki Humanae vitae”, podczas ogólnopolskiej konferencji naukowej „Człowiek – rodzina – komunizm, w 50. rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae w kontekście relacji państwo-Kościół w komunistycznej Polsce”, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Kraków, 15 czerwca 2018 r.

7.     „Mazowsze Północne w walce o niepodległość i ostateczny kształt Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”. Regionalne sympozjum naukowe Wydziału ds. Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Płock, dn. 27 października 2018 r. – prowadzenie dyskusji i podsumowanie obrad.

8.     „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: Wielokulturowość”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie (Warszawa, 11 grudnia 2018 r.), prowadzenie sesji nr 2.

9.     „Św. Stanisław Kostka – patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”. 41. Międzynarodowe Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Płock, dn. 15 listopada 2018 r., prowadzenie dyskusji „O dziedzictwie i kulcie św. Stanisława Kostki” i podsumowanie sympozjum.

10.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Blask prawdy i miłości. Humanae vitae Veritatis splendor dzisiaj”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Teologii Moralnej, Lublin, 5 grudnia 2018 r., prowadzenie III sesji.

11.  Referat: “Bioetica nei tempi di Papa Francesco”, Workshop degli ex-Alunni dell’Accademia Alfonsiana “Sfide della teologia morale nel mondo contemporaneo”, Pontificia Univeristà Lateranense – Accademia Alfonsiana, Rzym, 25 lutego 2019 r.

12.  Workshop dydaktyczny „La missione di AVEPRO nel mondo delle istituzioni ecclesiastiche di educazione superiore di fronte al cambiamento dell’epoca, alla luce della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium di Papa Francesco, Pontificia Univeristà Lateranense – Accademia Alfonsiana, Rzym, 25 lutego 2019 r.

13.  Referat: „Dzielić się mądrością czasu. Wyzwania etyczne współczesnych przemian demograficznych w Polsce”, XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina – Wychowanie – Sens”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kazimierz Biskupi, 27-28 lutego 2019 r.

14.  Referat: „Teologicznomoralne implikacje zmian demograficznych w Polsce w XXI wieku”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Wyższe Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, 9 maja 2019 r.

15.  „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, Warszawa, 22 maja 2019 r., prowadzenie części I: U źródeł rewolucji.

16.  Referat: „Prawda i pamięć o ofiarach XX wieku – wyzwania etyczne”, Regionalna Konferencja Naukowa „Niemcy ludziom zgotowali ten los”, Działdowo, 28 maja 2019 r.

17.  Referat: „Dylematy sakramentu pokuty w kontekście grzechu pedofilii”, Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół wobec globalnej seksualizacji społeczeństw”, organizowana przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Poznań, 9-11 czerwca 2019 r.

18.  Referat: „Czy możliwy jest dialog we współczesnej bioetyce? Interpretacja zagadnień bioetycznych w nauczaniu papieży od Piusa XII do Franciszka”, XX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców”, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, 16 sierpnia 2019 r.

19.  Referat: „Troska o zachowanie tradycji Ziemi Zawkrzeńskiej przez wychowanie w rodzinie na podstawie twórczości Władysława Dębskiego (1829-1899)”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na Pograniczach Kultur i Narodów. Społeczeństwo – Gospodarka – Kultura”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, 12-14 września 2019 r.

20.  Referat: „Etyczne aspekty rozwoju zawodowego farmaceuty w perspektywie bioetyki personalistycznej”, V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka – Technika – Społeczeństwo, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych – Wydział Organizacji i Zarządzania – Politechnika Śląska, Wisła, 25-27 września 2019 r.

21.  Referat: „Dusza i iPad. Rodzina wobec nowych mediów – wyzwania moralne”, „Przyszłość przez rodzinę”. Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (1989-2019), Sikórz, 28 września 2019 r.

22.  Referat: „Teologia dobrobytu wyzwaniem etycznym początku trzeciego tysiąclecia”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem gościa specjalnego o. Anselma Grüna „Człowiek – Duchowość – Wychowanie”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warszawa-Płock-Olsztyn, 3-5 października 2019 r.

23.  Referat: „My z niego wszyscy… Rocznice św. Stanisława Kostki oraz ich wpływ na kształtowanie się tożsamości narodowej i religijnej Polaków”, „Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze)”, Toruń, 17-18 października 2019 r.

24.  Referat: „Il dono di un agire nuovo”, XIX Colloquio di Teologia Morale „Azione umana e salvezza divina. La dinamica operativa della grazia come superamento del neo-pelagianesimo”, Roma, 15-16 novembre 2019.

25.  „Podsumowanie sympozjum”, „Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze”, 42. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (Płock, 22 listopada 2019 r.).

26.  „Człowiek – Rodzina – Naród. Przesłanie św. Jana Pawła II.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Sekcja Teologii Moralnej, 3 grudnia 2019 r., prowadzenie sesji I.

27.  Referat: „Czy religie mają wpływ na demografię? Analiza współczesnych sporów światopoglądowych dotyczących rozumienia małżeństwa i rodziny”, Ogólnopolska Konferencja „Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym. Współczesne problemy i wyzwania”, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa, 10 stycznia 2020 r.

28.  Referat: „Rodzina Bogiem silna. Aktualność nauczania Czcigodnego Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego”, Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Zakopane-Księżówka, 10-12 stycznia 2020 r.

29.  Referat: „Społeczeństwo postrodzinne na początku XXI wieku na przykładzie Polski i Włoch – wyzwania demograficzne i etyczne”, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny świat”, Warszawa, 11 maja 2020 r.

Udział w konferencjach

1.     „L’obiezione di coscienza dei farmacisti: tra bioetica, deontologia professionale e biodiritto”, Sala Aldo Moro, Camera dei Deputati, Roma, 5 febbraio 2014.

2.     XXX Międzynarodowa Konferencja „Kultura zdrowia (salus) i przyjęcia w służbie człowiekowi i planecie”, Watykan, Nowa Aula Synodalna, 19-21 listopada 2015 r.

3.     Sesja jesienna Duszpasterstwa Rodzin, organizowana przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP, Jasna Góra, 24-25 września 2016 r.

4.     Spotkanie Rejonowe Duszpasterstwa Rodzin, organizowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP i Diecezję Warszawsko-Praską, Warszawa Praga, 28-29 marca 2017 r.

5.     Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek poszukujący prawdy”, Wydział Teologiczny UAM w Poznaniu, 11 maja 2017 r.

6.     Sesja wiosenna Duszpasterstwa Rodzin, organizowana przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP, Porszewice, 16-17 maja 2017 r.

7.     Ogólnopolska konferencja naukowa „Implikacje teologicznomoralne adhortacji Amoris laetitia”, Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Komitet Nauk Teologicznych PAN, Katedra Bioetyki i Etyki Społecznej WT UO, Nysa, 11-13 czerwca 2017 r.

8.     Sesja jesienna Duszpasterstwa Rodzin, organizowana przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP, Jasna Góra, 23-24 września 2017 r.

9.     „Narodowa Debata o Rodzinie”, organizowana przez Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa, 27 września 2017 r.

10.  „Rodzina – Demografia – Płodność. O NaProTechnologii® i in vitro”. Regionalne Sympozjum Naukowe Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej, CPP Metanoia w Płocku i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Płock, dn. 21 października 2017 r.

11.  „Bóg – Historia – Świat. W 100. rocznicę objawień fatimskich”. 
40. Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Płock, dn. 15 listopada 2017 r.

12.  Spotkanie Rejonowe Duszpasterstwa Rodzin, organizowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP oraz Duszpasterstwo Rodzin Diecezji Płockiej, Płock, 6-7 marca 2018 r.

13.  Interdyscyplinarna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Mózg – umysł – uczenie się”, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie, Ciechanów, 20 kwietnia 2018 r.

14.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Miłość – małżeństwo – rodzicielstwo. Humanae vitae – wzniosła teoria czy realna pomoc?”, organizowana przez Wydział Teologiczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań, 5 maja 2018 r.

15.  Konferencja naukowa „Humanae vitae – w trosce o życie ludzkie”, organizowana przez Wydział Studiów nad Rodziną Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Warszawa, 26 maja 2018 r.

16.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół wobec pluralizmu w życiu społecznym. Dialog czy konflikt?”, organizowana przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów we współpracy z Akademią Alfonsjańską w Rzymie, Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk i Wyższą Szkołę Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, Toruń, 10-12 czerwca 2018 r.

17.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm, w 50. rocznicę ogłoszenia encykliki Humanae vitae w kontekście relacji państwo-Kościół w komunistycznej Polsce”, organizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Kraków, 15 czerwca 2018 r.

18.  Sesja jesienna Duszpasterstwa Rodzin, organizowana przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP, Jasna Góra, 22-23 września 2018 r.

19.  „Mazowsze Północne w walce o niepodległość i ostateczny kształt Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1914-1921”. Regionalne sympozjum naukowe Wydziału ds. Rodzin i Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej, Płock, dn. 27 października 2018 r.

20.  41. Międzynarodowe Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku „Św. Stanisław Kostka – patron Polski. W 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę”, Płock, dn. 15 listopada 2018 r.

21.  XI Sympozjum Naukowe Akcji Katolickiej Diecezji Płockiej „Świadkowie Niepodległej”, Sala Barokowa Opactwa Pobenedyktyńskiego, Płock, 17 listopada 2018 r.

22.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Równoważenie życia rodzinnego i zawodowego w kontekście diagnozy i poradnictwa”, UKSW w Warszawie, 28-29 listopada 2018 r.

23.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Blask prawdy i miłości. Humanae vitae Veritatis splendor dzisiaj”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Instytut Teologii Moralnej, Lublin, 5 grudnia 2018 r.

24.  „Bioetyczne aspekty opieki okołoporodowej: Wielokulturowość”. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, Warszawa, 11 grudnia 2018 r.

25.  Workshop degli ex-Alunni dell’Accademia Alfonsiana “Sfide della teologia morale nel mondo contemporaneo”, Pontificia Univeristà Lateranense – Accademia Alfonsiana, Rzym, 25 lutego 2019 r.

26.  Workshop didattico „La missione di AVEPRO nel mondo delle istituzioni ecclesiatiche di educazione superiore di fronte al cambiamento dell’epoca, alla luce della Costituzione Apostolica Veritatis Gaudium di Papa Francesco”, Accademia Alfonsiana, Rzym, 25 lutego 2019 r.

27.  XIX Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina – Wychowanie – Sens”, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Kazimierz Biskupi, 27-28 lutego 2019 r.

28.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Teologicznego, Wyższe Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej, Częstochowa, 9 maja 2019 r.

29.  „Miłość i seksualność po rewolucji obyczajowej 1968 r.”. Ogólnopolska Konferencja Naukowa Wydziału Studiów nad Rodziną UKSW w Warszawie, Warszawa, 22 maja 2019 r.

30.  Regionalna Konferencja Naukowa „Niemcy ludziom zgotowali ten los”, Działdowo, 28 maja 2019 r.

31.  Ogólnopolska konferencja naukowa „Kościół wobec globalnej seksualizacji społeczeństw”, organizowana przez Stowarzyszenie Teologów Moralistów, Poznań, 9-11 czerwca 2019 r.

32.  Zakończenie XXI Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, Janowiec Kościelny, 14 czerwca 2019 r.

33.  XX Międzynarodowa Naukowo-Praktyczna Konferencja „Aktualne problemy nauk humanistycznych w badaniach młodych naukowców”, Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im. M.P. Dragomanowa w Kijowie, 16 sierpnia 2019 r.

34.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Na Pograniczach Kultur i Narodów. Społeczeństwo – Gospodarka – Kultura”, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sanoku, 12-14 września 2019 r.

35.  Sesja Jesienna Duszpasterstwa Rodzin, organizowana przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP, Jasna Góra, 21-22 września 2019 r.

36.  V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Rozwój społeczny wobec wartości. Etyka – Technika – Społeczeństwo, Katedra Stosowanych Nauk Społecznych – Wydział Organizacji i Zarządzania – Politechnika Śląska, Wisła, 25-27 września 2019 r.

37.  „Przyszłość przez rodzinę”. Konferencja naukowa z okazji 30. rocznicy powstania Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej (1989-2019), Sikórz, 28 września 2019 r.

38.  Międzynarodowa Konferencja Naukowa z udziałem gościa specjalnego o. Anselma Grüna „Człowiek – Duchowość – Wychowanie”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Warszawa-Płock-Olsztyn, 3-5 października 2019 r.

39.  „Historia pod znakiem rocznic. Rocznice historyczne na przestrzeni dziejów (różne perspektywy badawcze”, Toruń, 17-18 października 2019 r.

40.  XIX Colloquio di Teologia Morale „Azione umana e salvezza divina. La dinamica operativa della grazia come superamento del neo-pelagianesimo”, Roma, 15-16 novembre 2019.

41.  „Światła Pontyfikału… Święte płockie średniowiecze”, 42. Ogólnopolskie Sympozjum Koła Naukowego Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku (Płock, 22 listopada 2019 r.).

42.  „Człowiek – Rodzina – Naród. Przesłanie św. Jana Pawła II.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa”, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – Sekcja Teologii Moralnej, 3 grudnia 2019 r. 

43.  „Ochrona rodziny w ujęciu interdyscyplinarnym. Współczesne problemy i wyzwania”, Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Warszawa, 10 stycznia 2020 r.

44.  Rada Prezesów Polskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Zakopane-Księżówka, 10-12 stycznia 2020 r.

45.  Spotkanie Rejonowe Duszpasterstwa Rodzin, organizowane przez Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin KEP i Diecezję Radomską, Skarżysko Kamienna, 28-29 stycznia 2020 r.

46.  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Współczesny świat”, Warszawa, 11 maja 2020 r.

47.  „Papież, który zaskoczył Sorrentina. Słowa i gesty teatru pedagogicznego Franciszka w czasie pandemii COVID-19”, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kościół w dobie koronawirusa”, Instytut Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, 23-24 czerwca 2020 r.

Referaty na spotkaniach popularyzujących naukę

1.     „Humanae vitae – teologiczne uzasadnienie NPR. Wybrane zagadnienia bioetyczne”, Kurs doradców życia rodzinnego, Płock, 3 września 2016 r.

2.      „Etyczne aspekty transplantacji organów”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Gąbin, 9 stycznia 2017 r.

3.     „Fatima – w 100. rocznicę objawień”, Grupa Powołaniowa WSD w Płocku, 18 marca 2017 r.

4.     „Nowa Karta Pracowników Służby Zdrowia (2017)”, Stowarzyszenie Lekarzy Katolickich w Płocku, 19 marca 2017 r.

5.     „Rola świeckich w Kościele katolickim”, Akcja Katolicka Diecezji Płockiej, Sikórz, 1 kwietnia 2017 r.

6.     „O niektórych zagadnieniach bioetycznych w konfesjonale”, Konferencja Księży Dziekanów Diecezji Płockiej, Płock, 8 czerwca 2017 r.

7.     „Wpływ religii na moralność. Czy katolicy właściwie oceniają współczesne zagadnienia bioetyczne?”, inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Otwartego UKSW, Płońsk, 5 października 2017 r.

8.     „Wpływ Reformacji na rozumienie moralności. Dlaczego Marcin Luter nie lubił Arystotelesa?”, wykład inauguracyjny, Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, 10 października 2017 r.

9.     „Manipulacja w małżeństwie”, Spotkanie dla małżeństw, Nasielsk, 26 listopada 2017 r.

10.  „Św. Stanisław Kostka, patron Polski”, Spotkanie Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich, Zakopane, 13 stycznia 2018 r.

11.  „Współczesne dylematy bioetyczne w pracy doradcy życia rodzinnego”, Kurs dla nowych doradców życia rodzinnego, Płońsk, 21 kwietnia 2018 r.

12.  „Święty Stanisław Kostka, Patron Polski, w 100. rocznicę odzyskania niepodległości”, Diecezjalna Akademia Rodziny, Sosnowiec, 15 września 2018 r.

13.  Prelekcja „Wolontariat dziś”, konferencja „Senior Seniorowi bratem, czyli wolontariat Seniora”, Katolickie Centrum Formacji w Sikorzu, 30 września 2018 r.

14.  Wykład „Seniorzy nowym wyzwaniem duszpasterstwa rodzin”, spotkanie formacyjne doradców życia rodzinnego diecezji płockiej, Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Diecezji Płockiej w Popowie-Letnisku, 5-6 października 2018 r.

15.  Wykład „Kult i ikonografia św. Stanisława Kostki”, Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana, Płock, 25 października 2018 r.

16.  „Przyjąć, rozeznać, towarzyszyć, zintegrować – duszpasterstwo związków nieregularnych w diecezji płockiej w świetle adhortacji «Amoris laetitia»”, Nowy Dwór Mazowiecki, 10 listopada 2018 r.

17.  „Dziedzictwo Roku św. Stanisława Kostki”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Płock, 9 stycznia 2019 r.

18.  „Wyzwania demograficzne a Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej”, Płock, 23 marca 2019 r.

19.  Wykład „Wyzwania demograficzne w Polsce”, Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy w Płocku, Płock, 29 września 2019 r.

20.  „Bieżące kwestie duszpasterstwa rodzin. Ochrona danych osobowych”, Doradcy życia rodzinnego, Popowo-Letnisko, 4 października 2019 r.

21.  „Nieznani patroni Służby Zdrowia”, Leonianum – Piękne życie, 16 października 2019 r.

22.  „Wyzwania bioetyczne w pracy doradcy życia rodzinnego”, Płońsk, 19 października 2019 r.

23.  „Radości i obawy życia rodzinnego osób żyjących w związkach nieregularnych w świetle adhortacji «Amoris laetitia»”, Nowy Dwór Mazowiecki, 23 listopada 2019 r. 

24.  „Skąd sumienie wie, co jest dobre, a co złe?”, Diakonia Życia Ruchu Światło-Życie Diecezji Płockiej, Sierpc, 30 listopada 2019 r.

25.  „Fotografować w kościele… Ale jak? O zadaniach fotografów i kamerzystów podczas liturgii, Wydział Duszpasterstwa Kurii Diecezjalnej Włocławskiej, kurs dla fotografów i kamerzystów, Włocławek, 7 grudnia 2019 r.

26.  „Propozycje św. Tomasz z Akwinu dla młodych początku trzeciego tysiąclecia. Moralne i wychowawcze aspekty teologii Doktora Anielskiego”, Szkoły Katolickie w Płocku, 19 grudnia 2019 r.

27.  „Aktualność nauczania Czcigodnego Sługi Bożego Kard. Stefana Wyszyńskiego o rodzinie”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Parafia pw. św. Jadwigi Królowej w Płocku, 12 lutego 2020 r.

28.  „Rodzina Bogiem silna. Aktualność nauczania Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego”, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Rzeszowskiej, Biecz, 7 marca 2020 r.

Udział w programach radiowych i telewizyjnych – popularyzacja nauki

1.      „Audycja w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej na temat duszpasterstwa rodzin w diecezji płockiej i nowo powstałego Wydziału ds. Rodzin Kurii Diecezjalnej Płockiej” (Duszpasterski.pl, 8 października 2016 r.).

2.     Audycja w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej na temat dyskusji o aborcji i zakończonego Jubileuszowego Roku Miłosierdzia (Duszpasterski.pl, 25 listopada 2016 r.).

3.     Audycja Gość dnia w Katolickim Radiu Diecezji Płockiej o VI Płockim Orszaku Trzech Króli (3 stycznia 2017 r.).

4.     Wywiad w Kurierze Mazowieckim w TVP3 Warszawa o Uroczystości Objawienia Pańskiego (6 stycznia 2017 r.).

5.     Audycja o zwyczajach świąt wielkanocnych (KRDP, 14 marca 2017 r.).

6.     Audycja o przeżywaniu Triduum Paschalnego (KRDP, 12 kwietnia 2017 r.).

7.     Aplikacja Vademecum Narzeczonych (KRDP, 10 czerwca 2017 r.).

8.     „Mobilni narzeczeni: diecezja płocka”, Gazeta Polska Codziennie (2017), nr 65, Dodatek Mazowiecki, s. 1 [wypowiedź].

9.     Audycja o Uroczystości Objawienia Pańskiego i Orszaku Trzech Króli (KRDP, 4 stycznia 2018 r.).

10.  Audycja o narzeczonych i katolickim rozumieniu miłości (KRDP, 10 lutego 2018 r.).

11.  Audycja o przeżywaniu Wielkiego Postu (KRDP, 14 lutego 2018 r.)

12.  Audycja o kondycji osób starszych z okazji Dnia Babci i Dziadka (KRDP, 22 stycznia 2018 r.).

13.  Cykl audycji O kościołach stacyjnych Wielkiego Postu (KRDP, 14 lutego 
– 1 kwietnia 2018 r.).

14.  Audycja My tak mamy o Pierwszej Komunii świętej (KRDP, 26 maja 2018 r.).

15.  Audycja Gość Poranka o Bożym Ciele (KRDP, 30 maja 2018 r.).

16.  Program Co na to Kościół w Telewizji wPolsce, red. A. Ponikiewska, Dlaczego rodzina jest tak ważna? (emisja 16 sierpnia 2018 r.).

17.  Program Co na to Kościół w Telewizji wPolsce, red. A. Ponikiewska, Katecheza w szkole. Dlaczego wciąż jest problemem? (emisja 30 sierpnia 2018 r.).

18.  Audycja Poranny dialog – 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową (RPL, Płock, 16 października 2018 r.).

19.  Audycja Przyszli księża, czyli klerycy odwiedzają radio o XLI Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku (KRDP, 10 listopada 2018 r.).

20.  Audycja Gość Poranka o XLI Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku (KRDP, 13 listopada 2018 r.).

21.  Audycja Gość Poranka o znaczeniu okresu adwentu (KRDP, 3 grudnia 2018 r.).

22.  Audycja autorska „Siódme niebo” (1) – „Rewolucja seksualna 1968 r.” (KRDP, 18 grudnia 2018 r.).

23.  Audycja o sensie świąt Bożego Narodzenia (KRDP, 25 grudnia 2018 r.).

24.  Audycja autorska Siódme niebo (2) – „Encyklika Humanae vitae z 1968 r. – 50 lat później” (KRDP, 31 grudnia 2018 r.).

25.  Audycja autorska Siódme niebo (3) – „Bioetyka jakości życia i bioetyka świętości życia” (KRDP, 7 stycznia 2019 r.).

26.  Audycja autorska Siódme niebo (4) – „Cielesność i płciowość człowieka” (KRDP, 14 stycznia 2019 r.).

27.  Audycja autorska Siódme niebo (5) – „Bioetyka personalistyczna” (KRDP, 21 stycznia 2019 r.).

28.  Audycja autorska Siódme niebo (6) – „Św. Tomasz z Akwinu – u podstaw myśli chrześcijańskiej” (KRDP, 28 stycznia 2019 r.).

29.  Audycja autorska Siódme niebo (7) – „25-lecie Papieskiej Akademii Pro Vita” (KRDP, 4 lutego 2019 r.

30.  Program Co na to Kościół w Telewizji wPolsce, red. A. Ponikiewska, Kościół katolicki i związki nieregularne (emisja 7 lutego 2019 r.).

31.  Audycja autorska Siódme niebo (8) – „Św. Walenty i miłość według Amoris laetitia” (KRDP, 11 lutego 2019 r.).

32.  Audycja Gość poranka o św. Walentym (KRDP, 14 lutego 2019 r.)

33.  Audycja autorska Siódme niebo (9) – „Św. Stanisław Kostka przykładem dla rodziny” (KRDP, 18 lutego 2019 r.).

34.  Audycja autorska Siódme niebo (10) – „Przesłanie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae z 2008 r.” – cz. 1 (25 lutego 2019 r.).

35.  Audycja autorska Siódme niebo (11) – „Przesłanie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae z 2008 r.” – cz. 2 (4 marca 2019 r.).

36.  Audycja Gość poranka o Środzie Popielcowej i poście (KRDP, 6 marca 2019 r.).

37.  Audycja autorska Siódme niebo (12) – „Przesłanie dokumentu Kongregacji Nauki Wiary Dignitas personae z 2008 r.” – cz. 3 (11 marca 2019 r.).

38.  Audycja autorska Siódme niebo (13) – „Wartości nienegocjowalne” (KRDP, 18 marca 2019 r.).

39.  Audycja WSD w Płocku „Przyszli księża” – o Dniu Świętości Życia (KRDP, 23 marca 2019 r.).

40.  Audycja autorska Siódme niebo (14) – „Św. Józef w świetle adhortacji Redemptoris custos” (KRDP, 25 marca 2019 r.).

41.  Audycja autorska Siódme niebo (15) – „25. rocznica Listu do rodzin św. Jana Pawła II” (KRDP, 1 kwietnia 2019 r.).

42.  Audycja autorska Siódme niebo (16) – „25. rocznica Listu do dzieci Tra pochi giorni” św. Jana Pawła II” (KRDP, 8 kwietnia 2019 r.).

43.  Audycja Gość poranka o świętach wielkanocnych (KRDP, 11 kwietnia 2019 r.).

44.  Audycja Gość poranka na temat VIII Marszu dla Życia i Rodziny w Płocku (KRDP, 31 maja 2019 r.).

45.  Audycja Gość poranka na temat pamięci o ofiarach XX w. (KRDP, 6 czerwca 2019 r.).

46.  Audycja Rozmowy niedokończone w TV Trwam i Radiu Maryja na temat święta państwowego 14 czerwca – Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, z udziałem: dr Anna Jagodzińska (Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN), ks. dr Wojciech Kućko (UKSW w Warszawie - WSD w Płocku), Andrzej Rutecki (Stowarzyszenie Odnowy Chrześcijańskiej "Pamięć i Tożsamość" Działdowo), red. Piotr Szubarczyk (Biuro Edukacji Narodowej IPN Gdańsk) (13 czerwca 2019 r.).

47.  Gość programu telewizyjnego Między ziemią a niebem (TVP 1, 25 sierpnia 2019 r.).

48.  Audycja autorska Siódme niebo (17) – „Pamięć o ofiarach XX wieku” (KRDP, 8 września 2019 r.).

49.  Audycja autorska Siódme niebo (18) – „Dzielić się mądrością czasu” (KRDP, 15 września 2019 r.).

50.  Audycja autorska Siódme niebo (19) – „Stanisław Kostka, patron Polski” (KRDP, 22 września 2019 r.).

51.  Gość audycji O Kościele przy mikrofonie (KRDP, 24 września 2019 r.).

52.  Audycja autorska Siódme niebo (20) – „Bioetyka w nauczaniu papieży od Piusa XII do Franciszka” (KRDP, 29 września 2019 r.).

53.  Audycja autorska Siódme niebo (21) – „Wizja człowieka w adhortacji Jana Pawła II Familiaris consortio” (KRDP, 6 października 2019 r.).

54.  Audycja autorska Siódme niebo (22) – „Teologia dobrobytu i jej implikacje moralne” (KRDP, 13 października 2019 r.).

55.  Audycja autorska Siódme niebo (23) – „Troska Kościoła o dzieci utracone i ich bliskich” (KRDP, 20 października 2019 r.).

56.  Audycja autorska Siódme niebo (24) – „Święci patroni Służby Zdrowia” (KRDP, 27 października 2019 r.).

57.  Audycja Gość poranka na temat uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego (KRDP, 1 listopada 2019 r.).

58.  Audycja autorska Siódme niebo (25) – „Dokument Ad resurgendum cum Christo. O kremacjach i grzebaniu ciała ludzkiego (1)” (KRDP, 3 listopada 2019 r.).

59.  Audycja autorska Siódme niebo (26) – „Dokument Ad resurgendum cum Christo. O kremacjach i grzebaniu ciała ludzkiego (2)” (KRDP, 10 listopada 2019 r.).

60.  Audycja autorska Siódme niebo (27) – „Adhortacja Gaudete et exsultate papieża Franciszka, rozdział I” (KRDP, 24 listopada 2019 r.).

61.  Gość audycji O Kościele przy mikrofonie – o duszpasterstwie związków nieregularnych (KRDP, 26 listopada 2019 r.).

62.  Audycja autorska Siódme niebo (28) – „Adhortacja Gaudete et exsultate papieża Franciszka, rozdział II” (KRDP, 1 grudnia 2019 r.).

63.  Audycja autorska Siódme niebo (29), „Adhortacja Gaudete et exsultate papieża Franciszka, rozdział III i IV” (KRDP, 8 grudnia 2019 r.).

64.  Gość audycji „Przyszli klerycy” na temat 42. Ogólnopolskiego Sympozjum Koła Naukowego WSD w Płocku (KRDP, 14 grudnia 2019 r.).

15 grudnia nie było audycji

65.  Audycja autorska Siódme niebo (30), „O liście papieża Franciszka na temat żłóbka” (KRDP, 22 grudnia 2019 r.).

66.  Audycja Gość poranka na temat świąt Narodzenia Pańskiego (KRDP, 25 grudnia 2019 r.).

67.  Audycja autorska Siódme niebo (31), „Przemiany religijności w Polsce” (KRDP, 29 grudnia 2019 r.).

68.  Gość „Kuriera Mazowieckiego” u red. Konrada Krakowiaka na temat dobroczynności (TVP 3 Warszawa, 27 grudnia 2019 r.).

69.  Audycja autorska Siódme niebo (32), „O przyszłości wiary i Kościoła na podstawie przemówienia papieża Franciszka od Kurii Rzymskiej z dn. 21 grudnia 2019 r. (1)” (KRDP, 5 stycznia 2020 r.).

70.  Telewizja Płocka, Wypowiedź na temat Orszaku Trzech Króli, 2 stycznia 2020 r.

71.  Audycja autorska Siódme niebo (33), „O przyszłości wiary i Kościoła na podstawie przemówienia papieża Franciszka od Kurii Rzymskiej z dn. 21 grudnia 2019 r. (2)” (KRDP, 12 stycznia 2020 r.).

72.  Audycja autorska Siódme niebo (34), „Pius XII, Paweł VI i Jan Paweł II o bioetyce” (KRDP, 19 stycznia 2020 r.).

73.  Audycja Gość poranka na temat Dnia Babci i Dziadka (KRDP, 21 stycznia 2020 r.).

74.  Audycja autorska Siódme niebo (35), „Benedykt XVI o bioetyce” (KRDP, 26 stycznia 2020 r.).

75.  Wypowiedź dla „Kuriera Mazowieckiego” o dostępie do wody i budowie studni na Litwie (TVP 3 Warszawa, 24 stycznia 2020 r.)

76.  Audycja autorska Siódme niebo (36), „List apostolski Franciszka Aperuit illis” (KRDP, 2 lutego 2020 r.).

77.  Audycja autorska Siódme niebo (37), „Światowy Dzień Chorego 2020 i Orędzie Franciszka” (KRDP, 9 lutego 2020 r.).

78.  Wypowiedź dla TV Rypin na temat Walentynek (TV Rypin, 9 lutego 2020 r.).

79.  Audycja Gość poranka na temat Walentynek (KRDP, 10 lutego 2020 r.).

80.  Audycja autorska Siódme niebo (38), „Programowa adhortacja Franciszka Evangelii gaudium z 2013 r. – wprowadzenie” (KRDP, 9 lutego 2020 r.).

81.  Audycja autorska Siódme niebo (39), „Programowa adhortacja Franciszka Evangelii gaudium z 2013 r. – (2)” (KRDP, 16 lutego 2020 r.).

82.  Audycja autorska Siódme niebo (40), „Programowa adhortacja Franciszka Evangelii gaudium z 2013 r. – (3)” (KRDP, 23 lutego 2020 r.).

83.  Wywiad na temat profanacji uczuć religijnych (KRDP, 27 lutego 2020 r.).

84.  Audycja autorska Siódme niebo (41), „Programowa adhortacja Franciszka Evangelii gaudium z 2013 r. – (4)” (KRDP, 1 marca 2020 r.).

85.  Audycja autorska Siódme niebo (42), „Programowa adhortacja Franciszka Evangelii gaudium z 2013 r. – (5)” (KRDP, 8 marca 2020 r.).

86.  Audycja Gość poranka na temat funkcji chrzestnych w Kościele katolickim (KRDP, 10 marca 2020 r.)

87.  „Chrzest święty w dobie koronawirusa. Odwoływać czy się nie bać?” Wypowiedź dla wp.kobieta (13 marca 2020 r.).

88.  Audycja autorska Siódme niebo (43), „Kult świętych w czasach zarazy: św. Sebastian, św. Roch i św. Rozalia” (KRDP, 15 marca 2020 r.).

89.  Audycja autorska Siódme niebo (44), „Wspólnota Stołu Słowa – media i parafie w czasach koronawirusa” (KRDP, 22 marca 2020 r.).

90.  Audycja Gość dnia na temat wiary w czasie pandemii (KRDP, 25 marca 2020 r.).

91.  (KRDP, 26 marca 2020 r.)

92.  Audycja autorska Siódme niebo (45), „Rozmowa o wierze, Bogu i złu w czasie pandemii” (KRDP, 29 marca 2020 r.).

93.  Audycja Gość dnia na temat Niedzieli Palmowej (KRDP, 3 kwietnia 2020 r.).

94.  Audycja autorska Siódme niebo (46), „Co zrobić z grzechami, gdy nie ma spowiedzi?” (KRDP, 5 kwietnia 2020 r.).

95.  Audycja autorska Siódme niebo (47), „Laboratorium miłosierdzia – doświadczenie włoskie” (KRDP, 19 kwietnia 2020 r.).

96.  Audycja autorska Siódme niebo (48), „Papież Franciszek zaskoczył Paolo Sorrentino” (KRDP, 26 kwietnia 2020 r.).

97.  Audycja autorska Siódme niebo (48), „Maryja, najpotężniejsza kobieta na ziemi” (KRDP, 3 maja 2020 r.).

98.  Gość audycji „Świętość w codzienności”, prowadzonej przez ks. Pawła Czarneckiego, na temat Sorrentino, seriali i papieża Franciszka (KRDP, 7 maja 2020 r.).

99.  Audycja autorska Siódme niebo (49), „Tajemnice włoskiego Loreto i polskiego Loretto” (KRDP, 10 maja 2020 r.).

100.      Audycja autorska Siódme niebo (50), „Ochrona życia człowieka w myśli Papieża Rodziny, św. Jana Pawła II” (KRDP, 17 maja 2020 r.).

101.      Audycja autorska Siódme niebo (51), „Braterstwo w myśli Franciszka” (KRDP, 24 maja 2020 r.).

102.      Audycja Gość dnia na temat Dnia Matki (KRDP, 26 maja 2020 r.).

103.      Audycja autorska Siódme niebo (52), „Rodzina w myśli kard. Stefana Wyszyńskiego” (KRDP, 31 maja 2020 r.).

104.      O powrocie do kościołów po pandemii, „Kurier Mazowiecki”, 31 maja 2020 r., godz. 18.00).

105.       Audycja autorska Siódme niebo (53), „Papieska Akademia Życia o braterstwie w czasie pandemii” (KRDP, 7 czerwca 2020 r.).

106.      Audycja autorska Siódme niebo (54), „Św. Tomasz z Akwinu, kantor Eucharystii” (KRDP, 14 czerwca 2020 r.).

107.      „Święci na czas pandemii”, https://www.youtube.com/watch?v=UXg1DVkZTUs, kanał Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej (dostęp: 30.09.2020).

108.      „Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Wielkanoc w rodzinie – odcinek 1”, https://www.youtube.com/watch?v=MO2buivJZOQ, kanał Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej (dostęp: 30.09.2020).

109.      Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Wielkanoc w rodzinie – odcinek 2: Niedziela Palmowa, https://www.youtube.com/watch?v=Zt9eX4xE09g, kanał Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej (dostęp: 30.09.2020).

110.      Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Wielkanoc w rodzinie – odcinek 3: Wielki Czwartek, https://www.youtube.com/watch?v=1oGbkK1hJ-A, kanał Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej (dostęp: 30.09.2020).

111.      Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Wielkanoc w rodzinie – odcinek 4: Wielki Piątek i Wielka Sobota, https://www.youtube.com/watch?v=XeSCawWpAOc, kanał Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej (dostęp: 30.09.2020).

112.      Wielki Tydzień, Triduum Paschalne i Wielkanoc w rodzinie – odcinek 5: Wigilia Paschalna, https://www.youtube.com/watch?v=S6CqrAzjgjc, kanał Duszpasterstwa Rodzin Diecezji Płockiej (dostęp: 30.09.2020).

 

Kursy, szkolenia

 

  1.  „Granty badawcze”, Biuro Badań Naukowych UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019.

2.     Udział w szkoleniu „Jednolity System Antyplagiatowy”, Ośrodek Przetwarzania Informacji, 19 grudnia 2018 r.

3.     Udział w konferencji szkoleniowej „I nie wódź nas pokuszenie… Nowe wyzwania liturgiczne”, Ośrodek Charytatywno-Szkoleniowy Caritas Diecezji Płockiej, Popowo-Letnisko, 11-13 lutego 2019 r.

4.     Udział w szkoleniu „Nowoczesne metody dydaktyczne z projektu Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”, Dział Kształcenia UKSW w Warszawie, semestr zimowy 2018/2019, zaświadczenie z dn. 1 marca 2019 r.

5.     Udział w szkoleniu dotyczącym promowania duchowej adopcji dziecka poczętego, Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin, 2 marca 2019 r.

6.     Udział w szkoleniu dotyczącym SciVal i Scopus, UKSW w Warszawie, 7 maja 2019 r.

7.     Udział w szkoleniu dotyczącym wykorzystania: Web of Science, Journal Citation Reports, EndNote i InCites, do gromadzenia bibliografii oraz analizy dorobku naukowego, UKSW w Warszawie, 20 maja 2019 r.

8.     „Mistrzowie dydaktyki”, Groningen (Holandia), 20-26 października 2019 r.

9.     „Mistrzowie dydaktyki”, Warszawa, 16-27 stycznia 2019 r.

10. Język angielski na poziomie C1 w ramach projektu „Młody Dydaktyk w Uniwersytecie”, nr POWR. 03.04.00-00-D003/17.

 

 

Copyright © 2021 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach